Legea 544/2001

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Aparegio Gorj SA puteti trimite o cerere, conform formularelor de mai jos, pe adresa str.Tineretului, nr. 8, et.2, municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj sau prin posta electonică la adresa office@aparegio.ro.

  Cerere informatii de interes public (5 august 2021, 464 descarcari)

Modalități de contestare ale deciziilor:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conform formularelor de mai jos, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  Reclamatie administrativa (5 august 2021, 488 descarcari)

  Hotarare CA 1 - 31.01.2022 privind aprobarea Listei de tarife pentru serviciile conexe specifice practicate de APAREGIO GORJ SA (2 februarie 2022, 567 descarcari)

Lista privind informațiile de interes public și a informațiilor exceptate de la liberul acces al publicului:

  Hotarare CA 15 - 3.07.2018 (5 iulie 2018, 1,048 descarcari)

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2021 (18 ianuarie 2022, 368 descarcari)

  Buletin informativ publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (19 ianuarie 2022, 535 descarcari)

  Buletin informativ publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (25 ianuarie 2023, 194 descarcari)

  Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2022 (25 ianuarie 2023, 182 descarcari)

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Gherghe Alina
Bărbat Nicoleta
Telefon: 0253 211 308, interior 101
E-mail: office@aparegio.ro

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României