Actualitati, stadiul realizarii

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Prin atingerea acestui obiectiv se urmareste reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta trebuie să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Prin instrumentele structurale ale UE, in perioada de programare financiara 2007-2013, din Fondul de Coeziune, prin intermediul POS Mediu – Axa prioritara 1, au fost cofinantate doua proiecte:

I. EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ

II. EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE APA SI A SEAU TARGU-JIU, JUD. GORJ

La finalizarea perioadei de implementare a POS Mediu situatia atingerii obiectivelor asumate prin cele doua proiecte se prezinta astfel:

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ

In cele 5 sisteme de alimentare cu apa Tg. Jiu, Motru, Bumbesti-Jiu, Tg. Carbunesti si Ticleni , s-au atins urmatoarele rezultate:
– 2 prize de captare apa de suprafata reabilitate (in sistemul Tg. Jiu);
– 3 fronturi de captare ape subterane reabilitate (cate unul in sistemele Bumbesti-Jiu, Tg. Carbunesti si Ticleni);
– 31,68 km de conducte aductiuni (in sistemele Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 7 statii de tratare apa reabilitate (4 in sistemul Bumbesti-Jiu si cate unul in sistemele Motru, Tg. Carbunesti si Ticleni);
– 8 rezervoare apa reabilitate (2 in sistemul Motru si cate 3 in sistemele Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 4 statii de pompare apa noi (1 in sistemul Tg. Jiu si 3 in sistemul Bumbesti-Jiu);
– 10 statii de hidrofoare reabilitate (in sistemul Tg. Jiu);
– 27,63 km de retele de distributie apa extinse (in toate sistemele de apa);
– 51,45 km de retele de distributie apa reabilitate (in sistemele Tg. Jiu, Motru, Bumbesti-Jiu si Ticleni);
– Sistem SCADA – 1 buc (in sistemul Tg. Jiu).

In aglomerarile Tg. Jiu, Motru, Bumbesti-Jiu, Tg. Carbunesti si Ticleni rezultatele au fost:
– 13,63 km de retele de canalizare reabilitate (in aglomerarile Tg. Jiu, Bumbesti-Jiu si Tg. Carbunesti);
– 42,14 km de retele de canalizare extinse (in fiecare aglomerare);
– 9 statii de pompare ape uzate noi (2 in aglomerarea Ticleni si 7 in aglomerarea Bumbesti-Jiu);
– 3 statii de epurare noi (cate 1 in aglomerarile Bumbesti-Jiu, Tg. Carbunesti si Ticleni).

In cadrul proiectului “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Gorj” s-au inregistrat intarzieri atat in cadrul procesului de achizitie publica (solicitari pentru extinderea termenului limita de depunere a documentatiilor, necesitatea prelungirii perioadelor de evaluare, rezilierea contractului si relansarea licitatiei pentru un contract de lucrari), cat si pe parcursul implementarii (progresul lent al lucrarilor, ca urmare a intarzierilor si dificultatilor in obtinerea avizelor/ autorizatiilor/aprobarilor pentru executia lucrarilor, slaba performanta a unor contractori, diferente intre proiectul tehnic si situatia din teren). Datorita acestor circumstante proiectul nu a putut fi finalizat in termenul stabilit si unele componente/contracte au fost propuse spre a fi finantate in urmatoarea perioada de programare, prin POIM. Acestea sunt:

In sistemele de alimentare cu apa (Tg. Jiu, Motru si Bumbesti-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Tg. Jiu si Motru);
– 3,40 km de conducte de aductiuni (Tg. Jiu);
– 2 statii de tratare apa reabilitate (Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 3,80 km de retele de distributie apa extinse (Tg. Jiu);
– 1,85 km de retele de distributie apa reabilitate (Tg. Jiu).

In sistemele de apa uzata (Tg. Jiu):
– 2,45 km de retele de canalizare reabilitate;
– 3 statii de pompare ape uzate noi;
– 1 statie de epurare extinsa si reabilitata.

REABILITAREA SI E EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STATIILOR DE TRATARE APA SI A SEAU TARGU-JIU, JUD. GORJ, contract finantare 16676/03.11.2015;

Deoarece semnarea contractului de finantare a fost mult intaziata, in baza HG nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013, pentru indeplinirea obiectivelor si indicatorilor proiectului, a fost prelungita durata contractului de finantare dupa data de 31.12.2015, cu conditia asigurarii functionalitatii acestora din surse proprii ale beneficiarilor. Proiectul s-a incheiat la 17.11.2016, cu atingerea obiectivelor masurilor de investitie:

Imbunatatirea tratarii apei potabile, in conformitate cu Directiva 98/83 CE, prin:
- Imbunatatirea procesului de tratare la STA “Preajba” si
- Imbunatatirea procesului de tratare la STA “Polata”, in vederea asigurarii tuturor parametrilor de calitate ai apei potabile
- Extinderea si completarea procesului de tratare la STA Targu Carbunesti;

Eforturile operatorului regional SC Aparegio Gorj SA pentru atingerea obiectivului general al proiectelor si anume dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si canalizare din aria de operare, vor continua si in perioada urmatoare de programare financiara 2014-2020.

  Stadiul implementarii proiectelor (13 mai 2016, 1,689 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României