Bumbesti Jiu


 
In orasul Bumbesti–Jiu, incepand cu luna iunie a anului 2013 este programata intrarea in exploatare pentru retelele noi si extinse, la care s-a atins un stadiu avansat de realizare:
 

Indicator fizic (Nr.Contract / Indicator fizic) UM Cantitate conform HCL pentru aprobare SF Cantitate realizata Rest de realizat / UM Stadiu fizic realizat (%)
Raportare precedenta In luna raportarii Cumulat
Conducte de transport – reabilitare aductiune SP2 – BJ km 5.37 0,038 0,087 5,37 0 100
Reabilitare rezervoare inmagazinare apa ans 3 0 0 3 0 100%
Statie de pompare noua la SP2 – SADU 2 ans 2 0 0 2 0 100%
Statie de pompare noua (SP3 Curpenoasa) ans 1 0 0 0 1 99 %  se executa probe
Extindere retea de distributie apa km 2.905 0. 0 2,905 0 100%
Reabilitare retea de distributie apa km 21.689 0,670 3,49 18,988 2,701 87,54 %
Statii noi pompare ape uzate (SP1 – SP7) ans 7 0 0 0 7

SP 4-100 % executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice

SP 3 –100 % executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice

SP 7 cca 99 % executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice ; in executie probe

SP 2 – 100 %  executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice

SP 1 – 100 %  executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice

SP 6 – cca 85% executie statie, constructie  ; executie conducta de refulare de refulare si instalatii hidraulice

SP 5- cca – 59 % executie sapatura  si radier ; executie corp statie, conducta de refulare de refulare ; in executie instalatii  hidraulice

Extindere retea canalizare km 25.087 0,450 4,830 22,572 2,515 89,97 %
Reabilitare retea canalizare km 4.5074 0,200 0,051 4,5074 0 100,0 %

 

 
Incepand cu luna februarie 2013 a intrat in exploatare, dupa receptie la terminare si probe tehnologice, Statia Noua de Epurare, cu trepta secundara biologica.
 

 

La inceputul anului 2014 este programat sa intre in exploatare, dupa reabilitare Statia de Tratare a Apei, iar in anul 2012 s-au reabilitat si repus in functiune campul de foraje SADU II si incepind cu luna mai 2013 cele 4 statii noi de clorinare pentru sursele de adincime ale zonei de captare SADU II si localitati componente.

 


 
Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj” finantat din fonduri de coeziune prevede

pentru Orasul Bumbesti – Jiu ,

prin consultantul MVV & SCHER, au fost identificate si nominalizate investitii in valoare de 18,0 mil. Euro

din care:

2007–2013–15,745 mil. Euro,

2014 -2018–2,5 mil. Euro,

2019 –2021- 1,0 mil. Euro

Cofinantare de la Bugetul Local de  1,92% din valoarea totala  de 15,745 mil. Euro

• Valoare 18,0 mil. Euro – cca 17,49% din 90 mil Euro pentru Judetul Gorj

Pentru 2007 – 2013

1  buc.  Statie de Pompare si Tratare a apei cu surse de subteran respectiv, front captare foraje Sadu II

• 1 buc. Statie de Epurare noua pentru 9500 LEI

Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata in Bumbesti–Jiu si localitatile componenete periurbane

Pentru Orasul Bumbesti-Jiu s-au nominalizat trei contracte majore de lucrari, din care doua pentru proiectare si executie si unul de excutie, nominalizate astfel:

• CL3 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in  Orasul Bumbesti–Jiu – Executie:

• valoare 24.509.677,71 lei

• Contract incheiat la 12.01.2010 cu Asociatia antreprenoriala S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.  -  S.C. DOMARCONS

• Termen de executie 24 de luni: 15.03.2010 - 15.03.2012

• Executie pentru:

• 2,905 Km retea distributie apa extindere

• 17,635 ml  retea distributie apa reabilitare

25,09 Km retea colectoare principale canalizare extindere

• 4,507 Km retea colectoare principale canalizare reabilitata

• 3 buc statii de pompare a apei in punctul Birlesti la SP 2 si Curpenoasa

10 buc statii de pompare ape uzate noi

CL9 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Orasul  Bumbesti–Jiu – Proiectare  + Executie :

valoare 5.593.748 lei

• Contract incheiat la 16.12.2009 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. DANEX CONSULT  Bucuresti – S.C. AQUA MONTAJ S.R.L. Bucuresti

• Termen de executie 24 de luni: 22.01.2010 - 22.01.2012

CL10 Lucrări la statia noua de epurare în Orasul Bumbesti–Jiu – Proiectare  + Executie:

valoare 8.260.083,93 lei

• Contract incheiat la 15.12.2009 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. TIM S.A.  Cluj–Napoca, S.C. ADISS  S.A.  si  S.C. ESCALIA CRAUS  Baia  Mare

• Termen de executie: 11 luni: 21.01.2010 - 22.12.2010

Obiectivele autoritatii publice Bumbesti–Jiu prin contractarea lucrarilor de investitii prin POS  MEDIU:

In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL9 – 100%  din populatia orasului va avea calitatea apei potabile conforma cu standardele europene prin Surse sigure de apa bruta si Statie de Tratare a Apei moderna, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice.

In anul 2011 prin realizarea lucrarilor din contractul CL10 – 100% din populatia orasului va avea Statie Noua de Epurare a apei uzate conforma cu standardele europene, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice.

In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL3:

- Se modernizeaza retelele principale si se reduc cu cca 25% pierderile din retele. Se construiesc noi colectoare principale de canalizare si acces la racordare pentru 25,0 Km de canalizare, in intreg orasul si in localitatile componente periurbane. Extinderile de retele se fac impreuna cu bransamente si racorduri noi pentru utilizatori.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României