Fazare


Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj

Cod SMIS 2014+ 105336

Contract de finantare nr. 20/06.02.2017

 

Proiectul “Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj” a întâmpinat o serie de întârzieri în fazele de achiziții și implementare, fiind propus spre fazare, astfel încât în cadrul etapei I finanțat din POS Mediu au fost realizate o serie de investiții, fiind atinși următorii indicatori fizici:

În cele 5 sisteme de alimentare cu apă (Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni):
– 2 prize de captare apă de suprafață reabilitate (în sistemul Tg. Jiu);
– 3 fronturi de captare ape subterane reabilitate (câte unul în sistemele Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni);
– 31,68 km de conducte aducțiuni (în sistemele Tg. Jiu și Bumbești-Jiu);
– 7 stații de tratare apă reabilitate (4 în sistemul Bumbești-Jiu și câte unul în sistemele Motru, Tg. Cărbunești și Țicleni);
– 8 rezervoare apă reabilitate (2 în sistemul Motru și câte 3 în sistemele Tg. Jiu și Bumbești-Jiu);
– 4 stații de pompare apă noi (1 în sistemul Tg. Jiu și 3 în sistemul Bumbești-Jiu);
– 10 stații de hidrofoare reabilitate (în sistemul Tg. Jiu);
– 27,63 km de rețele de distribuție apă extinse (în toate sistemele de apă);
– 51,45 km de rețele de distribuție apă reabilitate (în sistemele Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu și Țicleni);
– Sistem SCADA – 1 buc (în sistemul Tg. Jiu).

În cele 5 Aglomerări (Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni):
– 13,63 km de rețele de canalizare reabilitate (în aglomerările Tg. Jiu, Bumbești-Jiu și Tg. Cărbunești);
– 42,13 km de rețele de canalizare extinse (în fiecare aglomerare);
– 9 stații de pompare ape uzate noi (2 în aglomerarea Țicleni și 7 în aglomerarea Bumbești-Jiu);
– 3 stații de epurare noi (câte 1 în aglomerările Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni).

Din punct de vedere financiar în conformitate cu prevederile Cererii de fazare valoarea eligibilă estimată aferentă Fazei I este de 75.843.465 euro defalcată pe surse astfel: Grant UE – 66.863.599 euro; Buget de stat – 8.221.432 euro; Buget local – 758.434 euro.

Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Gorj”, il reprezinta imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in vederea conformarii cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor din sectorul de apa si apa uzata.

Scopul proiectului il constituie continuarea si finalizarea lucrarilor demarate prin proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013.

Pentru proiectul “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Gorj” se vor realiza investitii in valoare eligibila totala de 8.344.056 euro finantate din POIM 2014-2020, pentru realizarea urmatoarelor obiective specifice:

In sistemele de alimentare cu apa (Tg. Jiu, Motru si Bumbesti-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Tg. Jiu si Motru);
– 3,40 km de conducte de aductiuni (Tg. Jiu);
– 2 statii de tratare apa reabilitate (Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 3,80 km de retele de distributie apa extinse (Tg. Jiu);
– 1,85 km de retele de distributie apa reabilitate (Tg. Jiu).

In sistemele de apa uzata (Tg. Jiu):
– 2,45 km de retele de canalizare reabilitate;
– 3 statii de pompare ape uzate noi;
– 1 statie de epurare extinsa si reabilitata.

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului: 42.310.354 lei
Valoarea totala eligibila: 29.660.616 lei (100%)
Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune: 25.211.524 lei (85%)
Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 3.855.880 lei (13%)
Valoarea co-finantarii eligibile: 593.212 lei (2%)
Valoarea neeligibila (inclusiv TVA): 12.649.738 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României