INFORMARE Baia de Fier

Operatorul Aparegio informează toți utilizatorii din localitatea Baia de Fier că sunt obligați să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu societatea. În aceste săptămâni, sunt trimise către populație notificări în care se menționează urgentarea acestui demers, locațiile unde se poate încheia contractul și documente necesare. Trebuie reamintit faptul că utilizarea fără contract a serviciului de alimentare cu apă și canalizare constituie contravenție.


ANUNT

APAREGIO GORJ SA- CED Târgu-Jiu prin Sectorul Apă și Serviciul Terți în data de 12.08.2022, începând cu ora 08:00 execută următoarele lucrări la sistemul de distribuție al apei :

-Verificare hidrofoare Municipiul Târgu Jiu, zona de Nord și Sud;
-Spartura apa Statie Tratare Apa Dealul Targului, mun. Targu Jiu;
-Relocare bransament si montare camin apometru str. Sf. Dumitru nr. 16A, mun. Targu Jiu;
- Verificare cismele stradale, mun. Targu Jiu;

Pe parcursul lucrărilor este posibil să fie afectată furnizarea apei potabile pentru o perioadă scurtă de timp.


Folosește apa cu responsabilitate!

Având în vedere temperaturile crescute și lipsa precipitațiilor din ultima perioadă, precum și recomandările de la nivel național pentru evitarea risipei de apă, facem apel la consumatori să utilizeze apa potabilă în scopuri de uz casnic.

Folosirea de către unii utilizatori a apei potabile în alte scopuri poate provoca probleme în alimentarea celorlalți clienți. Cu o astfel de problemă se confruntă populația din localitatea componentă a municipiului Târgu-Jiu, Polata-Ursați și localitatea Scoarța unde presiunea și debitul apei depind strict de utilizarea rațională în această perioadă. Apa din rețeaua publică nu se folosește pentru a uda grădina, gazonul sau pentru umplerea bazinelor și piscinelor.

Consumul exagerat de apă duce la scăderea debitului, iar operatorul Aparegio Gorj SA nu mai poate asigura furnizarea serviciului de alimentare cu apă în parametrii normali, în toată aria de operare.

Reamintim tuturor consumatorilor, că nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligațiilor legale ce le revin privind gospodărirea rațională a apei (…), constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu AMENDĂ conform art.87 și art. 88 din Legea Apelor nr.107/1996 modificată și actualizată. Cuantumul contravențiilor este cuprins între 75.000 lei și 80.000 lei, pentru persoanele juridice, și cu amendă de le 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele fizice.


Program Apa Scoarta

Având în vedere perioada de secetă și creșterea consumului de apă potabilă, Aparegio Gorj –CED TG-CARBUNESTI P.L SCOARTA, anunță faptul că operatorul, la momentul actual nu poate susține acest consum, fapt pentru care vom trece la asigurarea apei potabile în zona Bobu după următorul program:

Începând cu ora 10:00 va fi pornită furnizarea apei pe întreg sectorul ,ulterior fiind oprită seara la ora 20:00.

Facem totuși precizarea că nu asigurăm disponibilitatea apei potabile pe întreg intervalul orar menționat mai sus, decât în limita capacității bazinelor.

În cazul în care situația bazinelor de acumulare se redresează, vom reveni la programul normal de furnizare a apei potabile. În celalte zone ale comunei Scoarta, apa se va distribui după program normal.

Vă mulțumim pentru înțelegere!


ANUNT Glogova

Avînd în vedere că situația consumurilor de apă în comuna de Glogova s-a imbunătățit în urma precipitațiilor, precum și în urma înlocuirii pompei din forajul F3, SC APAREGIO GORJ SA – CED Motru, a luat decizia furnizării apei potabile către populație în regim permanent, fără restricționare a consumului.

În cazul în care se va impune o nouă restricționare a consumului de apă în localitatea Glogova vă vom anunța despre durata și intervalul orar în care se va restricționa acesta.

Vămulțumim pentru înțelegere și colaborare.


Apa rece la dozator!

Aparegio Gorj va desfășura începând din data 25 iulie 2022 pe perioada caniculară campania “Apa rece la dozator”.

În următoarele săptămâni, vor fi amplasate 10 corturi dotate cu dozatoare cu apă potabilă conectate la rețeaua de distribuție a orașului. Ele se vor monta în zonele aglomerate din municipiul Târgu Jiu (4buc) (Piața Mare, Piața Mică, Centrul Pietonal) si localitățile: Motru (2 buc), Bumbești-Jiu (1buc), Turceni(1 buc), Târgu-Cărbunești (1buc) și Rovinari (1buc).

Campania se va desfășura și cu sprijinul Administrațiilor Publice Locale și Poliției Locale.


Program de furnizare apa potabila


pentru perioada de seceta


CED Novaci

  PROGRAM (21 iulie 2022, 102 descarcari)


ANUNȚ CED Runcu

Din cauza secetei si a suprasolicitarii sistemului de alimentare cu apa precum si utilizarii apei din reteaua publica, de catre unii consumatori, in alte scopuri decat cele gospodaresti, stocul de apa din rezervoarele de inmagazinare de la Borosteni si Gureni este foarte scazut.

Pentru acumularea apei in rezervoare se intrerupe furnizarea apei in satele Pestisani, Hobita si Borosteni, intre orele 9:00-19:00.

Pentru a evita furnizarea apei la program va rugam sa utilizati apa doar pentru consumul casnic si nu pentru lucari agricole.


INFORMARE

Aparegio Gorj revine cu un apel către toți utilizatorii operatorului (persoane fizice si persoane juridice), să achite restanțele la apă și apă uzată în cel mai scurt timp. Menționăm faptul că toți abonații care nu au achitat facturile și au depășit perioada scadenței au fost notificați, săptămânal fiind întreprinse acțiuni de debranșare.

În ultimele săptămâni, un număr de 5 asociații de proprietari au fost sistate de la furnizarea apei, rebranșarea fiind făcută după achitarea debitelor restante.

Plata facturilor se poate efectua prin metodele de plată regăsite pe site-ul societății sau la casieriile operatorului. Operatorul de apă și canal reamintește utilizatorilor ca plata facturilor să fie efectuată cu prioritate, pentru a nu crea disconfort și pentru a menține în continuare o bună colaborare, având în vedere că rebranșarea la sistemul de alimentare cu apă se face contracost (tarif sigilare/desigilare, blindare/deblindare, debranșare/ rebranșare).

MODALITĂȚI DE PLATĂ


Notificare privind obligativitatea privind racordarea la sistemele publice de canalizare

În vederea implementării şi conformării cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, România a obţinut perioade de tranziție astfel încât la 31 decembrie 2015 toate aglomerările mai mari de 10.000 l.e. să se conformeze prevederilor din punct de vedere al colectării și epurării avansate a apelor uzate, iar la 31 decembrie 2018 toate aglomerările cu 2.000-10.000 l.e. să se conformeze din punct de vedere al colectării și epurării secundare a apelor uzate. Termenul final pentru implementarea Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate urbane. De asemenea, prin Tratatul de aderare au fost asumate și nivele naționale de colectare și epurare la termenele de tranziție a apelor uzate în toate aglomerările mai mari de 2000 l.e., respectiv: – 69% în anul 2013, 80% în anul 2015 și 100% în anul 2018 pentru colectarea apelor uzate; – 61% în anul 2013, 77% în anul 2015 și 100% în anul 2018 pentru epurarea apelor.

Având în vedere întârzierea în ceea ce privește respectarea obligațiilor expuse mai sus, prin prezenta APAREGIO GORJ S.A. reiterează obligația legală pe care o au, potrivit prevederilor art. 31, alin. (14) din Legea nr. 241 din 2006, republicată, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, ”…de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate.”

Nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaște legea, este principiul de drept potrivit căruia se prezumă că toată lumea cunoaște legea și nimeni nu poate fi apărat de răspundere invocând necunoașterea prevederilor ei; eroarea de drept nu exonerează de răspundere.

Prin urmare, această notificare constituie înștiințare prealabilă, în caz de neconformare utilizatorii fiind pasibili de sancțiunea contravențională prevăzută la art. 39, alin. (5) din Legea nr. 241 din 2006, republicată, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și anume amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor făcându-se de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.


INFORMARE
PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Stimați utilizatori,

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 4,01 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,37 lei cu TVA)
- Tarif canalizare-epurare: 3,80 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,14 lei cu TVA)
- Total apă canal - 7,81 lei fără TVA / 8,51 lei cu TVA

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 180/16.11.2021 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ’’;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Comisia Europeană și are în vedere, în principal, să acopere:

- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (6 decembrie 2021, 466 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 405 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 333 descarcari)


INFORMARE

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

August 2022

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 4,37 lei / mc
Canalizare: 4.14 lei / mc
TOTAL: 8,51 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României