Branșamente

Ce este branșamentul de apă?
Branșamentul este partea din rețeaua publică de distribuție care asigură legătura între rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor.

Care este rețeaua publică?
Rețeaua publică reprezintă partea din sistemul de alimentare cu apă, situată pe domeniul public al orașului, care asigură distribuția apei potabile utilizatorilor independenți. Exploatarea, întreținerea și repararea ei intră în atribuțiile ApaRegio Gorj. Contorul este ultima componentă a rețelei publice de alimentare cu apă.

Care este instalația mea particulară?
Instalația interioară de alimentare începe de la robinetul din avalul contorului (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, și se află pe proprietatea privată a clientului. Întreținerea și reparația ei intră în atribuțiile dumneavoastră.

Ce am voie sa fac și ce nu?
Branșarea la instalația publică de alimentare cu apă fără acordul ApaRegio Gorj este interzisă.

Este interzis să vă alimentați cu apă din partea branșamentului care se situează înaintea contorului sau să utilizați branșamentul dumneavoastră pentru alimentarea cu apă a unei alte proprietăți.

Lucrările de întreținere, exploatare și recondiționare a branșamentelor de pe domeniul public sunt executate de ApaRegio Gorj. Cheltuielile pentru devierea sau modificarea branșamentelor, cât și cele pentru repararea avariilor rezultate din vina dumneavoastră sau a unui terț, intra în sarcina dumneavoastră.

În cazul unei disfuncționalități precum debit redus, presiune scăzută, gust sau miros neplăcut, aspect necorespunzător al apei, ne puteți apela, 24 de ore din 24, la numărul de telefon 0253 920.

Din ce este compus un branșament?

Branșamentul se compune din:
- Priza de apă reprezentând punctul de racordare la rețeaua publică de apă;
- Conducta de branșament, care se leagă la rețeaua publică de distribuție a apei;
- Căminul de branșament;
- Robinet (vană) de concesie – amplasat înainte de contor;
- Contor care asigură măsurarea volumului de apă furnizată;
- Robinet antipoluare – care împiedică returul de apă din rețeaua internă în rețeaua publică.

Delimitarea dintre rețeaua publică de distribuție și instalația interioară a clientului se face prin contor, care este ultima componentă a rețelei publice de distribuție.

Care sunt condițiile și documentele necesare realizării unui branșament nou?
Instalarea branșamentului se face de către societatea ApaRegio Gorj. Costul lucrării se calculează în funcție de distanța între proprietatea dumneavoastră și rețeaua publică de apă, dar și de materialele folosite.

Dacă solicitați execuția unui branșament, trebuie să depuneți la ApaRegio Gorj următoarele documente:
- titlu de proprietate (copie);
- certificat de urbanism și anexă (ambele se obțin de la Direcția de Urbanism);
- plan de situație cu viză cadastrală (copie);
- buletin sau carte de identitate (copie);
- acordul notarial al proprietarului terenului, în cazul în care branșamentul urmează să traverseze o proprietate privată, alta decât cea a solicitantului.

ApaRegio Gorj va realiza un proiect al lucrării și un deviz estimativ. După acceptarea de către dumneavoastră a condițiilor și achitarea unui avans din costuri vom programa execuția lucrării.

După execuția lucrării, veți primi situația de lucrări și factura fiscală care va avea înscrisă suma reprezentând costul total al lucrării, de unde va rezulta diferența pe care o mai aveți de achitat.

Ulterior, veți primi și procesul verbal de recepție a lucrării și contractul de alimentare cu apă spre semnare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României