Debranșări în Baia de Fier

Neachitarea facturilor duce la debranșare! Cu o situație similară se confruntă mai multe persoane din Baia de Fier. Este vorba despre utilizatorii serviciului de apă și canalizare, care au restanțe mai vechi de 45 zile. Acțiunea de sistare a furnizării apei, a demarat cu strada Rozelor, Baia de Fier. Echipele Aparegio Gorj vor continua acțiunile de debranșare pe toată aria localității până la recuperarea restanțelor.
Facem un apel către clienții operatorului – persoane fizice și persoane juridice, să achite facturile la apă pentru a evita debransarea. Pentru a evita neplăcerile provocate de lipsa apei potabile și plata serviciilor de rebranșare la rețeaua de apă potabilă, facturile trebuie achitate la timp.
Operatorul Aparegio informează toți utilizatorii din localitatea Baia de Fier că sunt obligați să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu societatea.
Reamintim faptul că utilizarea fără contract a serviciului de alimentare cu apă și canalizare constituie contravenție, iar INTERVENȚIILE NEAUTORIZATE la rețelele de apă constituie infracțiune.

 


Investiție importantă realizată de Aparegio Gorj pentru abonații Baia de Fier


 

Aparegio Gorj investește în calitatea apei. Pentru comunitatea din Baia de Fier, operatorul de apă și canal, a reușit să realizeze o investiție importantă. Este vorba despre o lucrare la Băița 1, Baia de Fier. Echipele societății au reușit să igienizeze bazinul și să monteze vane și apometre pentru monitorizarea cantității și calității apei, respectiv:
-apometru DN 200 alimentare bazin Băița 1(apometru impuls necesar pentru automatizare stație clorinare)
- vană intrare bazin Băița 1 DN 200
- vană distribuție DN 200
- vană golire bazin DN 150
- vană DN 200 alimentare din Băița 2
- apometru DN 200 alimentare din Băița 2
- stație clorinare realizată
- sistem fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrică a stației de clorinare Baița 1
- Igienizare bazin Băița 1
Prin acest obiectiv s-a realizat, automatizarea potabilizării apei 24h / 24h.
Investiția era necesară și vine in sprijinul abonaților din zonă .
 

 


O nouă investiție importantă, obținută de Traian Pătrășcoiu pentru Aparegio Gorj


 

 

Aparegio Gorj continuă seria investițiilor în domeniul surselor regenerabile. După instalarea a 3 sisteme cu panouri fotovoltaice la Stația de Epurare a Apei Uzate Curtișoara – Bumbești-Jiu, Stația de Deferizare a Apei Potabile Târgu-Cărbunești și Stația de Epurare a Apei Uzate Țicleni din surse proprii, urmează implementarea celui de-al doilea proiect de investiții de acest gen.
În data de 07.11.2023, directorul general, Traian Pătrășcoiu, a semnat contractul “Proiectare și execuție lucrări pentru amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a centralelor fotovoltaice (CEF) în vederea producerii energiei electrice din surse solare cu o valoare de 17.197.090,00 RON.
Investiția are o finanțare majoră din fonduri europene în procent de 92%, cu un aport financiar de 6% operator și UAT-uri 2%. A fost atribuită anteprenorului ALM POWER GROUP SRL și are ca scop reducerea semnificativă a energiei utilizate, corelată cu reducerea corespunzătoare a gazelor cu efect de seră. Investiția de față propune instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice de o capacitate totală de 2332 kWp.
Lucrarea de investiții va presupune amplasare de celule fotovoltaice pentru 22 puncte de lucru:
Statie Dealul Targului
Statie Epurare Targu-Jiu
Alimentare cu apa Preajba Mare Fagetului
Imbunatatirea procesului de tratare apa Polata
Statie pompe Cartiu
Statie apa Iezureni
Statie apa Sadu1- Bumbesti-Jiu
Statie apa SP2 Barlesti, Bumbesti-Jiu
Bazine apa Lupoaia
Statie epurare Motru
Statie apa Glogova Iormanesti
Statie pompare SP 5 Zavoi
Statie epurare Targu-Carbunesti
Gospodarie de apa Ceratu
Alimentare apa Campu Mare
Statie pompare Socu
Pompe apa Bucureasa
Statie tratare apa Lelesti
Statie apa Arcani
Statie epurare Arcani
Statie apa Rovinari
Statie epurare Turceni

În paralel, Aparegio Gorj, derulează și contractul „Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu” ce se află în plină desfășurare, fiind montați pânâ în prezent aproximativ 3000 de contori inteligenți.

 


Informare de presă


 

 

Operatorul de apă și canal asigură în permanență mentenanța sistemelor de alimentare cu apă din localitățile arondate aflate în structura ADIA. Astăzi, 07.11.2023, echipele CED Novaci intervin pentru remedierea unei defecțiuni pe tronsonul de transport apă captare Zănoaga până la bazinul de înmagazinare.
Încă odată, Aparegio Gorj, își desfășoară activitatea cu seriozitate si sprijină 24h/24h UAT-urile ce fac parte din aria de operare.
Pe această cale, reamintin UAT-ului Baia de Fier faptul că o colaborare permanentă intre operator și administrația publică locală duce la realizarea unor investiții importante pentru comunitate.

 


Furtul de apa constituie infractiune si se pedepseste conform codului penal!


 

 

Operatorul Aparegio Gorj SA desfasoara in aceasta perioada, in municipiul Targu Jiu, acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase si a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine).
Atragem atenția tuturor consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Acțiunile de verificare ale Aparegio Gorj SA vor continua în toată aria de operare pentru identificarea branșamentelor clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.

Canalizarea nu este tomberonul tau

Canalizarea nu este tomberonul tau

Canalizarea nu este tomberonul tau

Aparegio Gorj S.A. contiuna acțiunea de debranșare de la rețeaua de apă potabilă a consumatorilor care înregistrează debite restante. Actiunea de astazi a avut loc pe str. Mihail Kogalniceanu, din Municipiul Targu Jiu, unde mai multi consumatori care inregistrau restante la facturile de apa au fost debransati.
Facem un apel către clienții operatorului – persoane fizice, asociații de proprietari și persoane juridice, să achite facturile la apă pentru a evita debransarea.
Acțiunile de debranșare ale clienților rău-platnici vor continua și în perioada următoare. Pentru a evita neplăcerile provocate de lipsa apei potabile și plata serviciilor de rebranșare la rețeaua de apă potabilă, facturile trebuie achitate la timp. Multumim tuturor utilizatorilor Aparegio Gorj SA care achita facturile pana la data scadenta.

Canalizarea nu este tomberonul tau

Canalizarea nu este tomberonul tau

 


Aparegio lansează un spot informativ privind campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”


 

 

Aparegio Gorj continuă campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”. Săptămânal, echipele operatorului intervin și efectuează lucrări de decolmatare și igienizare a căminelor de apă menajeră. Din nefericire, lucrurile aruncate în sistemul de canalizare depășesc orice imaginație :șervețele umede, resturi de mâncare, materiale textile și alte deșeuri, obturează periodic și deteriorează rețelele de canalizare.

Utilizarea incorectă a sistemului de canalizare contribuie la creșterea numărului de avarii, iar remedierea lor duce la costuri semnificative. Pentru a evita situațiile mai sus menționate, inclusiv poluarea mediului înconjurător, Aparegio Gorj apelează la spiritul civic al gorjenilor și trage un semnal de alarmă printr-un spot video informativ.

APAREGIO Gorj a demarat în anul 2016 o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le au aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare «Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!».

 


Comisia Europeană decide finanțarea pentru proiectele Aparegio Gorj


 

 

O realizare extrem de importantă a fost bifată pe agenda directorului general, Traian Pătrășcoiu. După 3 ani de muncă, Jaspers (European Investment Bank) a semnat în data de 4 octombrie 2023, documentul menit să sprijine “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, a cărui finanțare a fost semnat cu MIPE ( Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) în data de 23 decembrie 2020.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre beneficiare, experiența lor profesională în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor pentru investiții. Prin ok-ul venit din partea asistenței tehnice, programul de investiții al operatorului a ajuns la Bruxelles pentru analiză, urmând a primi finanțare pentru investiții. În prima etapă prin Programul Operațional 2014-2020, ar urma să ajungă 40,5 milioane de euro,iar 182,1 milioane de euro fiind pregătiți pentru Programul Operațional 2021-2027.

În perioada imediat următoare, Comisia Europeană, poate solicita clarificări și detalii suplimentare privind datele proiectului, sperând ca până la finele anului 2023, Aparegio Gorj să obțină decizia de finanțare.

Acest obiectiv se află la un pas de reușită cu sprijinul AM POIM, JASPERS, colegilor si colaboratorilor Aparegio Gorj, cărora operatorul le mulțumește.

 


Acțiuni de debranșare


 

 

Aparegio Gorj continuă acțiunile de debranșare pentru recuperea datoriilor restante în localitățile Târgu-Jiu si Motru. Operatorul face un apel la spiritul civic și îndeamnă clienții: persoane fizice, asociații de proprietari și persoane juridice, să achite facturile la apă, așa cum își achită și alte facturi la utilitățile publice. Plata facturilor se poate efectua prin metodele de plată regăsite pe site-ul societății sau la casieriile operatorului.

Sistarea furnizării apei potabile creează disconfort și din acest motiv Aparegio Gorj, încearcă evitarea situațiilor de acest gen oferind posibilitatea achitării plății debitelor cu termenul de scadență depășit. De asemenea, trebuie menționat faptul că Aparegio Gorj asigură pe perioada sistării furnizării apei surse complementare de apă(cișmele).

Reamintim tuturor utilizatorilor din aria de operare că plata facturilor trebuie efectuată cu prioritate, pentru a nu crea disconfort și pentru a menține în continuare o bună colaborare, având în vedere că rebranșarea la sistemul de alimentare cu apă se face contracost (tarif sigilare/desigilare, blindare/deblindare, debranșare/rebranșare).

 


Informare Baia de Fier


 

 

Aparegio Gorj face câteva precizări legate de furnizarea serviciului de alimentare cu apă în localitatea Baia de Fier.

Începând cu luna ianuarie 2023, s-au emis facturi tuturor utilizatorilor din această localitate, în baza situațiilor comunicate de Primăria Baia de Fier, respectiv titular branșament și număr de persoane ce figurează la Registrul Agricol.

Amintim faptul că utilizatorii au fost informați cu privire la obligativitatea încheierii contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă prin comunicate de presă transmise în mass-media în luna august 2022, în aceeasi perioadă fiindu-le transmise și notificări scrise prin serviciile poștale.

  Raport de incercare Baia de Fier 347 din 09.03.2023 (9 martie 2023, 314 descarcari)

  Raport de incercare Baia de Fier 348 din 09.03.2023 (9 martie 2023, 341 descarcari)

 


INFORMARE Tarife


 

 

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 5,38 lei/mc fără TVA.
- Tarif canalizare-epurare: 6,21 lei/mc fără TVA.
- Total apă canal – 11,59 lei fără TVA.

- 1 LITRU Apă potabilă: 0,00586 lei (TVA inclus)

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 205/24.11.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ”;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației și are în vedere, în principal, să acopere:
- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (28 noiembrie 2022, 686 descarcari)


  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 916 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 1,015 descarcari)

 


INFORMARE


 

 

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”

 


CONTUL MEU APAREGIO


 

 

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Decembrie 2023

L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 5,86 lei / mc
Canalizare: 6,77 lei / mc
TOTAL: 12,63 lei / mc
1 LITRU Apă potabilă: 0,00586 leiContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Canalizarea nu este tomberonul tău

Aparegio Gorj continuă campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”. Săptămânal, echipele operatorului intervin și efectuează lucrări de decolmatare și igienizare a căminelor de apă menajeră. Din nefericire, lucrurile aruncate în sistemul de canalizare depășesc orice imaginație :șervețele umede, resturi de mâncare, materiale textile și alte deșeuri, obturează periodic și deteriorează rețelele de canalizare.

Utilizarea incorectă a sistemului de canalizare contribuie la creșterea numărului de avarii, iar remedierea lor duce la costuri semnificative. Pentru a evita situațiile mai sus menționate, inclusiv poluarea mediului înconjurător, Aparegio Gorj apelează la spiritul civic al gorjenilor și trage un semnal de alarmă printr-un spot video informativ.

APAREGIO Gorj a demarat în anul 2016 o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le au aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare «Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!».Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României