Investiții

In anul 2006, Autoritatile Publice Locale din Judetul Gorj au infiintat, cu scopul accesarii fondurilor europene nerambursabile dar si pentru a indeplini cerintele  de conformare la planurile naţionale si la Directivele UE: 98/83/CEE, Legea 458/2002 cu Modificari si completari, Legea 311/2004, HG 188/2002 -anexa 3, modificata si completata cu HG 352/2005 şi 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, o asociatie, numita ,,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA A APEI – ADIA GORJ,, , in care au intrat Municipiile Tg – Jiu, Motru si Orasele Tg–Carbunesti, Ticleni si Bumbesti–Jiu.

ADIA GORJ a infiintat un Operator Regional pentru exploatarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Judetul Gorj, actiune conforma cu politica de dezvoltare nationala si europeana in domeniul apei potabile si canalizarii.

Actul Constitutiv al S.C. APAREGIO Gorj S.A. a fost semnat in data de 10.11.2006, in baza hotararilor consiliului judetean si ale consiliilor locale privind infiintarea operatorului, emise de urmatoarele unitati administrativ – teritoriale: Consiliului Judetean Gorj, Targu Jiu, Motru, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu, Ticleni si Novaci. Conform actului constitutiv, OR are ca obiect principal de activitate operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a carui gestiune îi este delegata în aria definita de Contractul de delegare. Operatorul Regional îsi desfasoara activitatea exclusiv pentru UAT-urile care i-au delegat, prin ADI, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Operatorul Regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. a derulat in perioada 2007-2013, investitii cu finantare din Fondul de coeziune al UE, prin POS Mediu, in cinci localitati urbane, in conformitate cu contractul de delegare primit de la ADIA Gorj (Targu-Jiu, Motru, Bumbesti-Jiu, Targu-Carbunesti, Ticleni).

Obiectivele propuse prin Master-Plan, in corelare cu strategia si obiectivele judetene privind infrastructura de apa si apa uzata, sunt urmatoarele:

ADIA Gorj, impreuna cu operatorul regional, au continuat dialogul cu autoritatile publice locale in vederea aderarii la ADIA si delegarii serviciilor catre S.C. APAREGIO Gorj S.A., in primul rand a localitatilor urbane care necesita investitii in vederea respectarii angajamentelor din Tratatul de aderare si conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de apa (Directiva 98/83 CE completata si modificata) si apa uzata (Directiva 91/271/CEE completata si modificata).

Pana la sfarsitul anului 2016 au mai aderat la ADIA orasele Novaci, Turceni si Tismana si comunele Scoarta, Farcasesti, Pestisani, Bumbesti-Pitic, Balanesti, Runcu, Lelesti, Barbatesti, Cruset si urmeaza sa parcurga toti pasii necesari pentru delegarea serviciilor catre operator.

In etapa de programare financiara 2014-2020 sunt prevazute investitii prioritare, in valoare de 225.925.683 euro cu finantare din Fondul de Coeziune, prin POIM, OS 3.2, pentru toate localitatile urbane din judet, cu conditia apartenentei la ADIA Gorj si delegarii serviciilor catre operatorul regional.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României