Apel umanitar

Un necaz mare s-a abătut spre familia Giuverdea, angajați ai Aparegio Gorj. Într-o zi fatidică (24.09.2023), toată agoniseala de o viață s-a făcut scrum sub ochii neputicionși ai oamenilor. În aceste momente de cumpănă au nevoie de sprijinul nostru pentru a putea spera din nou la un acoperiș de-asupra capului. Cei doi își construiseră o casă în localitatea Mușetești, din care acum a rămas doar moloz și ziduri.

Colectivul Aparegio Gorj este alături de Alin și Alina Giuverdea în aceste momente. Persoanele care vor să ajute financiar familia Giuverdea pentru a-și reconstrui casa, o pot face în contul următor:

RO70CECEGJ2608RON0657804 – GIUVERDEA ALINA

Poporul român este recunoscut pentru solidaritate. Împreună putem ajuta.


Aparegio Gorj a semnat un nou contract de investiții

Un nou contract de investiții a fost semnat de Aparegio Gorj în data 27.09.2023. Este vorba despre CL 19-”Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP, aducțiuni și SEAU – Târgu Cărbuneşti și Țicleni” cu o valoare de 19.365.829, 31lei fără TVA și o durată de execuție de 732 de zile. Antreprenorul Asocierea Matei Construct Construcții Speciale SRL (lider de asociere) și Xallo Tehnic SRL vor avea de realizat mai multe lucrări de construcție:

Sistem zonal de alimentare cu apă Târgu Cărbunești
- Extindere front captare Targu Carbunesti
- Conductă aducțiune nouă de la forajele noi Târgu Carbunesti
- Conductă aducțiune reabilitată de la forajele existente Târgu Carbunesti
- Instalație de clorinare nouă Cojani

Sistem de alimentare cu apă Cărbunești Sat
- Reabilitare foraj existent Cărbunești Sat
- Realizare stație de clorinare nouă Cărbunești Sat
- Realizare rezervor nou V=150mc Cărbunești Sat

Sistem de alimentare cu apă Cărbunești Sat
- Extindere front captare Curteana
- Reabilitare foraj existent Curteana
- Conducta aducțiune nouă de la forajele noi Curteana
- Conducta aducțiune nouă de la forajul reabilitat Curteana
- Realizare statie de clorinare noua Curteana
- Realizare rezervor nou V=150mc Curteana
- Realizare stație de pompare noua Curteana

Sistem de alimentare cu apă Măcesu
- Instalație de clorinare noua Măceșu
- Realizare rezervor nou V=100mc Măceșu
- Realizare stație de pompare nouă Măceșu

Sistem de alimentare cu apă Țicleni
- Reabilitare aducțiune GA Socu-GA Dealul Comandă
- Realizare STAP nouă Dealul Comandă
- Amenajare drum acces din balast la STAP Dealul Comandă

Sistem de canalizare Aglomerarea Târgu Cărbunești
- Unitate de preluare nămoluri vidanjate

Sistem de canalizare Aglomerarea Țicleni
- Unitate de preluare nămoluri vidanjate

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.


Acțiuni de debranșare

Aparegio Gorj continuă acțiunile de debranșare pentru recuperea datoriilor restante în localitățile Târgu-Jiu si Motru. Operatorul face un apel la spiritul civic și îndeamnă clienții: persoane fizice, asociații de proprietari și persoane juridice, să achite facturile la apă, așa cum își achită și alte facturi la utilitățile publice. Plata facturilor se poate efectua prin metodele de plată regăsite pe site-ul societății sau la casieriile operatorului.

Sistarea furnizării apei potabile creează disconfort și din acest motiv Aparegio Gorj, încearcă evitarea situațiilor de acest gen oferind posibilitatea achitării plății debitelor cu termenul de scadență depășit. De asemenea, trebuie menționat faptul că Aparegio Gorj asigură pe perioada sistării furnizării apei surse complementare de apă(cișmele).

Reamintim tuturor utilizatorilor din aria de operare că plata facturilor trebuie efectuată cu prioritate, pentru a nu crea disconfort și pentru a menține în continuare o bună colaborare, având în vedere că rebranșarea la sistemul de alimentare cu apă se face contracost (tarif sigilare/desigilare, blindare/deblindare, debranșare/rebranșare).


Informare Baia de Fier

Aparegio Gorj face câteva precizări legate de furnizarea serviciului de alimentare cu apă în localitatea Baia de Fier.

Începând cu luna ianuarie 2023, s-au emis facturi tuturor utilizatorilor din această localitate, în baza situațiilor comunicate de Primăria Baia de Fier, respectiv titular branșament și număr de persoane ce figurează la Registrul Agricol.

Amintim faptul că utilizatorii au fost informați cu privire la obligativitatea încheierii contractelor de furnizare a serviciului de alimentare cu apă prin comunicate de presă transmise în mass-media în luna august 2022, în aceeasi perioadă fiindu-le transmise și notificări scrise prin serviciile poștale.

  Raport de incercare Baia de Fier 347 din 09.03.2023 (9 martie 2023, 168 descarcari)

  Raport de incercare Baia de Fier 348 din 09.03.2023 (9 martie 2023, 185 descarcari)


INFORMARE Tarife

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 5,38 lei/mc fără TVA.
- Tarif canalizare-epurare: 6,21 lei/mc fără TVA.
- Total apă canal – 11,59 lei fără TVA.

- 1 LITRU Apă potabilă: 0,00586 lei (TVA inclus)

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 205/24.11.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ”;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației și are în vedere, în principal, să acopere:
- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (28 noiembrie 2022, 533 descarcari)


  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 786 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 859 descarcari)


INFORMARE

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Octombrie 2023

L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 5,86 lei / mc
Canalizare: 6,77 lei / mc
TOTAL: 12,63 lei / mc
1 LITRU Apă potabilă: 0,00586 leiContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României