Obiective ale proiectelor finantare din fonduri de coeziune

steag-ue

Incepind cu anul 2008, S.C. APAREGIO GORJ S.A., ca Operator Regional pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Gorj, cu aria deacoperire in zonele urbane rezidentiale si componente din Tg–Jiu, Motru, Bumbesti–Jiu, Tg-Carbunesti si Ticleni, beneficiind de fonduri europene de coeziune in cadrul POS MEDIU 2007–2013 – AXA 1 – prin Proiectul Major: ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj”.

In completarea efortului investitional al SC APAREGIO GORJ, in 2015, s-a semnat un nou contract contract de finantare,din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, pentru suma eligibila de 18.697.983 lei (fara TVA): “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”.

Cod CCI 2007 RO 161 PR 007, in valoare totala de: 311.029.194 lei, din care:
264.374.816 lei fonduri nerambursabile UE, 40.433.795 lei fonduri nerambursabile de la bugetul de stat, 6.220.583 lei fonduri nerambursabile de la bugetul local, a reusit sa puna in practica principiile, regionalizarii, suportabilitatii, sustenabilitatii, egalitatii de tratament a utilizatorilor, a normelor si normativelor nationale, a directivelor europene si directiilor mai sus enuntate ale ONU, prin:
- Montarea si punerea in functiune a 35 debitmetre de retea, cu transmisie si raportare centralizata a datelor in centre informatice din fiecare zona urbana a ariei de acoperire cu servicii, in anul 2012.
- Procurarea si utilizarea unui sistem de masini pentru intretinerea si exploatarea retelelor de canalizare cu: Auto Vidanja de 10 MC, Masina Auto Combinata de Spalare si Curatire Canale de 12 MC, Autolaborator de inspectie si vizualizare in canale tip CCTV, in anul 2011.
- Infiintarea Centrului Regional de Control, Receptie si Transmitere Automata a Datelor – SCADA – (DTR) impreuna cu 4 Puncte Locale de Control – PLC, in anul 2012.
- Procurarea si utilizarea, incepind cu anul 2011, a echipamentelor de detectare a pierderilor, a echipamentelor pentru GIS si Modelare Hidraulica pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României