Prețuri servicii

Lista de prețuri la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul STAȚIEI DE TRATARE S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Tarif nou/proba (Lei)
1. pH 19
2. Conductivitate 18
3. Cloruri 42
4. Suma de Calciu si Magneziu 30
5. Nitriti 34
6. Azotati 51
7. Amoniu 38
8. Turbiditate 19
9. Clor rezidual 43
10. Indice de permanganat 33
11. Fier total 45
12. Mangan 45
13. Aluminiu 32


 

Anexa 1 la HCA nr. 22/29.11.2023
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA

Nr.Crt Parametru analizat Tarif (Lei)
1. Bacterii coliforme/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) 66 lei/pe proba
2. Escherichia coli/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) 65 lei/pe proba
3. Enterococi intestinali/100 ml (SR EN ISO 7899-2:2002) 66 lei/pe proba
4. Nr de colonii la 22°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) 34 lei/pe proba
5. Nr de colonii la 37°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) 34 lei/pe proba
6. Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică 53 lei/pe proba
7. Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică 11 lei/pe proba


 
Tarif prelevare probe apa uzata
< 20 km - 59,40 Lei/proba
> 20 km – 81,10 Lei/proba

Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, ce sunt efectuate în cadrul laboratoarelor STAȚIILOR DE EPURARE din structura S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Cuantumul tarifului (Lei)
1. pH 19
2. Conductivitate 11
3. Temperatură 11
4. Materii în suspensie (MS) 67
5. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 52
6. Consumul chimic de oxigen CCOCr 92
7. Azot amoniacal 53
8. Azotați 67
9. Azotiți 37
10. Azot total 47
11. Fosfor total 44
12. Sulfați 31
13. Cloruri 41
14. Substanțe extractibile cu solvenți 91
15. Reziduu fix 64
16. Oxigen dizolvat 34
17. Prelevare probe 43
18. Detergenți 45


Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
 

ANEXA NR.1 la Hotarare nr. 22 din 29.11.2023

Referinta Lei/U.M. Tarif aprobat
Taxa schimbare utilizator (imobile cu destinatie: locuinta, sediu social si/sau punct de lucru) Lei 81,20
Autocuratator canale (WOMA) Lei/ora 353,50
Autocuratator canale (WOMA) Lei/km 12,40
Autospeciala combinata Lei/ora 353,50
Autospeciala combinata Lei/mc 143,00
Autospeciala combinata Lei/km 12,40
Autovidanjor Lei/mc 117,20
Autovidanjor Lei/km 13,50
Autocamion GJ-38-APA Lei/ora 89,10
- Autocamion GJ-38-APA Lei/km 3,50
Autobasculanta 3,5 To Lei/km 2,32
Autoutilitara Lei/km 2,80
Buldoexcavator
Lei/ora 262,10
- Bulboexcavator Lei/ora
stationare
146,70
Miniexcavator Lei/ora 156,20
- Miniexcavator Lei/ora
stationare
104,70
Autolaborator CCTV – dislocare Lei/km 8,30
Inspectie video Autolaborator CCTV Lei/ora 287,20
Taxa ape uzate vidanjate de către terti si deversate in statiile de epurare Lei/mc 77,20
Taxa eliberare documente Lei/buc 7,90


 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României