POS Mediu 2007 – 2013

Comunicat de presă

publicat în 30.05.2016

Stadiu proiect

“EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

În cadrul Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, implementat de către SC APAREGIO GORJ SA, se derulează două contracte de lucrări:

“Instalație de tratare biologică a amoniului pentru statia de tratare apa Târgu Carbunești” și
“Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba si Polata – mun.Târgu-Jiu”

Acest proiect, in valoare totala de 18 824 788 lei (fara TVA), este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile (Fondul de Coeziune), de la bugetul de stat, din contribuția UAT Târgu-Jiu si UAT Târgu-Cărbunești și de către Aparegio Gorj SA.

În cadrul acestui proiect, S.C. ApaRegio Gorj S.A. a semnat două contracte de execuție și proiectare lucrări, contracte atribuite în urma aplicării procedurii de licitaţie publică deschisă, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu:

• În data de 21.10.2010, Contractul nr. 11001/1270 pentru “Instalație de tratare biologică a amoniului pentru stația de tratare apă Târgu Cărbunești”, cu Asocierea firmelor S.C. ENERGOMONTAJ S.A. și S.C. AQUAPROIECT S.A. București. Valoarea contractului este de 3.360.599,53 lei (fără TVA) iar data de începere a lucrărilor a fost 03.11.2015.

• Contractul 11549/15-0366/09.11.2015 pentru “Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – mun. Târgu-Jiu”, cu S.C. PROTECNO S.R.L., cu sediul în Mondolfo, Italia. Valoarea contractului este de 9.795.935,69 lei (fără TVA) iar data de începere a lucrărilor a fost 10.11.2015.

Lucrările la stația de tratare Polata sunt finalizate, urmând ca stația să fie pusă în funcțiune și adusă la parametrii nominali de funcționare. În ceea ce privește stația de la Preajba stadiul lucrărilor este de 95%, iar la stația de la Târgu-Cărbunești au început să fie făcute probele tehnologice, procentul de execuție fiind de 99%.

Îmbunătățirea standardelor de viata ale locuitorilor din aria de operare, prin asigurarea apei potabile de calitate, in concordanță cu obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare al României la UE (cap.22 – Mediu), este o preocupare constantă a operatorului regional.

Director General: Traian PĂTRĂȘCOIU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., Str. Vasile Alecsandri nr. 1, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România. Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office@aparegio.ro .
 


 

Comunicat de presă

publicat în 11.05.2016

Stadiu proiect

“EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

În cadrul Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, implementat de către SC APAREGIO GORJ SA, se derulează două contracte de lucrări:

“Instalație de tratare biologică a amoniului pentru statia de tratare apa Târgu Carbunești” și
“Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba si Polata – mun.Târgu-Jiu”

Acest proiect, in valoare totala de 18 824 788 lei (fara TVA), este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile (Fondul de Coeziune), de la bugetul de stat, din contribuția UAT Târgu-Jiu si UAT Târgu-Cărbunești și de către Aparegio Gorj SA.

Contractele au fost semnate în luna noiembrie 2015, iar stadiul realizării lucrărilor la stația de tratare Târgu-Cărbunești este de aproximativ 98% și au început probele tehnologice,iar la stațiile de tratare Polata și Preajba a depășit 92% și încep probele la Polata.

Îmbunătățirea standardelor de viata ale locuitorilor din aria de operare, prin asigurarea apei potabile de calitate, in concordanță cu obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare al României la UE (cap.22 – Mediu), este o preocupare constantă a operatorului regional.

Director General: Traian PĂTRĂȘCOIU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., Str. Vasile Alecsandri nr. 1, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România. Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office@aparegio.ro .


 

Comunicat de presă

publicat în 11.01.2016

Stadiu proiect

“EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

Lucrările de modernizare la stațiile de tratare Târgu-Cărbunești, Polata și Preajba, se află în plină desfășurare in cadrul Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, implementat de către SC APAREGIO GORJ SA.

Pentru cele două contracte de lucrări:

“Instalație de tratare biologică a amoniului pentru statia de tratare apa Târgu Carbunești” și
“Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba si Polata – mun.Târgu-Jiu”

au fost realizate și aprobate proiectele tehnice/tehnologice, de autorizare și avizare a construcțiilor precum și proiectele de detaliu, au fost livrate și recepționate în șantier principalele utilaje, echipamente și materiale și, în funcție de condițiile atmosferice, se continuă cu trasajul topografic și fizic al clădirilor în care vor fi montate utilajele și instalațiile componente. Valoarea lucrărilor realizate reprezintă circa 66% din valoarea contractelor. Durata de execuție a contractelor este de 6 luni, urmând a fi finalizate până la data de 31 mai 2016.

Acest proiect este complementar Proiectului Major “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ”, se desfășoară în baza Contractului de finanțare nr.16676/03.11.2015 și vizează asigurarea calității apei potabile în concordanță cu obligațiile ce rezultă din Tratatul de Aderare al României la UE (cap.22) și răspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin:

- reducerea concentrației de amoniu prin introducerea unei instalații noi de tratare (filtre biologice pentru nitrificare amoniu) la stația de tratare Târgu-Cărbunesti;
- reabilitarea și modernizarea stațiilor de tratare Preajba și Polata prin introducerea unor instalații și tehnologii noi de tratare (introducere biofiltre și filtre eliminare Fe+Mn).

Proiectul a fost aprobat pentru finanțare POS Mediu și pe lângă contribuția autorităților publice locale și a operatorului regional, este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile (Fondul de Coeziune) și de la bugetul de stat.

Director General: Traian PĂTRĂȘCOIU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., Str. Vasile Alecsandri nr. 1, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România. Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office@aparegio.ro .
 

Anunț

publicat în 27.11.2015

 
Operatorul Regional S.C. Aparegio Gorj S.A. anunță punerea în funcțiune în cadrul lucrărilor de Reabilitare aducțiune Runcu – Târgu-Jiu a 7,5 km conductă transport apă (două fire, Dn=450mm). Lucrările sunt executate de către S.C. Hidroconstrucția S.A, valoarea întregului contract este de 25 404 204 lei (fără tva) și cuprinde lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de transport și distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Târgu-Jiu. În urma acestei lucrări, debitul apei se va mări cu 30%.
 
Lucrarea face parte din proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj” finanțat din fondurile structurale prin POS Mediu 2007-2013, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 246 448 936 lei, fără TVA.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 19.11.2015

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul

“EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară acordată prin POS Mediu 2007–2013 pentru implementarea Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, complementar Proiectului Major “EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ SI APĂ UZATĂ IN JUDETUL GORJ”, în baza Contractului de finanţare nr.16676/03.11.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.697.983 lei, fără TVA și conform schemei de finanțare, 88,16% din aceasta valoare va fi asigurata din fonduri europene nerambursabile prin Fondul de coeziune.

În cadrul acestui proiect, S.C. ApaRegio Gorj S.A. a semnat două contracte de execuție și proiectare lucrări, contracte atribuite în urma aplicării procedurii de licitaţie publică deschisă, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu:

• În data de 21.10.2010, Contractul nr. 11001/1270 pentru “Instalație de tratare biologică a amoniului pentru stația de tratare apă Târgu Cărbunești”, cu Asocierea firmelor S.C. ENERGOMONTAJ S.A. și S.C. AQUAPROIECT S.A. București. Valoarea contractului este de 3.360.599,53 lei (fără TVA) iar data de începere a lucrărilor a fost 03.11.2015.

• Contractul 11549/15-0366/09.11.2015 pentru “Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – mun. Târgu-Jiu”, cu S.C. PROTECNO S.R.L., cu sediul în Mondolfo, Italia. Valoarea contractului este de 9.795.935,69 lei (fără TVA) iar data de începere a lucrărilor a fost 10.11.2015.

Durata de execuţie a contractelor este de 6 luni. Contractele de lucrări vizează asigurarea calității apei potabile în concordanță cu legile europene și naționale și reducerea riscului asupra sănătății umane prin:

- reducerea concentrației de amoniu prin introducerea unei instalații noi de tratare (filtre biologice pentru nitrificare amoniu) la stația de tratare Târgu-Cărbunesti;
- reabilitarea și modernizarea stațiilor de tratare Preajba și Polata prin introducerea unor instalații și tehnologii noi de tratare (introducere biofiltre si filtre eliminare Fe+Mn).

Pentru implementarea în bune condiții a proiectului sunt în curs de achiziție serviciile de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, audit și publicitate.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

Director General: Traian PĂTRĂȘCOIU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., Str. Vasile Alecsandri nr. 1, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România. Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office@aparegio.ro .

 


 

Comunicat de presă

publicat în 11.09.2014

A fost finalizat contractul de execuţie

”Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă sistemului de canalizare în orașele Târgu-Cărbunești și Țicleni” GO-TC+TI-WORKS–RB-04

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 246 448 936 lei fără TVA.

În data de 13.08.2014, după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, beneficiarul final, S.C. ApaRegio Gorj S.A. a recepţionat final contractul de execuţie „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă și a sistemului de canalizare în orașele Târgu-Cărbunești și Țicleni”. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 218/16 din 12.01.2010, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, de către S.C. Hidroconstrucția S.A. București și Societatea de Construcții în Transporturi SCT S.A. București– consorțiu.

Lucrările au fost executate începând cu data de 15.03.2010, data ordinului de începere a lucrărilor şi s-au terminat la data de 27.02.2013, data recepţiei la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în orașul Țicleni este de 4 420 358.26 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională.

Prin contractul de lucrări s-a realizat reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în orașul Țicleni din judeţul Gorj, în vederea îmbunătăţirii operării sistemului de distribuţie a apei potabile şi de colectare a apelor uzate menajere. Lucrările executate constau în: Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă– 4,73 km; Extinderea rețelelor de canalizare – 7,08 km; Construirea a două noi stații de repompare apă uzată și a unui punct de preluare mecanica centralizată a apelor uzate de la cvartal de blocuri.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

Director General: Ion POPESCU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România, Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email uip@aparegio.ro;office@aparegio.ro.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 11.09.2014

A fost finalizat contractul de execuţie

”Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă și a sistemului de canalizare în orașele Târgu-Cărbunești și Țicleni” GO-TC+TI-WORKS–RB-04

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 246 448 936 lei fără TVA.

În data de 13.08.2014, după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, beneficiarul final, S.C. ApaRegio Gorj S.A. a recepţionat final contractul de execuţie „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție apă și a sistemului de canalizare în orașele Târgu-Cărbunești și Țicleni”. Lucrările au fost executate in baza contractului nr. 218/16 din 12.01.2010, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, de către S.C. Hidroconstrucția S.A. București și Societatea de Construcții în Transporturi SCT S.A. București– consorțiu.

Lucrările au fost executate începând cu data de 15.03.2010, data ordinului de începere a lucrărilor şi s-au terminat la data de 04.07.2013, data recepţiei la terminarea lucrărilor. Valoarea lucrărilor executate în orașul Târgu-Cărbunești este de 2 440 263.04 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională.

Prin contractul de lucrări s-a realizat reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în orașul Târgu-Cărbunești din judeţul Gorj în vederea îmbunătăţirii operării sistemului de distribuţie a apei potabile şi de colectare a apelor uzate menajere. Lucrările executate constau în: Retea extinsă distribuție apă – 2,53 km; Retea reabilitată distribuție apă – 9,79 km; Extinderea rețelei de canalizare – 0,101 km; Reabilitarea rețelelor de canalizare – 2,53 km.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

Director General: Ion POPESCU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România, Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email uip@aparegio.ro;office@aparegio.ro.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 11.09.2014

A fost finalizat contractul de execuţie și proiectare

”Lucrări la Stația de epurare in orașul Bumbești-Jiu” GO-BU-WORKS –P&DB-04.2

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 246 448 936 lei fără TVA.

În data de 06.08.2014, după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, beneficiarul final, S.C. ApaRegio Gorj S.A. a recepţionat final Contractul de execuţie și proiectare „Statie nouă de epurare în Bumbești Jiu”. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 7992/7697 din 15.12.2009, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, de către S.C. Trustul de instalații-montaj și constructii S.A. Cluj Napoca, S.C. Escalia Craus S.R.L. Baia Mare si S.C. ADISS S.A.Baia Mare – consorțiu.

Valoarea lucrărilor executate este de 8 874 064.38 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională.

Lucrările au fost executate începând cu data de 21.12.2009, data ordinului de începere a lucrărilor şi s-au terminat la data de 08.02.2012, data recepţiei la terminarea lucrărilor. Prin contractul de lucrări s-au realizat lucrări de proiectare si construcție pentru o stație de pompare de intrare, grătare, deznisipator, colector de grăsimi, un decantor primar circular, două decantoare finale circulare, două bazine aerate de stocare a nămolului și patru paturi de uscare a nămolului generat în stație. Din fondurile alocate pentru staţia de epurare s-au construit şi clădiri noi pentru laboratoarele de analiză chimică şi biologică a apei uzate. Ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții, orașul Bumbești-Jiu dispune în prezent de o staţie de epurare modernă, care asigură epurarea secundară (biologică) a apelor reziduale pentru o populație echivalentă de aproximativ 9.700 locuitori și care funcționează în parametrii impuși de cerinţele de mediu reglementate atât de directivele Uniunii Europene, cât şi de legislaţia naţională.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

Director General: Ion POPESCU

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului – S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România, Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email uip@aparegio.ro;office@aparegio.ro.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 2.12.2013

A fost finalizat Contractul de Execuţie

”Reabilitarea şi Extinderea Reţelelor de Apă şi Canalizare în Municipiul Motru”

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 311.029.194 lei fără TVA.

În data de 12.08.2013, după expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, Beneficiarul Final al proiectului, S.C. ApaRegio Gorj S.A., a recepţionat final Contractul de execuţie „Reabilitarea si Extinderea Reţelelor de Apă şi Canalizare în Municipiul Motru”. Lucrările au fost executate in baza contractului nr. 824/537 din 10.02.2010, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, de S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. BUCUREŞTI.

Valoarea lucrărilor executate este de 2.858.779,97 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională.

Lucrările au fost executate începând cu data de 25.03.2010, data ordinului de începere a lucrărilor şi terminându-se la data de 12.07.2012, dată la care s-a aprobat recepţia la terminarea lucrărilor.

Prin contractul de lucrări, s-a realizat reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în Municipiul Motru din judeţul Gorj, în vederea îmbunătăţirii operării sistemului de distribuţie a apei potabile şi de colectare a apelor uzate menajere.

Lucrările executate în contract constau în :
- Reabilitare şi extindere reţea de distribuţie apă potabilă inclusiv a branşamentelor individuale şi colective – 11,240 km;
- Extindere colectoare principale de canalizare menajera – 2,07 km;

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare, îmbunătăţeşte calitatea serviciilor, de apă potabila si de preluare ape menajere, furnizate populaţiei din Municipiul Motru din judeţul Gorj, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

Director General: Ion POPESCU

Contact: Str. Vasile Alecsandri, nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România
Tel: +40-253.217.653, Fax: +40-253.211.457, Email : office [at] aparegio.ro

 


 

Comunicat de presă

publicat in 15.12.2011

În cadrul proiectului cofinantat prin POS Mediu, S.C. Aparegio Gorj S.A. va achizitiona si instala echipamente destinate conducerii centralizate pentru procesele tehnice si tehnologice de captare, tratare, distributie, colectare si epurare a apei în judetul Gorj, în sistem SCADA centralizat


În data de 16.09.2011, a avut loc semnarea Contractului de furnizare ”Supervizare  si  control  colectare  date (SCADA) ,,GO-TAM-Supply-06–CSA 3, în cadrul Proiectului implementat de S.C. Aparegio Gorj S.A., avand cofinantare din Fondul de Coeziune, prin Programului Operational Sectorial (POS) Mediu.

Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, consortiului de firme asociatia S.C. TEAMNET  INTERNATIONAL S.A.  si  S.C. ADASA SISTEMAS  S.A. si are o valoare totală 2.888.408,10 lei  fara  TVA . Durata de execuţie a Contractului este de 14 de luni de la ordinul de incepere emis cu data de 07.10.2011.

Contractul vizează achizitia si instalarea de echipamente pentru conducerea centralizata a proceselor tehnice si tehnologice de captare, tratare, distributie, colectare si epurare a apei in judetul Gorj, in sistem SCADA Centralizat. Sistemul consta in echiparea si instalarea centrului de colectare si conducere centralizata pentru tratarea si epurarea apei si de supraveghere centralizata a retelelor de distributie a apei.

Echipamentul consta in:

- echiparea, instalarea si operarea unui Centru SCADA la sediul APAREGIO din Tg – Jiu, format din servere cu protectie si climatizare, computere si birotica periferica pentru operare, softuri specializate  pentru colectarea si conducerea proceselor tehnice si tehnologice, birotica si mobilierul specializat pentru camera de comanda si operare.

- echiparea, instalarea si operarea cate unui post de comanda si supraveghere locala (PLC), pentru retelele de distributie a apei in localitatile Tg – Jiu, Motru, Bumbesti – Jiu, Tg – Carbunesti si Ticleni, format din computere si birotica periferica pentru operare, softuri specializate pentru colectarea datelor si conducerea operarii sistemelor de distributie a apei in retele, birotica si mobilierul specializat pentru postul local numit PLC.

Contractul de achizitie face parte din proiectul major de investitii “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene si derulat de Aparegio Gorj în perioada 2008 – 2013.

| Director General: Ion POPESCU |

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului

S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri  nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România

Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email: uip@aparegio.ro; office@aparegio.ro.

 

Comunicat de presă

Publicat: 18.02.2011

În cadrul proiectului cofinantat prin POS Mediu, S.C. Aparegio Gorj SA va achizitiona echipamente mobile destinate inspecţiei şi curăţării retelelor de canalizare


În data de 10.02.2011, a avut loc semnarea Contractului de furnizare ”Achiziţia de autovehicule pentru retele” GO-TAM-Supply-05 –CSA 2 , în cadrul Proiectului implementat de S.C. Aparegio Gorj S.A., cu finantare din Fondul de Coeziune, prin Programului Operational Sectorial (POS) Mediu.

Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, consortiului de firme asociatia SC EURITEH SRL si SC  LEADER ECO SRL si are o valoare totală 2.798.595 lei fara TVA . Durata de execuţie a Contractului este de 9 de luni.

Contractul vizează achizitia de echipamente mobile pentru inspectia şi curăţarea canalelor, constând într-un sistem CCTV – sistem de televiziune cu circuit închis – de inspectie video a conductelor de canalizare si o autoutilitară pentru curătarea si spălarea cu presiune înaltă a conductelor de canalizare. Aceste echipamente moderne vor permite efectuarea de operațiuni de inspectare a canalelor şi înregistrare a rezultatelor inspecţiei si de lucrări de curăţare, drenare şi golire ale reţelelor de canalizare.

Echipamentul de inspecţie a canalelor este destinat verificării canalelor, având o cameră CCTV cu deplasare completă pe verticala si orizontală, monitor pentru vizionare si ghidare, sistem de iluminare si un vehicul telecomandat, care este capabil să tracteze setul de camera şi lumini împreună cu cablul pe o distanţă de până la 300 m.

Echipamentul pentru curăţarea canalelor constă într-o autoutilitară care permite curăţarea, drenarea şi golirea reţelelor de canalizare. Operatia de spălare/curătare se face sub presiune înaltă. Echipamentul este compus din:

  • cisternă cu o capacitate totala de 12 mc;
  • pompă de curătarare cu înaltă presiune cu un debit de 270 l/min, la o presiune de 170 bar si capacitate de absorbtie de 720 ma/h;
  • tambur pentru spalare si furtune pentru vidanjare etc. Avantajele utilizării unor astfel de echipamente vor consta în asigurarea unui management eficient al metenanţei sistemului de canalizare si reducerea infiltratiilor şi exfiltraţiilor în şi din sistemul de canalizare.

Contractul de achizitie face parte din proiectul major de investiții “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene si derulat de Aparegio Gorj în perioada 2008 – 2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 311.029.194 lei fără TVA, iar lucrările de investiții vizează reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de tratare si distributie a apei potabile si respectiv de colectare si epurare a apelor uzate din întreaga arie deservită de Aparegio Gorj, în județul Gorj.

I Director General: Ion POPESCU I

Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului

S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri  nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România

Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email aparegiogorj@yahoo.com

 

Comunicat de presă

publicat in 20.12.2010

A fost semnat Contractul de Executie si Proiectare

Lucrari  la  sursele  de  apa  Targu  Carbunesti  si  Ticleni CL 11 – GO-TC+TI –Lucrari P&DB-05

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

 

SC APAREGIO GORJ SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 311.029.194 lei fără TVA.

În data de 19.11.2010, Beneficiarul Final al proiectului, SC ApaRegio Gorj SA, a semnat Contractul de  executie  si  proiectare Lucrari la sursele de  apa  Targu  Carbunesti  si  Ticleni,,. Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, consorţiului format din firmele ,,SC  IRDEX GROUP CONSTRUCTII SRL si SC ALL PLAN PROIECT SRL,,

Valoarea contractului este de 3.207.100,43 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanţare, 84% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi 16% constituie cofinanţare naţională. Durata de execuţie a Contractului este de 12 luni. Ordinul de incepere a lucrarilor este dat cu incepere din 22 decembrie 2010. In prezent fiind in etapa de preconstructie  pentru obtinere a autorizatiei de construire, mobilizarea personalului pe santier si depunerea garantiilor de executie si a asigurarilor.

Contractul de lucrări vizează îmbunătăţirea sistemului de captare si tratare a apei potabile in orasele Tg – Carbunesti si Ticleni din judetul Gorj în vederea îmbunătăţirii operării sistemului de tratare a apei potabile si a creşterii nivelului de asigurare cu apa potabila in regim permanent si la parametrii de potabilitate compatibili cu cerintele din UE.

Lucrările prevăzute în contract constau în: reabilitarea campului de foraje din orasul Tg – Carbunesti – 8 buc; reabilitarea campului de foraje din localitatea Socu pentru orasul Ticleni – 3 buc; reabilitarea rezervorului de stoc 100 mc, a statiei de pompare si o statie noua de clorinare, in localitatea Socu, pentru orasul Ticleni; reabilitarea statiei de tratare si pompare a apei din orasul Tg – Carbunesti  – pentru procese tehnologice noi de aerare, filtrare, clorinare si pompare a apei potabile.

Modernizarea si extinderea sistemelor de captare si tratare pentru apa potabila, va îmbunătăţi calitatea serviciilor de apă potabila furnizate populaţiei din orasele Tg – Carbunesti si Ticleni din judetul Gorj, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Obiectivul POS Mediu în judeţul Gorj se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu, acela privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria de dezvoltare a proiectului.

I Director General: Ion POPESCU I

Contact: Str. Vasile Alecsandri  nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România

Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email : office @ aparegio.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României