Materiale de promovare


 

 

 

 


 
Comunicat de presă Publicat: 15.12.2011

În cadrul proiectului cofinantat prin POS Mediu,

S.C. Aparegio Gorj S.A. va achizitiona si instala echipamente destinate conducerii centralizate pentru procesele tehnice si tehnologice de captare, tratare, distributie, colectare si epurare a apei în judetul Gorj, în sistem SCADA centralizat

 
În data de 16.09.2011, a avut loc semnarea Contractului de furnizare ”Supervizare  si  control  colectare  date ( SCADA ),, GO-TAM-Supply-06 –CSA 3 , în cadrul Proiectului implementat de S.C. Aparegio Gorj S.A., avind cofinantare din Fondul de Coeziune, prin Programului Operational Sectorial (POS) Mediu.

Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, consortiului  de  firme asociatia SC TEAMNET  INTERNATIONAL SA si SC ADASA SISTEMAS SA si are o valoare totală 2.888.408,10 lei  fara TVA . Durata de execuţie a Contractului este de 14 de luni de  la  ordinul  de  incepere  emis  cu  data  de 07.10.2011.

Contractul vizează achizitia si instalarea de echipamente pentru conducerea centralizata a proceselor tehnice si tehnologice de captare, tratare, distributie, colectare si epurare a apei in judetul Gorj, in sistem SCADA Centralizat. Sistemul consta in echiparea si instalarea centrului de colectare si conducere centralizata pentru tratarea si epurarea apei si de supraveghere centralizata a retelelor de distributie a apei.

Echipamentul consta in:

- echiparea, instalarea si operarea unui Centru SCADA la sediul APAREGIO din Tg – Jiu, format din servere cu protectie si climatizare, computere si birotica periferica pentru operare, softuri specializate  pentru colectarea si conducerea proceselor tehnice si tehnologice, birotica si mobilierul specializat pentru camera de comanda si operare.

- echiparea  , instalarea  si  operarea  cite  unui  post  de  comanda  si  supraveghere  locala ( PLC ) , pentru retelele  de  distributie  a  apei   in  localitatile  Tg – Jiu , Motru , Bumbesti – Jiu , Tg – Carbunesti  si  Ticleni, format  din computere  si  birotica  periferica  pentru  operare , softuri  specializate  pentru  colectarea  datelor  si  conducerea  operarii  sistemelor  de  distributie  a  apei in retele , birotica  si  mobilierul  specializat  pentru  postul  local  numit PLC .

Contractul de achizitie face parte din proiectul major de investitii “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, cofinantat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene si derulat de Aparegio Gorj în perioada 2008 – 2013.
 

I Director General: Ion POPESCU I

 
Persoana de contact: Florin Butiuc, Manager de Proiect, Unitatea de Implementare a Proiectului
S.C. Aparegio Gorj S.A., str. Vasile Alecsandri  nr. 2, cod poştal 300081, Târgu Jiu, judeţul Gorj, România
Tel: +40-253.217.653 Fax: +40-253.211.457 Email uip@aparegio.ro;office@aparegio.ro.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României