Scrisoare de mulțumire

Plecând de la înțelepciunea perenă a unui clasic – Cicero, care spunea că ”Recunoștința nu este numai cea mai mare dintre virtuți, ea este mama lor”, iată că a sosit o ocazie favorabilă de a confirma acest adevăr. Acest moment s-a ivit cu prilejul recentei vizite făcute în Municipiul Târgu-Jiu de către europarlamentarul Corina CREȚU, fost Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene, care din această poziție de înaltă demnitate publică a contribuit decisiv la soluționarea unui impas cu posibile consecințe păgubitoare asupra comunității dinn județul Gorj.

Fac o scurtă descriere a contextului:
La sfârșitul anului 2015 se derula proiectul major ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Gorj”, proiect ale cărui lucrări finanțate prin POS Mediu erau mult întârziate, nemaiputând să fie finalizate în perioada contractuală. Aceste probleme pe care le-am preluat din mers la începutul mandatului ca Director General al APAREGIO GORJ S.A. cereau o rezolvare urgentă, implicațiile putând fi dezastuoase, și anume încetarea finanțării proiectului, restituirea silită a fondurilor nerambursabile deja decontate și interzicerea finanțărilor europene ulterioare.

În consecință am inițiat un demers deosebit de inspirat, și anume transmiterea unei scrisori Comisarului pentru Politica Regională al Comisiei Europene – Doamna Corina CREȚU, descriind starea de fapt și solicitând sprijin pentru continuarea finanțării proiectului.

Anexez răspunsul primit, răspuns care a condus la deblocarea situației prin fazarea lucrărilor neexecutate pe Programul Operațional Infrastructura Mare în următorul exercițiu financiar multianual.

Următoarea condiție obligatorie pentru ca rezultatul acestor eforturi să se materializeze a fost îndeplinită și ea, și anume semnarea contractului de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, derulat prin POIM, proiect în valoare de 188.012.100 €, fără TVA, la care se adaugă valoarea lucrările fazate pe care le-am menționat anterior, în valoare de 13.371.259 € (fără TVA.)

Dar aceasta este o altă poveste de succes, care nu s-ar fi întâmplat fără implicarea Doamnei Corina CREȚU, în calitatea Domniei Sale de Comisar pentru Politica Regională al Comisiei Europene, căreia îi prezint public pe această cale gratitudinea mea, după cum i-am prezentat-o și personal cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în acest weekend în Municipiul Târgu-Jiu.

Cu recunoștință,
Traian PĂTRĂȘCOIU, Director General APAREGIO GORJ S.A.

  Scrisoare Comisia Europeana (12 aprilie 2021, 12 descarcari)


NOTIFICARE zona Rânca

Aparegio Gorj notifică utilizatorii din zona montană Rânca ca până la data de 01.05.2021 să se prezinte la sediul CED Novaci din str. Eroilor, nr. 3, în vederea încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Pentru încheierea contractului sunt necesare următoarele documente:
- Copie carte identitate;
- copie dovada calitate titular al imobilului.
- dovada calității de utilizator individual, respectiv proces verbal de realizare a branșamentului.

In conformitate cu prevederile art. 31 alin1 din Legea 241/2006 republicată și art.42 alin.1 lit.a din Legea 51/2006 modificată „furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare se realizează numai pe bază de contract încheiat între operator și utilizator”. Utilizarea fără contract a serviciului de canalizare constituie contravenție.

Refuzul de a incheia contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitate publică va conduce la debranşarea de la reţeaua de apă fara nicio altă avizare, şi la sancţionarea cu amendă contravenționala de la 500 lei la 1000 lei, conf.art.47 lit.d din Legea 51/2006.


NOTIFICARE
privind ajustarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare

Operatorul Aparegio Gorj anunță utilizatorii că, începând cu 1 februarie 2021, preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de către A.N.R.S.C. prin Decizia nr. 18/29.01.2021 sunt după cum urmează:

Produs/serviciu Preţ/ Tarif actual fara TVA [lei/mc] Preţ/ Tarif aprobat fara TVA [lei/mc]
Apă potabila produsă, transportata şi distribuită pe întreaga arie de operare 2,69 3,51
Servicii de canalizare – epurare pentru întreaga arie de acoperire 2,88 3,18

  Informare tarif (29 ianuarie 2021, 216 descarcari)

  Decizie ANRSC (29 ianuarie 2021, 193 descarcari)


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Aprilie 2021

L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 3,83 lei / mc
Canalizare: 3.47 lei / mc
TOTAL: 7,30 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României