Statii epurare

Pentru a fi in conformitate cu Directiva UE (91/271/EEC) privind Tratarea Apei Uzate Urbane, sunt necesare masuri substantiale de reabilitare, modernizare si constructie pentru statiile de tratare a apei uzate in toate cele 5 aglomerari.

Targu Jiu: SE existenta a fost construita la inceputul anilor 1980 ca un proces clasic a namolului activat. SE a fost construita in aceeasi locatie, facand astfel necesara mai intai demolarea structurilor existente, avariate. Procesul namolului activat ramane cel mai corespunzator proces de tratare deoarece asigura un tratament tertiar stabil (indepartarea de nutrienti) si beneficiile economisirii energiei din namolul stabilizat prin asimilarea de namol anaerob. Masurile prevad in mod particular lucrari noi la intrare cu deversor de apa pluviala, statia cu gratare, camere desnisipare si statii intermediare de pompare. Sectiunea de curgere este proiectata pentru 2010, anul cu incarcatura hidraulica maxima. Decantarea primara va implica: a) restaurarea a doua decantoare primare existente pentru utilizare viitoarea ca bazine anaerobe de contact pentru indepartarea biologica a fosforului, b) reabilitarea si rearanjarea bazinelor de aerare existente pentru viitoarea utilizare ca bazine de pre-de-nitrificare si c) construirea a doua noi bazine de aerare si doua decantoare finale, precum si reproiectarea statiei de pompare a namolului.

Motru: reabilitarea statiei de tratare a apei uzate Motru este inclusa intr-un alt proiect finantata de Guvernul Romaniei (CNI).

Bumbesti Jiu: SE este o structura noua, receptionata final in 2014. Etapa de tratare mecanica consta dintr-o statie de pompare la intrare, 1 gratar rar si 2 gratare dese, 2 camere cu desnisipator/ separator grasimi tip vortex si 1 decantor circular primar. Etapa de tratare secundara consta in 16 contactori biologici rotativi structurati pe 4 linii, si 2 decantoare circulare secundare. Tratarea namolului consta in 2 bazine de depozitare a namolului aerat si 4 paturi de compostare a namolului.

Targu Carbunesti: Procesul ales in Targu Carbunesti, identic cu cel ales in Bumbesti Jiu. Totusi, CBR va fi aranjati doar in 2 linii cu 4 CBR pe linie. 2 decantoare secundare circulare regleaza decantarea finala inainte de evacuarea efluentului in raul Gilort. Tratarea namolului consta in 2 bazine de depozitare a namolului aerat si 3 paturi de compostare a namolului.

Ticleni: O SE complet noua a fost construita in Ticleni. Etapa de tratare mecanica consta dintr-o statie de pompare de intrare, 1 gratar rar si 2 gratare dese, 2 camere cu desnisipator/ separator grasimi tip vortex si 1 decantor circular primar. Etapa de tratare secundara consta in 8 contactori biologici rotativi aranj ate in 2 linii si 2 decantoare circulare secundare. Tratarea namolului consta in 2 bazine de depozitare a namolului aerat si 3 paturi de compostare a namolului.

Evacuarea altor reziduri de la tratarea apei uzate: Proiectarea desnisipatorului pentru toate SE include un echipament de spalare a nisipului. Acest agregat spala partile organice din cadrul amestecului de apa – nisip care provine de la desnisipator. Nisipul spalat si deshidratat poate fi reciclat si folosit in industria constructiilor ex. pentru rambleiaj (umplere) sau pentru asezarea conductelor pe pat de nisip. Grasimea colectata in separatorul de grasimi reprezinta o sursa pentru crearea suplimentara de biogaz. Acesta, va fi pompat in digestoarele anaerobe. Grasimea colectata in statiile din Motru, Bumbesti Jiu, Targu Carbunesti si Ticleni va fi transportata catre SE Targu Jiu si incarcata in digestoarele de namol.

Prin proiect se vor realiza urmatoarele: modernizarea SE din Targu Jiu (107.000 P.E.) pentru a fi in conformitate cu cererile de tratare tertiara si construirea SE Bumbesti Jiu (7.500 P.E.), SE Targu Carbunesti (4.200 P.E.) si SE Ticleni (4.000 P.E.) pentru a fi in conformitate cu standardele de tratare secundara in deplin acord cu Directiva UWW 91/271/EEC si amendamentele corespunzatoare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României