Motru


 
In Municipiul Motru, incepind cu iulie 2012, au intrat in functiune :

Indicator fizic (Nr.Contract / Indicator fizic) UM Cantitate conform HCL pentru aprobare SF Cantitate realizata Rest de realizat / UM Stadiu fizic realizat (%)
Raportare precedenta In luna raportarii Cumulat
Reabilitare retea de distributie apa km 11.208 0,169 0 11.208 0 100
Extindere retea canalizare km 2.070 0,06 0 2.070 0 100

Incepind cu toamna anului 2013 se va repune complet in functiune dupa reabilitare Statia de Pompare si tratare si Campul de foraje de la Catunele. 


 

Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj” finantat din fonduri de coeziune prevede

Pentru Municipiul MOTRU,

prin consultantul MVV & SCHER, a  identificate si nominalizat investitii in valoare de 10,5 mil. Euro

din care:

2007-2013 – 5,812 mil. Euro,

2014-2018 3,913 mil. Euro,

2019-2021 0,766 mil. Euro

Cofinantare de la Bugetul Local de 1,92% din valoarea totala de 5,812 mil. Euro

•  Valoare 10,5 mil Euro – cca 11,66 %  din 90 mil Euro pentru Judetul Gorj

Pentru 2007 – 2013

•  1  buc  Statie de Pompare si Tratare a apei cu surse de subteran, respectiv,  front captare foraje Catunele.

Pentru Municipiul MOTRU s-au nominalizat doua contracte majore de lucrari, din care unul pentru proiectare si executie si unul de excutie, nominalizate astfel:

•  CL2 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Municipiul Tirgu-Jiu – Executie :

•  Valoare 4.099.788,47 lei

•  Contract incheiat la 10.02.2010 cu  S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Termen de executie 24 de luni: 25.03.2010 - 25.03.2012

•  Executia se desfasoara pentru :

•  11,208 Km retea distributie apa reabilitata

•  23 ml retea distributie apa extindere, legatura cu str. Tismanei

•  2,07 Km retea colectoare principale canalizare extindere

CL8 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Municipiul Motru – Proiectare + Executie :

Valoare 6.176.041 lei

•  Contract incheiat la 16.12.2009 cu Asociatia Antreprenoriala  S.C. DANEX CONSULT Bucuresti – S.C. AQUA MONTAJ S.R.L. Bucuresti

•  Termen de executie 24 de luni: 23.01.2010-23.01.2012

Obiectivele Municipalitatii Motru prin contractarea lucrarilor de investitii prin POS MEDIU :

-  In  anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL8 – 100% din populatia municipiului va avea calitatea apei potabile conforma cu standardele europene prin Surse sigure de apa bruta si Statie de Tratare a Apei moderna, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice.

In  anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL2 :

-  Se modernizeaza retelele principale si se reduc cu cca 20% pierderile din retele. Se construiesc noi colectoare principale de canalizare si acces la racordare pentru 2,07 Km de canalizare, in zonele Molidului si Calea Severinului. Extinderile de retele se fac impreuna cu bransamente si racorduri noi pentru utilizatori.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României