EVOLUTIA TARIFELOR

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 6,03 lei/mc fără TVA.
- Tarif canalizare-epurare: 7,3 lei/mc fără TVA.
- Total apă canal – 13,33 lei fără TVA.

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 5,38 lei/mc fără TVA.
- Tarif canalizare-epurare: 6,21 lei/mc fără TVA.
- Total apă canal – 11,59 lei fără TVA.

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 205/24.11.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ”;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației și are în vedere, în principal, să acopere:
- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (28 noiembrie 2022, 1,042 descarcari)


  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 1,223 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 1,350 descarcari)

 


 

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 4,01 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,37 lei cu TVA)
- Tarif canalizare-epurare: 3,80 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,14 lei cu TVA)
- Total apă canal - 7,81 lei fără TVA / 8,51 lei cu TVA

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 180/16.11.2021 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ’’;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Comisia Europeană și are în vedere, în principal, să acopere:

- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (6 decembrie 2021, 790 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 1,223 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 1,350 descarcari)


 


 
Operatorul Aparegio Gorj anunță utilizatorii că, începând cu 1 februarie 2021, preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de către A.N.R.S.C. prin Decizia nr. 18/29.01.2021 sunt după cum urmează:

Produs/serviciu Preţ/ Tarif actual fara TVA [lei/mc] Preţ/ Tarif aprobat fara TVA [lei/mc]
Apă potabila produsă, transportata şi distribuită pe întreaga arie de operare 2,69 3,51
Servicii de canalizare – epurare pentru întreaga arie de acoperire 2,88 3,18

  Informare tarif (29 ianuarie 2021, 1,114 descarcari)

  Decizie ANRSC (29 ianuarie 2021, 1,029 descarcari)

 


 
Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică ajustarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 2,69 lei/mc fără T.V.A, se aplică TVA de 9% (2,93 lei);

- Tarif canalizare-epurare: 2,88 lei/mc fără T.V.A, se aplică TVA de 9% (3.14 lei);

Total apă canal – 5,57 lei fără TVA / 6,07 lei cu TVA.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA” Gorj, care actionează în numele și pentru autoritățile publice județene și locale, membre ale asociației, din aria deservită de Aparegio Gorj S.A., prin Hotărârea nr.23 din 08.12.2020 și urmează să intre în vigoare începând cu luna Decembrie.

Prețurile/tarifele se vor aplica în întreaga arie regională deservită de Aparegio Gorj S.A.

Vă mulțumim!

  Hotarare ADIA 23 - 8.12.2020 (10 decembrie 2020, 989 descarcari)

  Tarife apa-canal operatori regionali - oct. 2020 (11 decembrie 2020, 2,189 descarcari)

 


 
Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunica ajustarea pretului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, prima data dupa anul 2013, in urma obtinerii avizului favorabil de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, dupa cum urmeaza:

Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.05.2019 lei/mc Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA)
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A 2,82 2,59
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. 3,02 2,77
TOTAL apă potabilă + canalizare 5,84 5,36

 

Noile preturi/tarife au fost aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’ADIA’’ Gorj, care actioneaza in numele si pentru autoritatile publice judetene si locale, membre ale asociatiei, din aria deservita de Aparegio Gorj SA, prin Hotararea nr.15 din 22.04.2019 si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare.

Necesitatea de ajustare a pretului/tarifului s-a facut luand in considerare evolutia indicelui pretului de consum pentru perioada 01.07.2013-28.02.2019, in valoare de 107,18% comunicata de Comisia Nationala de Prognoza.

Noile preturi/tarife se vor aplica in intreaga arie regionala deservita de Aparegio Gorj SA.

  Hotarare ADIA privind aprobarea preturilor si tarifelor de alimentare cu apa si canalizare (25 aprilie 2019, 1,536 descarcari)


 


 

Aparegio Gorj SA, operatorul regional de apă și servicii de canalizare, aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor săi din judeţul Gorj că începând cu data de 1 ianuarie 2019 tariful cumulat al serviciilor de apă şi canalizare a scăzut ca efect al reducerii TVA-ului, conform noilor prevederi ale Codului Fiscal:

- 9% pentru apă potabilă

- 9% de pentru servicii de canalizare

Conform avizului ANRSC Nr. 332276 din data de 30.12.2015, prețurile și tarifele aprobate sunt următoarele:

Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.01.2019 lei/mc Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA)
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A 2,64 2,42
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. 2,81 2,58
TOTAL apă potabilă + canalizare 5,45 5

 


 

Aparegio Gorj SA, operatorul regional de apă și servicii de canalizare, aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor săi din judeţul Gorj că începând cu data de 1 ianuarie 2017 tariful cumulat al serviciilor de apă şi canalizare a scăzut ca efect al reducerii TVA-ului, conform noilor prevederi ale Codului Fiscal:

- 9% pentru apă potabilă

- de la 20% la 19% de pentru servicii de canalizare

Conform avizului ANRSC Nr. 332276 din data de 30.12.2015, prețurile și tarifele aprobate sunt următoarele:

Preț/Tarif pentru populație inclusiv T.V.A începând cu 01.01.2017 lei/mc Preț/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc (fără TVA)
Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de acoperire a S.C. APAREGIO GORJ S.A 2,64 2,42
Canalizare pentru întreaga arie de operare a S.C. APAREGIO GORJ S.A. 3,07 2,58
TOTAL apă potabilă + canalizare 5,71 5

 

In aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos:

 

Tarife aprobate
Temei legal :
aviz 108044 / 8.07.2013 ANRSC Bucuresti
adresa 147597/CG/12.07.2013 AM POS Mediu
Contract de finantare nr.91952/28.11.08
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010
Ordin 65/28.02.07
Apa potabila Canal Total
lei / mc lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA fara TVA
CED Tg-Jiu 2.42 2.58 5
In vigoare de la data de 01.10.2013
Hotararea Cons. Local Tg.-Jiu din 27.09.2013
CED Bumbesti Jiu 2.42 2.58 5
In vigoare de la data de 01.10.2013
Hotararea Cons. Local Bumbesti Jiu din 26.09.2013
CED Tg-Carbunesti 2.42 2.58 5
In vigoare de la data de 01.08.2013
Hotararea Cons. Local Tg.-Carbunesti din 29.07.2013
CED Motru 2.42 2.58 5
In vigoare de la data de 01.05.2015
Hotararea Cons. Local Municipiul Motru din 30.04.2015
CED Ticleni 2.42 2.58 5
In vigoare de la data de 01.07.2013
Hotararea Cons. Local Ticleni din 27.06.2013

 

Incepand cu data de 01.09.2012, in aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos :

 

Tarife aprobate incepand cu data de 01.09.2012
Temei legal :
aviz 2380791-1-4 22.06.2012 ANRSC Bucuresti
adresa 123491/CG/25.07.2012 AM POS Mediu
Contract de finantare nr.91952/28.11.08
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010
Ordin 65/28.02.07
Apa potabila Canal Total
lei / mc lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA fara TVA
CED Tg-Jiu 2.07 1.9 3.97
In vigoare de la data de 01.09.2012
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi 2.33
Hotararea 38/28.08.2012 Cons. Local Tg.-Jiu
CED Bumbesti Jiu 2.07 1.38 3.45
In vigoare de la data de 01.09.2012
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi 1.95
Hotararea 15/30.08.2012 Cons. Local Bumbesti Jiu
CED Tg-Carbunesti 2.58 1.38 3.96
In vigoare de la data de 01.09.2012
Incepand cu data punerii in functiune a Statiei de epurare ape uzate, tariful pentru canalizare va fi 1.95
Hotararea 80/17.09.2012 Cons. Local Tg.-Carbunesti
CED Motru 2.07 1.9 3.97
In vigoare de la data de 01.09.2012
Hotararea 14/30.08.2012 Cons. Local Municipiul Motru
CED Ticleni 2.48 1.38 3.86
In vigoare de la data de 01.09.2012
Hotararea 46/23.06.2011 Cons. Local Ticleni

 

In conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciului 1194/10.01.2008 si a Contractului de finantare 91952/28.11.2008 – act aditional nr.1, anexa1.4 – Planul de crestere al tarifelor, APAREGIO Gorj SA anunta intentia de majorare a tarifelor pentru serviciile de furnizare apa si de canalizare, dupa cum urmeaza :

 

Apa Canal
lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA
Tg-Jiu 1.72 1.90
Bumbesti 1.72 1.38
Carbunesti 2.58 1.38
Motru 1.72 1.90
Ticleni 2.48 1.38

 

Data intrarii in vigoare functie de avizele ANRSC si Hotararile Consiliilor locale  01.07.2011


Incepand cu data de 01.07.2010, in aria de acoperire a Operatorului APAREGIO Gorj S.A. s-au modificat tarifele pentru serviciile de livrare apa potabila si de canalizare, asa cum sunt redate mai jos :

 

Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2010
Temei legal :
aviz 3418188 – MLM /06.07.2010 ANRSC Bucuresti
adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului
Contract de finantare nr.91952/28.11.08
Contract de delegarea serviciului 400/16.01.2010
Ordin 65/28.02.07
Apa potabila Canal Total
lei / mc lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA fara TVA
CED Tg-Jiu 1.37 1.27 2.64
In vigoare de la data de 01.08.2010
Hotararea 188/26.07.2010Cons Local Tg.-Jiu
CED Bumbesti Jiu 1.58 1.01 2.59
In vigoare de la data de 01.08.2010
Hotararea 80/09.08.2010 Cons Local Bumbesti Jiu
CED Tg-Carbunesti 2.58 1.01 3.59
In vigoare de la data de 01.07.2010
Hotararea 65/24.06.2010 Cons Local Tg.-Carbunesti
CED Motru 1.46 1.27 2.73
In vigoare de la data de 01.09.2010
Hotararea 54/29.07.2010 Cons Local Municipiul Motru
CED Ticleni 2.32 0.63 2.95
In vigoare de la data de 01.07.2010
Hotararea 39/24.06.2010 Cons Local Ticleni
TARIFE ANTERIOARE
Tarife aprobate incepand cu data de 01.07.2009
Temei legal : aviz ANRSC Bucuresti
adresa 3572/16.06.2009 Min. Mediului
Ordin 65/28.02.07
Apa potabila Canal Total
lei / mc lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA fara TVA
CED Tg-Jiu 1.07 0.91 1.98
In vigoare de la data de 01.07.2009
Hotararea 213/29.06.2009 Cons Local Tg.-Jiu
CED Bumbesti Jiu 1.58 0.73 2.31
In vigoare de la data de 01.08.2009
Hotararea 54/05.08.2009 Cons Local Bumbesti Jiu
CED Tg-Carbunesti 2.58 0.73 3.31
In vigoare de la data de 01.07.2009
Hotararea 43/25.06.2009 Cons Local Tg.-Carbunesti
CED Motru 1.46 0.91 2.37
In vigoare de la data de 01.09.2009
Hotararea 97/2009 Cons Local Municipiul Motru
CED Ticleni 2.32 0.24 2.56
In vigoare de la data de 01.07.2009
Hotararea 25.06.2009 Cons Local Ticleni
Tarife valabile pana la 30.06.2009
Apa potabila Canal Total
lei / mc lei / mc lei / mc
fara TVA fara TVA fara TVA
CED Tg-Jiu 0.93 0.54 1.47
CED Bumbesti Jiu 1.58 0.43 2.01
CED Tg-Carbunesti 2.58 0.43 3.01
CED Motru 1.46 0.43 1.89
CED Ticleni 2.15 0 2.15
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României