S.C. Aparegio Gorj S.A. - Apă și canal

 

 


Informare de presă

Aparegio Gorj SA –CED Novaci a demarat acțiunea de contorizare în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier. Operatorul face un apel către toți utilizatorii să creeze condițiile necesare montării apometrelor( existență cămin branșament) și să perfecteze semnarea contractelor/adiționalelor ca urmare a montării aparatelor de măsurare.

În vederea realizării contorizării, abonații pot să contacteze CED Novaci, Str.Eroilor nr.3 (Centrul de Plasament Novaci, parter). Relații suplimentare puteți obține la tel. 0753898227- Nadia Dungă- Sef CED Novaci.


Informare de presă

Investițiile din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, se află în plină derulare. Contractele de lucrări ce fac parte din amplul proiect se află în diferite stadii de execuție. Primele contracte ce au fost finalizate sunt : CL 2 -“Reabilitarea și extinderea rețelei – de canalizare menajeră pe străzile Pieței, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din oraș Târgu-Cărbunești , CL 5 -“Execuție rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu și CF 1 –„Achiziție vehicule întreținere rețea”.
Stadiul de implementare al contractelor va fi trecut in revistă pentru ca utilizatorii operatorului să fie informați ce investiții s-au realizat și se vor realiza pe viitor:
Astfel, în localitatea Târgu-Cărbunești se derulează 2 contracte de lucrări:

CL 10-“ Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Cărbunești și cartier Cărbunești Sat , inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” cu o valoare de 25.875.617,81 lei și o durată de execuție de 25 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului Bugaru Trans SRL. În prezent, procentul de execuție se află la 48% și s-au executat lucrări de montare conducte, cămine de racord, cămine de branșament, cămine de vizitare și subtraversări pentru rețelele de canalizare și apă în zonele:
-str Grădiniței
-str Bazinului
-str Plopilor
-str Trandafirilor
-str Tudor Arghezi
-str Eroilor
-str Perilor

CL 11- „ Execuție rețele de apă în Târgu-Cărbunești – cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de transport” cu o valoare de 8.793.234,20 lei și o durată de execuție de 20 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului SC Pancor, cu un procent de realizare în prezent de 35,66%. Au fost executate lucrări de apă, respectiv montare branșamente și cămine de vane pe străzile :U.Părăului, U.Bisericii, Duțești, Salcâmilor, Blahnița de Jos.

Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative:Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.
În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.


Informare de presă

Investițiile din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, se află în plină derulare. Contractele de lucrări ce fac parte din amplul proiect se află în diferite stadii de execuție. Primele contracte ce au fost finalizate sunt : CL 2 -“Reabilitarea și extinderea rețelei – de canalizare menajeră pe străzile Pieței, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din oraș Târgu-Cărbunești , CL 5 -“Execuție rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu și CF 1 –„Achiziție vehicule întreținere rețea”.
Stadiul de implementare al contractelor va fi trecut in revistă pentru ca utilizatorii operatorului să fie informați ce investiții s-au realizat și se vor realiza pe viitor:

În cadrul contractului CL7 – Execuție retele de apă și canalizare in Motru – zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, lucrările se află plină desfășurare, astfel că în curs de execuție în această perioadă sunt:

-Reabilitare sistem rutier de tip asphalt, beton și macadam.
-Lucrări de montaj capace prefabricate pentru cele 10 vane de sectorizare.
-Execuție lucrări de canalizare pe str Teilor, Mărului, Pelinului, Macului, Motrului, Parângului, Margaretei.
-Execuție lucrări de canalizare la colectorul principal colector Motru-Sud.
-Execuție lucrări de branșare utilizatori pe rețele de alimentare cu apă.
-Execuție lucrări de racorduri la sistemul de canalizare.

Contractul a fost atribuit Asocierii SC DOMARCONS SRL (lider al asocierii) – SC CASSAS SRL– SC MEDIR SRL- SC ERPIA SA, valoarea fiind de 30.650.271,52 lei (exclusiv TVA) și a fost semnat în data de 30.03.2022, cu o durată de execuție de 27 luni și un procent de execuție 35,84%.

Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.
În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.


Informare de presă

Aparegio Gorj și-a deschis în această perioadă porțile pentru zeci de elevi. În intervalul martie – iunie 2024, un număr de 33 de liceeni din cadrul Colegiului Tehnologic Nr. 2 din Târgu-Jiu, vor efectua mai multe vizite de informare și studiu.

În vizitele programate, menite să faciliteze integrarea în viața profesională a elevilor, vor fi vizate mai multe puncte de lucru ale operatorului, respectiv Stația de Tratare Dealul Târgului, Stația de Epurare Târgu-Jiu ,Laboratorul de Apă Potabilă și Laboratorul de Apă Uzată.

Elevii vor avea ocazia să vadă specialiștii Aparegio cum realizează analize fizico-chimice, microbiologice și determinările indicatorilor de calitate. De asemenea, vor putea sub îndrumarea personalului operatorului, să inițieze diferite procese chimice.

Aceste internship-uri pot fi un ajutor real în opțiunile profesionale ce vor apărea în viitorul apropiat pentru liceeni gorjeni.


Informare de presă

Calitate și acuratețe la cele mai înalte standarde! Asta oferă Laboratorul de Apă Uzată APAREGIO GORJ.
Pornind de la politica referitoare la ridicarea nivelului calitativ al serviciilor prin instruirea personalului, crearea unui mediu de lucru sănătos și protejarea mediului înconjurător, Aparegio Gorj a dotat Laboratorul de Ape Uzate cu echipamente performante de lucru, destinate pentru efectuarea încercărilor specifice apelor uzate și capabile să asigure exactitatea cerută de standardele aplicate.

Laboratorul de ape uzate a obținut acreditarea RENAR pentru o serie de încercări în conformitate cu cerințele SR EN ISO/CEI 17025:2018, conform certificatului de acreditare nr.L.I. 1241/11.02.2021, și participă periodic la scheme de intercomparare alături de alte laboratoare din Uniunea Europeană pentru a-și demonstra competențele profesionale.

Proba compentențelor profesionale și dovada calității rezultatelor furnizate de Laboratorul de Ape Uzate al Aparegio Gorj este susținută de Diploma de Excelență acordată pentru anul 2024 în urma rezultatelor obținute. Echipa de specialiști din cadrul Laboratorului de Apă Uzată Târgu-Jiu a participat la schemele de testare a competenței prin intercomparare unde a demonstrat că alături de laboratoare din întreaga lume a obținut un punctaj deosebit în ceea ce privește nivelul superior al serviciilor prestate cu aparatură de ultimă generație.


Lucrările in Tismana și Peștișani, avansează
07.03.2024

Investițiile din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, se află în plină derulare. Contractele de lucrări ce fac parte din amplul proiect se află în diferite stadii de execuție. Primele contracte ce au fost finalizate sunt : CL 2 – “Reabilitarea și extinderea rețelei – de canalizare menajeră pe străzile Pieței, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din oraș Târgu-Cărbunești , CL 5 -“Execuție rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu și CF 1 –„Achiziție vehicule întreținere rețea”.
Stadiul de implementare al contractelor va fi trecut in revistă pentru ca utilizatorii operatorului să fie informați ce investiții s-au realizat și se vor realiza pe viitor.

Locuitorii din Tismana și Peștișani vor beneficia de investiții ce vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare. Prin contractul CL 13 ” Execuție rețele de canalizare și apă în Tismana inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, atribuit Asocierii SC EXCELSIOR FLUSS GROUP SRL – CONSORZIO STABILE EBG GROUP”, semnat în data de 14.06.2022, cu un procent actual de execuție 36,68% și o valoare de 43.114.390,39 lei s-au executat lucrări la :
- rețeaua de distribuție pe străzile : Gornovița, Bisericii Topești, Buriman, Covacu, Dodenciu, Sanda, Vișinel, Principală Topești și aducțiunea Rușeață-Gornovița
- rețeaua de canalizare pe străzile Islaz, Gării, Principală Isvarna, Costeni și Pocruia
- conducta de refulare pe străzile: Principală Isvarna, Gării
- conducta echilibrare hidraulică pe străzile: Vânăta, Pocruia, Principala Isvarna, Principala Costeni,
- au fost realizate branșamente pe străzile: Gornovița, Bisericii Topești, Buriman, Covacu, Dodenciu, Sanda, Vișinel, Principală Topești

În prezent, lucrările se desfășoară în sat Izvarna la canalizare, refacere sistem rutier și racorduri

În ceea ce privește contractul CL15 – „Execuție retele de apă și canalizare în Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare, semnat în data de 27.09.2022 și atribuit Asocierii Ambient Construct Solution Srl (lider de asociere)- Sc Transilvania Grand Construct Srl, cu o valoare de 30,647,474.30 lei, s-au executat lucrări cu un procent de executie de 21,58 %:

- conducta de transport-cuplare localitatea Seuca
- rețea de distribuție străzile: Principală Seuca, Valea Mică Seuca, Bisericii Seuca, Cioaca Seuca, Conacelor Seuca, Lacului Peștișani, Cireșului Frâncești
- conducta de frefulare SPAU 1 Brădiceni
- rețea de canalizare străzile: Școlii Peștișani, Industriei Frâncești, Joampa Frâncești, Bistriței Frâncești, Bistriței Brădiceni, Bistricioara Boroșteni, Cioropei Brădiceni
- conducta de canalizare străzile: Cioropei Brădiceni, Principală Boroșteni, Bistricioara Boroșteni, Melariță Brădiceni, Viilor Peștișani
- conducta apă strada Principală Boroșteni
- branșamente apă strada Principală Boroșteni
- conducta de refulare SPAU 2 Cioropei Brădiceni

În prezent, lucrările se desfășoară în sat Frâncești la rețeaua de canalizare.

Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative:Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.


Dispeceratul regional Târgu-Jiu, aproape finalizat
05.03.2024

Investițiile din cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, se află în plină derulare. Contractele de lucrări ce fac parte din amplul proiect se află în diferite stadii de execuție. Primele contracte ce au fost finalizate sunt : CL 2 -“Reabilitarea și extinderea rețelei – de canalizare menajeră pe străzile Pieței, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului din oraș Târgu-Cărbunești, CL 5 – “Execuție rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu și CF 1 –„Achiziție vehicule întreținere rețea”.
Stadiul de implementare al contractelor va fi trecut in revistă pentru ca utilizatorii operatorului să fie informați ce investiții s-au realizat și se vor realiza pe viitor:
În cadrul contractului CL 1 – „ Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu ”, lucrările se află pe ultima sută de metri ( procent execuție 90% ) fiind montate instalațiile sanitare, termice, tavanele casetate și sistemul SCADA (vezi anexa 1). În 2 luni, antreprenorul S.C. ADREM Engineering S.R.L, ar urma să finalizeze acest contract cu efectuarea probelor sistemului .
SCADA-DTR Târgu-Jiu va trebui să asigure controlul și supervizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria proiectului, o gestiune performanță a activităților și activelor companiei.
Noul sistem SCADA-DTR va fi astfel proiectat încât să permită extinderea pe viitor și integrarea în acesta a tuturor sistemelor SCADA locale care gestionează activitățile de: producție apă, epurare apă, tratare, canalizare, debitmetrie rețea, presiune. Scopul investiției îl constituie creșterea randamentului de funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaționale respectiv creșterea calității serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonați.
Dispeceratul regional Târgu-Jiu se va alătura celor alte 10 dispecerate locale de apă/apă uzată, implementate pe POS1 și POIM, respectiv : Motru, Bumbești-Jiu, Iezureni, Țicleni, Târgu-Cărbunești, Novaci, Peștișani, Tismana, Turceni, Rovinari.

CL 1 – „ Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu ” are o valoare de 4.880.696,19 lei, clădirea având dotări de ultimă generație, doar sistemul SCADA și Sistemul Integrat de Management având o valoare de 2,036,105.50 lei.

Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.


Informare

Aparegio Gorj prin Echipa de Debransări a inițiat în data de 27.02.2024, o acțiune de debranșare în localitatea Târgu-Jiu, străzile Salcâmului, Fagului și Pinului. Sunt vizați toți abonații operatorului cu termenul de scadență al facturilor depășit, respectiv 45 de zile.
Facem un apel către clienții operatorului – persoane fizice și persoane juridice, să achite facturile la apă pentru a evita debransarea. Pentru a evita neplăcerile provocate de lipsa apei potabile și plata serviciilor de rebranșare la rețeaua de apă potabilă, facturile trebuie achitate la timp.
Mulțumim tuturor utilizatorilor Aparegio Gorj care achită facturile până la data scadentă.


Informare

Aparegio Gorj – CED Novaci a inițiat în data de 21.02.2024, o acțiune de debranșare în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier. Reiterăm mesajul transmis de operator în nenumărate informări de presă și anume:

• Neachitarea facturilor duce la debranșare! Utilizatorii serviciului de apă și canalizare, care au restanțe mai vechi de 45 zile vor fi debranșați de la rețeaua de alimentare cu apă.

• TOȚI utilizatorii din localitatea Baia de Fier sunt obligați să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă.

• Utilizarea fără contract a serviciului de alimentare cu apă, constituie contravenție, iar INTERVENȚIILE NEAUTORIZATE la rețelele de apă, constituie infracțiune și vor fi aduse spre cercetare în atenția organelor abilitate.

Prin urmare, acțiunile de debranșare vor continua pânâ la intrarea în legalitate a tuturor utilizatorilor și achitarea restanțelor la zi. De asemenea, menționăm faptul că, conducerea operatorului a fost în permanență deschisă la dialog și înțelegere în ceea ce privește administrarea rețelelor de apă și își dorește ca toți utilizatorii să înțeleagă faptul că intrarea în legalitate și achitarea facturilor la zi, este o dovadă de respect reciproc.


Investiții în Târgu-Jiu

Aparegio Gorj continuă seria investițiilor din surse proprii și fonduri atrase. Un bilanț pentru anul 2023 cu trecerea în revistă a celor mai importante lucrări executate de operator cu surse financiare din bugetul societății este necesar pentru a continua transparența activității care este specifică operatorului. De asemenea, menționăm faptul, că în continuare prin activitățile întreprinse se lucrează în permanență la îmbunătățirea calității apei potabile. Astfel, s-a investit în:

- îmbunătățirea infrastructurii tehnice
- reabilitarea, înlocuirea sau devierea rețelelor de apă și canalizare
- scoaterea căminelor de apometre pe domeniul public
- montare module contoare
- executare branșamente

Astfel în anul 2023, s-au realizat următoarele investiții :

* Reabilitare canalizare menajera blocuri zona 1 decembrie 1918 calea ferata Castanilor – valoare 1609121,72 lei fara TVA, unde s-au executat:

- colectoare gravitaționale 10 buc – în lungime totală de 1.148,00 m
- colectoare gravitaționale secundare -33 buc în lungime totală de 820,00 m
- conducte de racord (de cămin racord în interior bloc locuințe) – 67 buc/201,00 m
- cămine de vizitare Di 100 cm – 50 buc
- cămine de racord Di 80 cm – 59 buc

* Executat rețea alimentare cu apă str. Depozitelor, Dn 110 mm, L = 800 m, valoare 306.241,46 lei fără TVA

* Proiectare și execuție a lucrărilor de alimentare cu gaze naturale „Clădire dispecer și instruire personal Iezureni”, valoare 9 365 lei, fără TVA

* Servicii de proiectare și execuție a rețelei de gaze naturale pentru clădirea SCADA și vestiarele din cadrul Sector Apă/Canal CED”, valoare 39 192 lei, fără TVA

* “Achizitionarea si montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți pentru sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu”, valoare de 5.409.135,16 lei, fără TVA

- montare 6000 contori inteligenți până în prezent

“Achizitionarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu (loggeri si vane)”, valoare de 3.932.485,00 lei, fără TVA

- achiziție 25 loggeri până în prezent

CL 6 – „Execuție rețele și canalizare în Târgu – Jiu, zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”

Execuție canalizare menajeră pe străzile:

Valentin Merisescu – valoare lucrare 719573,00 lei-
– 362 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000, 27 BUC
– cămine de racord 93 buc

Gării Șușița – valoare lucrare 336 276,00 lei
– 269 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000, 8 BUC
– cămine de racord 8 buc

Cezar Petrescu – valoare lucrare 450 770,00 lei
– 500 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000, 16 BUC

Costache Negruzzi 1 – valoare lucrare 722 140, 00 lei
– 1534 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 13 buc
– cămine de racord 20buc

Costache Negruzzi 2 – valoare lucrare 274, 380, 00 lei
– 240 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 9 buc
– cămine de racord 7 buc

Marin Sorescu – valoare lucrare 213 756, 00 lei
– 277 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 7 buc
– cămine de racord 14 buc

Aleea Panduri – valoare lucrare 62 956, 00 lei
– 85 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 4 buc

Strada Bucegi – valoare lucrare 14401, 00 lei
– 20 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 1 buc

Aleea Bucegi – valoare lucrare 184 101, 00 lei
– 260 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 9 buc

Aleea Păltiniș – valoare lucrare 324 303, 00 lei
– 338 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 13 buc

Nicolae Hasnas – valoare 127 789, 00 lei
– 141 metri liniari PVC DN 250
– cămine de vizitare DN 1000 5 buc
– cămine de racord 10 buc

Investițiile operatorului din surse proprii vor continua și în anul 2024 și se vor regăsi în Programul anual al achizițiilor al societății.

Potrivit Deciziei Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare – ANRSC nr.189/06.12.2023, prețul apei potabile produse, transportate și distribuite în întreaga arie de operare este începând cu 1 ianuarie 2024, de 6,57 lei/mc, cu TVA, iar tariful pentru canalizare – epurare de 7,96 lei/mc, cu TVA. Astfel, tariful cumulat pentru serviciile oferite de Aparegio Gorj este de 14,53 lei/mc, cu TVA.
Calculele sunt rezultate din Analiza Cost Beneficiu (ACB) aferentă Proiectului, care a fost realizată de consultant potrivit Metodologiei de tarifare, privind investițiile în infrastructura de apă și apă uzată, document aprobat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Factori care au influențat modificarea tarifelor
Strategia de tarifare a fost verificată și de ANRSC (formula de ajustare) și este o condiție obligatorie precedentă încheierii contractului de finanțare
Prețurile reflectă, pe de-o parte acoperirea cheltuielilor de exploatare, influențate de inflație și, pe de altă parte, obligativitatea includerii în tarif a părții de cofinanțare aparținând operatorului.
Amintim că nu toți operatorii înnoiesc infrastructurile sau să facă extinderi! 18 operatori regionali au aprobat finanțări prin POIM și viitor PDD.

Mai jos, se regăsește lista cu toți operatorii din țară și ce prețuri/tarife sunt practicate începând cu 1 ianuarie 2024.

  Tabel-preturi-apa-canal-op-regionali-1-ianuarie-2024.pdf (23 ianuarie 2024, 413 descarcari)


Măsuri necesare pentru protejarea instalaţiei de apă

Având în vedere temperaturile scăzute care se anunţă în perioada următoare, pentru a evita problemele legate de riscul de îngheţ şi cheltuielile cu reparaţiile sau înlocuirea apometrelor, APAREGIO GORJ SA adresează utilizatorilor câteva recomandări privind protecţia contoarelor şi branşamentelor de alimentare cu apă în sezonul rece:
– Vă recomandăm verificarea periodică a stării căminului de contor şi a contorului pentru a preîntâmpina eventuale pagube materiale. Dacă apometrul este montat într-un cămin, asiguraţi-vă că acesta este închis etanş cu un capac.
-Vă recomandăm să nu utilizaţi pentru izolare materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie, etc) şi să vă asiguraţi că rama şi capacul de protecţie sunt bine fixate, iar capacul este închis. De asemenea, verificaţi robineţii din căminele de apometru care închid traseul spre reţeaua interioară, pentru a se observa dacă pot fi manevraţi cu uşurinţă.
-Pentru apometrele amplasate în subsoluri, recomandăm reducerea suprafeţelor gurilor de ventilaţie pentru a menţine temperatura peste limita de îngheţ a contoarelor. Îngheţarea contorului determină blocarea şi deteriorarea sa, iar acest lucru poate duce la inundarea căminului sau lipsa apei.
Ce puteţi face pentru a evita îngheţarea contorului şi a conductelor interioare, aflate în responsabilitatea dvs.:
-nu închideţi complet căldura atunci când este frig;
-protejaţi atât contorul cât şi conductele de expunerea la curenţi de aer reci.
In cazul în care contorul a îngheţat, dezgheţarea acestuia se face prin încălzirea treptată a spaţiului în care este montat.
Atenţie!
Nu folosiţi flacără deschisă şi nu turnaţi apă fierbinte pe contor. Oricare din aceste acţiuni pot deteriora contorul şi instalaţia sau pot declanşa o avarie. Este necesară protejarea de îngheţ inclusiv a robineţilor şi a reţelei înainte şi după contor. Dacă şi în trecut au mai fost probleme de îngheţ vă rugăm să izolaţi instalaţiile.

 

Echipele CED Târgu-Jiu din cadrul Aparegio Gorj au intervenit la mai multe avarii în perioada (12-14 ianuarie 2024). Condițiile meteo nefavorabile(îngheț) și uzura depășită a rețelelor( peste 60 de ani vechime) au o contribuție majoră la aceste defecțiuni. Astfel, s-a intervenit și remediat avarii la conducte de apă în zonele :

– Strada Merilor intersecție cu Aleea Gării Șușița (12 ianuarie 2024)
- Strada Unirii (12 ianuarie 2024)
- Bulevardul Ecaterina Teodoroiu intersecție cu strada Mihail Kogalniceanu (13-14 ianuarie 2024)
- Strada Geneva (14 ianuarie 2024)

Intervențiile au necesitat mai multe ore de lucru, fiind resimțite de către abonați, presiune scazută și lipsa apă etajele superioare pentru un timp foarte scurt.

Ne cerem scuze pentru inconveniențele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere.

 


Informare

Aparegio Gorj vine cu o informare legată de procesul de montare al contoarelor Smart. Având în vedere, volumul foarte mare de documente, respectiv buletinele de mișcare întocmite în urma demontării apometrelor vechi ce sunt operate în totalitate în sistemul Emsys, se vor introduce spre facturare consumuri pe cantități estimate la persoanele fizice cărora li s-au inlocuit apometrele vechi. Este vorba despre utilizatorii (parțial) ce locuiesc în zonele:

1 Decembrie 1918, 11 Iunie 1848, 14 Octombrie, 22 Decembrie 1989, 23 August, Albăstrelelor, Albatrosului, Amaradia, Aleea Amaradia, Murgului, Ana Ipătescu, Arethia Tătărescu, Tudor Arghezi, Aviatorilor, cartier Bârsești, Bucegi, Calea București, Carpați, Gheorghe Doja, Drăgoeni, Dumbrava, Eugen Lovinescu, Ecaterina Teodoroiu, Elvira Godeanu, Făgăraș, Făgetului, Frăsinet, Aleea Frații Buzești, Gilortului, Jiului, Libertății, Aleea Luncilor, Marin Preda, Aleea Marin Preda, Aleea Mehedinți, Orhideelor, Pajistei, Panduri, Pelinului, Aleea Pelinului, Petrești, Polata, Preajba, Primăverii, Aleea Primăverii, Romanești, Săvinești, Calea Severinului, Slobozia, Șușița, Traian, Unirii, Ursați, Vasile Alecsandri, Victoriei, Tudor Vladimirescu.

Măsura se va face conform Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, Capitolul V,art.10 (2)…”Operatorul poate executa citirea apometrului la un interval de 3 luni de zile. În perioada în care nu se va citi apometrul se vor emite lunar, facturi prin estimare, urmând ca în luna în care se efectuează citirea să se emită factură pentru index de regularizare….”
Ulterior, cantitățile estimate vor fi, acolo unde este cazul, regularizate prin reglare index/stornare, citire apometre/transmitere citire către utilizator.
Totodată, rugăm abonații care se află în situația de mai sus, să se adreseze biroului Debite/Citiri din cadrul Ced Târgu-Jiu, în vederea soluționării disconfortului creat prin estimare.

Ne cerem scuze pentru inconveniențele create!


Debranșări în Baia de Fier

Neachitarea facturilor duce la debranșare! Cu o situație similară se confruntă mai multe persoane din Baia de Fier. Este vorba despre utilizatorii serviciului de apă și canalizare, care au restanțe mai vechi de 45 zile. Acțiunea de sistare a furnizării apei, a demarat cu strada Rozelor, Baia de Fier. Echipele Aparegio Gorj vor continua acțiunile de debranșare pe toată aria localității până la recuperarea restanțelor.
Facem un apel către clienții operatorului – persoane fizice și persoane juridice, să achite facturile la apă pentru a evita debransarea. Pentru a evita neplăcerile provocate de lipsa apei potabile și plata serviciilor de rebranșare la rețeaua de apă potabilă, facturile trebuie achitate la timp.
Operatorul Aparegio informează toți utilizatorii din localitatea Baia de Fier că sunt obligați să încheie contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu societatea.
Reamintim faptul că utilizarea fără contract a serviciului de alimentare cu apă și canalizare constituie contravenție, iar INTERVENȚIILE NEAUTORIZATE la rețelele de apă constituie infracțiune.

 


Investiție importantă realizată de Aparegio Gorj pentru abonații Baia de Fier


 

Aparegio Gorj investește în calitatea apei. Pentru comunitatea din Baia de Fier, operatorul de apă și canal, a reușit să realizeze o investiție importantă. Este vorba despre o lucrare la Băița 1, Baia de Fier. Echipele societății au reușit să igienizeze bazinul și să monteze vane și apometre pentru monitorizarea cantității și calității apei, respectiv:
-apometru DN 200 alimentare bazin Băița 1(apometru impuls necesar pentru automatizare stație clorinare)
- vană intrare bazin Băița 1 DN 200
- vană distribuție DN 200
- vană golire bazin DN 150
- vană DN 200 alimentare din Băița 2
- apometru DN 200 alimentare din Băița 2
- stație clorinare realizată
- sistem fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrică a stației de clorinare Baița 1
- Igienizare bazin Băița 1
Prin acest obiectiv s-a realizat, automatizarea potabilizării apei 24h / 24h.
Investiția era necesară și vine in sprijinul abonaților din zonă .
 

 


O nouă investiție importantă, obținută de Traian Pătrășcoiu pentru Aparegio Gorj


 

 

Aparegio Gorj continuă seria investițiilor în domeniul surselor regenerabile. După instalarea a 3 sisteme cu panouri fotovoltaice la Stația de Epurare a Apei Uzate Curtișoara – Bumbești-Jiu, Stația de Deferizare a Apei Potabile Târgu-Cărbunești și Stația de Epurare a Apei Uzate Țicleni din surse proprii, urmează implementarea celui de-al doilea proiect de investiții de acest gen.
În data de 07.11.2023, directorul general, Traian Pătrășcoiu, a semnat contractul “Proiectare și execuție lucrări pentru amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a centralelor fotovoltaice (CEF) în vederea producerii energiei electrice din surse solare cu o valoare de 17.197.090,00 RON.
Investiția are o finanțare majoră din fonduri europene în procent de 92%, cu un aport financiar de 6% operator și UAT-uri 2%. A fost atribuită anteprenorului ALM POWER GROUP SRL și are ca scop reducerea semnificativă a energiei utilizate, corelată cu reducerea corespunzătoare a gazelor cu efect de seră. Investiția de față propune instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice de o capacitate totală de 2332 kWp.
Lucrarea de investiții va presupune amplasare de celule fotovoltaice pentru 22 puncte de lucru:
Statie Dealul Targului
Statie Epurare Targu-Jiu
Alimentare cu apa Preajba Mare Fagetului
Imbunatatirea procesului de tratare apa Polata
Statie pompe Cartiu
Statie apa Iezureni
Statie apa Sadu1- Bumbesti-Jiu
Statie apa SP2 Barlesti, Bumbesti-Jiu
Bazine apa Lupoaia
Statie epurare Motru
Statie apa Glogova Iormanesti
Statie pompare SP 5 Zavoi
Statie epurare Targu-Carbunesti
Gospodarie de apa Ceratu
Alimentare apa Campu Mare
Statie pompare Socu
Pompe apa Bucureasa
Statie tratare apa Lelesti
Statie apa Arcani
Statie epurare Arcani
Statie apa Rovinari
Statie epurare Turceni

În paralel, Aparegio Gorj, derulează și contractul „Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu” ce se află în plină desfășurare, fiind montați pânâ în prezent aproximativ 3000 de contori inteligenți.

 


Informare de presă


 

 

Operatorul de apă și canal asigură în permanență mentenanța sistemelor de alimentare cu apă din localitățile arondate aflate în structura ADIA. Astăzi, 07.11.2023, echipele CED Novaci intervin pentru remedierea unei defecțiuni pe tronsonul de transport apă captare Zănoaga până la bazinul de înmagazinare.
Încă odată, Aparegio Gorj, își desfășoară activitatea cu seriozitate si sprijină 24h/24h UAT-urile ce fac parte din aria de operare.
Pe această cale, reamintin UAT-ului Baia de Fier faptul că o colaborare permanentă intre operator și administrația publică locală duce la realizarea unor investiții importante pentru comunitate.

 


Aparegio lansează un spot informativ privind campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”


 

 

Aparegio Gorj continuă campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”. Săptămânal, echipele operatorului intervin și efectuează lucrări de decolmatare și igienizare a căminelor de apă menajeră. Din nefericire, lucrurile aruncate în sistemul de canalizare depășesc orice imaginație :șervețele umede, resturi de mâncare, materiale textile și alte deșeuri, obturează periodic și deteriorează rețelele de canalizare.

Utilizarea incorectă a sistemului de canalizare contribuie la creșterea numărului de avarii, iar remedierea lor duce la costuri semnificative. Pentru a evita situațiile mai sus menționate, inclusiv poluarea mediului înconjurător, Aparegio Gorj apelează la spiritul civic al gorjenilor și trage un semnal de alarmă printr-un spot video informativ.

APAREGIO Gorj a demarat în anul 2016 o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le au aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare «Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!».

 


Comisia Europeană decide finanțarea pentru proiectele Aparegio Gorj


 

 

O realizare extrem de importantă a fost bifată pe agenda directorului general, Traian Pătrășcoiu. După 3 ani de muncă, Jaspers (European Investment Bank) a semnat în data de 4 octombrie 2023, documentul menit să sprijine “Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, a cărui finanțare a fost semnat cu MIPE ( Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) în data de 23 decembrie 2020.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre beneficiare, experiența lor profesională în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor pentru investiții. Prin ok-ul venit din partea asistenței tehnice, programul de investiții al operatorului a ajuns la Bruxelles pentru analiză, urmând a primi finanțare pentru investiții. În prima etapă prin Programul Operațional 2014-2020, ar urma să ajungă 40,5 milioane de euro,iar 182,1 milioane de euro fiind pregătiți pentru Programul Operațional 2021-2027.

În perioada imediat următoare, Comisia Europeană, poate solicita clarificări și detalii suplimentare privind datele proiectului, sperând ca până la finele anului 2023, Aparegio Gorj să obțină decizia de finanțare.

Acest obiectiv se află la un pas de reușită cu sprijinul AM POIM, JASPERS, colegilor si colaboratorilor Aparegio Gorj, cărora operatorul le mulțumește.

 


Acțiuni de debranșare


 

 

Aparegio Gorj continuă acțiunile de debranșare pentru recuperea datoriilor restante în localitățile Târgu-Jiu si Motru. Operatorul face un apel la spiritul civic și îndeamnă clienții: persoane fizice, asociații de proprietari și persoane juridice, să achite facturile la apă, așa cum își achită și alte facturi la utilitățile publice. Plata facturilor se poate efectua prin metodele de plată regăsite pe site-ul societății sau la casieriile operatorului.

Sistarea furnizării apei potabile creează disconfort și din acest motiv Aparegio Gorj, încearcă evitarea situațiilor de acest gen oferind posibilitatea achitării plății debitelor cu termenul de scadență depășit. De asemenea, trebuie menționat faptul că Aparegio Gorj asigură pe perioada sistării furnizării apei surse complementare de apă(cișmele).

Reamintim tuturor utilizatorilor din aria de operare că plata facturilor trebuie efectuată cu prioritate, pentru a nu crea disconfort și pentru a menține în continuare o bună colaborare, având în vedere că rebranșarea la sistemul de alimentare cu apă se face contracost (tarif sigilare/desigilare, blindare/deblindare, debranșare/rebranșare).

 


INFORMARE Tarife


 

 

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 5,38 lei/mc fără TVA.
- Tarif canalizare-epurare: 6,21 lei/mc fără TVA.
- Total apă canal – 11,59 lei fără TVA.

- 1 LITRU Apă potabilă: 0,00586 lei (TVA inclus)

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 205/24.11.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ”;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației și are în vedere, în principal, să acopere:
- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (28 noiembrie 2022, 1,042 descarcari)


  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 1,223 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 1,350 descarcari)

 


INFORMARE


 

 

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”

 


CONTUL MEU APAREGIO


 

 

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Aprilie 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 6,57 lei / mc
Canalizare: 7,96 lei / mc
TOTAL: 14,53 lei / mc
1 LITRU Apă potabilă: 0,00657 leiContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Canalizarea nu este tomberonul tău

Aparegio Gorj continuă campania „Canalizarea nu este tomberonul tău”. Săptămânal, echipele operatorului intervin și efectuează lucrări de decolmatare și igienizare a căminelor de apă menajeră. Din nefericire, lucrurile aruncate în sistemul de canalizare depășesc orice imaginație :șervețele umede, resturi de mâncare, materiale textile și alte deșeuri, obturează periodic și deteriorează rețelele de canalizare.

Utilizarea incorectă a sistemului de canalizare contribuie la creșterea numărului de avarii, iar remedierea lor duce la costuri semnificative. Pentru a evita situațiile mai sus menționate, inclusiv poluarea mediului înconjurător, Aparegio Gorj apelează la spiritul civic al gorjenilor și trage un semnal de alarmă printr-un spot video informativ.

APAREGIO Gorj a demarat în anul 2016 o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le au aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare «Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!».