Prețuri servicii

Lista de prețuri la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul STAȚIEI DE TRATARE S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Tarif nou/proba (Lei)
1. pH 10
2. Conductivitate 10
3. Cloruri 25
4. Suma de Calciu si Magneziu 20
5. Azotiti 20
6. Azotati 60
7. Amoniu 35
8. Turbiditate 10
9. Clor rezidual 20
10. Indice de permanganat 30
11. Fier total 25
12. Mangan 25
13. Aluminiu 25


 

Anexa 1 la HCA nr. 19/27.09.2019
Lista de tarife pentru analizele microbiologice efectuate in laboratorul de apa potabila a SC Aparegio Gorj SA

Nr.Crt Parametru analizat Tarif (Lei)
1. Bacterii coliforme/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) 20 lei/pe proba
2. Escherichia coli/100 ml (SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017) 20 lei/pe proba
3. Enterococi intestinali/100 ml (SR EN ISO 7899-2:2002) 20 lei/pe proba
4. Nr de colonii la 22°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) 15 lei/pe proba
5. Nr de colonii la 37°C/1 ml(CFU/ml) (SR EN/ISO 6222:2004) 15 lei/pe proba
6. Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică 15 lei/pe proba
7. Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică 10 lei/pe proba


 
Tarif prelevare probe apa uzata
< 20 km - 59,40 Lei/proba
> 20 km – 81,10 Lei/proba

Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, ce sunt efectuate în cadrul laboratoarelor STAȚIILOR DE EPURARE din structura S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Cuantumul tarifului (Lei)
1. pH 8,20
2. Conductivitate 6,20
3. Temperatură 3,60
4. Materii în suspensie (MS) 26,60
5. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 35.40
6. Consumul chimic de oxigen CCOCr 39.50
7. Azot amoniacal 28.30
8. Azotați 44,30
9. Azotiți 15,70
10. Azot total 31,70
11. Fosfor total 28,10
12. Sulfați 20,00
13. Cloruri 25,50
14. Substanțe extractibile cu solvenți 40,80
15. Reziduu fix 35,30
16. Detergenți 27,50


Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
 

ANEXA NR.1 la Hotarare nr.8 din 30.05.2023

Referinta Lei/U.M. Tarif aprobat
Taxa schimbare utilizator (imobile cu destinatie: locuinta, sediu social si/sau punct de lucru) Lei 81,20
Autocuratator canale (WOMA) Lei/ora 353,50
Autocuratator canale (WOMA) Lei/km 12,40
Autospeciala combinata Lei/ora 353,50
Autospeciala combinata Lei/mc 143,00
Autospeciala combinata Lei/km 12,40
Autovidanjor Lei/mc 117,20
Autovidanjor Lei/km 13,50
Autocamion GJ-38-APA Lei/ora 89,10
- Autocamion GJ-38-APA Lei/km 3,50
Autobasculanta 3,5 To Lei/km 2,32
Autoutilitara Lei/km 2,30
Buldoexcavator
Lei/ora 262,10
- Bulboexcavator Lei/ora
stationare
146,70
Miniexcavator Lei/ora 156,20
- Miniexcavator Lei/ora
stationare
104,70
Autolaborator CCTV – dislocare Lei/km 8,30
Inspectie video Autolaborator CCTV Lei/ora 287,20
Taxa ape uzate vidanjate de către terti si deversate in statiile de epurare Lei/mc 77,20
Taxa eliberare documente Lei/buc 7,90


 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României