Licitații

  CL 8 Anunt atribuire (9 iulie 2019, 92 descarcari)


 


 
In cadrul proiectului
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336, contract de finanțare nr. 20/06.02.2017,
pe platforma SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) au fost publicate documentatiile de atribuire pentru urmatoarele contracte de lucrari:

CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II; Anunt publicat SCN 1041244/08.04.2019;

CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1043378/15.05.2019;

CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1044777/03.06.2019;

 


 

Anunț

S.C. APAREGIO GORJ S.A. organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 30.10.2018, orele 12:00 pentru urmatoarele bunuri:

- AUTOSPECIALIZATA I M MIRSA
- MOTOSTIVUITOR

  Caiet de sarcini pentru licitatia deschisa cu strigare (15 octombrie 2018, 253 descarcari)


  Proces verbal al comisiei de licitatie din 30.10.2018 (31 octombrie 2018, 197 descarcari)


  Proces verbal al comisiei de licitatie din 7.11.2018 (9 noiembrie 2018, 165 descarcari)


A fost încheiat între părți CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE nr. 8443/08.11.2018.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României