Formulare și taxe

  Cerere pt obtinerea avizului de amplasament (26 iulie 2022, 807 descarcari)

  Cerere bransare apa si/sau racordare canalizare (aviz PRINCIPIU) (17 octombrie 2022, 998 descarcari)

  Cerere pt obtinerea avizului definitiv (8 decembrie 2022, 512 descarcari)

  Solicitare acord deversare (6 septembrie 2023, 141 descarcari)

  Cerere contract vidanjare persoana fizica (6 septembrie 2023, 180 descarcari)

  Cerere contract vidanjare persoana juridica (6 septembrie 2023, 144 descarcari)

  Comanda vidanjare pers. fizice (6 septembrie 2023, 201 descarcari)

  Comanda vidanjare pers. juridice (6 septembrie 2023, 162 descarcari)

  Comanda analiza apa potabila (19 decembrie 2023, 94 descarcari)

  Comanda externa catre laborator de apa uzata (19 decembrie 2023, 76 descarcari)

În vederea întocmirii proiectului pentru branșarea la rețelele de apă și canalizare aflate în administrarea APAREGIO GORJ S.A. și pentru încheierea contractului de prestări servicii, sunt necesare următoarele documente:

- autorizaţia de construire a imobilului, emisă de Primăria Locală sau
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de proiect solicitat de client:

Taxă proiect branșament apă – 334,50 lei

Taxă proiect racord canalizare – 334,50 lei

Taxă proiect branșament apă și racord canalizare – 528,60 lei

Alte taxe adiacente:

Tarif pentru operatia de demontare/montare contor D15 – D40, in vederea verificarii metrologice, la cererea utilizatorului, pentru situatia in care s-a constatat ca la verificare metrologica acesta nu prezinta defectiuni – 178,30 + c.v. taxa de verificare merologica

Tarif pentru operatia de demontare/montare contor D50 – D100, in vederea verificarii metrologice, la cererea utilizatorului, pentru situatia in care s-a constatat ca la verificare metrologica acesta nu prezinta defectiuni – 214,90 + c.v. taxa de verificare merologica

TARIF pentru operatia de sigilare/desigilare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 168,40 lei

TARIF pentru operatia de sigilare/desigilare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 242,20 lei

TARIF pentru operatia de blindare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 148,20 lei

TARIF pentru operatia de blindare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 371,70 lei

TARIF pentru operatia de deblindare contor in vederea realimentarii cu apa D15 – D50 – 136,80 lei

TARIF pentru operatia de deblindare contor in vederea realimentarii cu apa D63 – D100 – 261,10 lei

TARIF pentru operatia de demontare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 190,70 lei

TARIF pentru operatia de demontare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 432,30 lei

TARIF pentru operatia de remontare contor in vederea realimentarii cu apa D15 – D50 – 424,10 lei

TARIF pentru operatia de remontare contor in vederea realimentarii cu apa D63 – D100 – 561,20 lei

TARIF pentru sistarea alimentarii cu apa prin manevrarea robinetului de concesie – 129,10 lei

Anexa 1 la HCA nr.07/22.04.2019
Lista de tarife/taxe ce vor fi practicate de Aparegio Gorj SA, pentru serviciile conexe pe intreaga arie de operare

Aviz de principiu si definitiv (retele electrice, telefonie, gaze, constructii, etc.) – 241,00 Lei/aviz

Aviz de principiu pentru branşare / racordare (pentru proiecte extinderi reţele apă/canalizare, branşamente/racorduri canalizare, deviere reţele apă/canalizare şi punere în siguranţă sisteme apă/canalizare, înfiinţări sisteme alimentare cu apă si canalizare) – pentru persoane fizice, juridice şi asociaţii de proprietari/locatari – 220,00 Lei/aviz

Aviz definitiv de branşare / racordare (pentru proiecte extinderi reţele apă/canalizare, branşamente/racorduri canalizare, deviere reţele apă/canalizare şi punere în siguranţă sisteme apă/canalizare, înfiinţări sisteme alimentare cu apă si canalizare) pentru persoane fizice, asociaţii de proprietari/locatari si persoane juridice – 227,00 Lei/aviz

Aviz de principiu pentru branşare si racordare (pentru proiecte extinderi reţele apă/canalizare, branşamente/racorduri canalizare, deviere reţele apă/canalizare şi punere în siguranţă sisteme apă/canalizare, înfiinţări sisteme alimentare cu apă si canalizare) – pentru persoane fizice, juridice şi asociaţii de proprietari/locatari – 341,00 Lei/aviz

Aviz definitiv de branşare si racordare (pentru proiecte extinderi reţele apă/canalizare, branşamente/racorduri canalizare, deviere reţele apă/canalizare şi punere în siguranţă sisteme apă/canalizare, înfiinţări sisteme alimentare cu apă si canalizare) pentru persoane fizice, asociaţii de proprietari/locatari si persoane juridice – 356,00 Lei/aviz

Aviz definitiv de branşare si/sau racordare în cazul schimbării utilizatorului la imobilele cu destinaţia de locuinţă individuală/sediu social, dacă nu se schimbă condiţiile iniţiale de avizare – 125,00 Lei/aviz

Taxă unică de cuplare branşament apă sau racord canalizare persoana fizică/juridica (include avizul, antemăsuratoare, deviz, plan de situaţie schiţă montaj sau detaliu de execuţie bransament/
racord) – 494,00 Lei/aviz

Taxă unică de cuplare branşament apă si racord canalizare persoana fizică/juridica (include avizul, antemăsuratoare, deviz, plan de situaţie, schiţă montaj sau detaliu de execuţie bransament si racord) – 742,00 Lei/aviz

Taxa reavizare proiect branşament apă/racord canalizare (in situatia expirarii perioadei de valabilitate a avizului/autorizatiei de construire) – 250,00 Lei/aviz

Taxa reavizare proiect branşament apă si racord canalizare (in situatia expirarii perioadei de valabilitate a avizului/ autorizatiei de construire) – 395,00 Lei/aviz

Tarif pentru debransare/rebransare cu sapatura mecanica – Conform DEVIZ de lucrari

Tarif pentru debransare si rebransare cu sapatura mecanica – Conform DEVIZ de lucrari

Tarif pentru debransare/rebransare cu sapatura manuala – Conform DEVIZ de lucrari

Tarif pentru debransare si rebransare cu sapatura manuala – Conform DEVIZ de lucrari

ANEXA NR.1 la Hotarare nr.8 din 30.05.2023

Referinta Lei/U.M. Tarif aprobat
Taxa schimbare utilizator (imobile cu destinatie: locuinta, sediu social si/sau punct de lucru) Lei 81,20
Autocuratator canale (WOMA) Lei/ora 353,50
Autocuratator canale (WOMA) Lei/km 12,40
Autospeciala combinata Lei/ora 353,50
Autospeciala combinata Lei/mc 143,00
Autospeciala combinata Lei/km 12,40
Autovidanjor Lei/mc 117,20
Autovidanjor Lei/km 13,50
Autocamion GJ-38-APA Lei/ora 89,10
- Autocamion GJ-38-APA Lei/km 3,50
Autobasculanta 3,5 To Lei/km 2,32
Autoutilitara Lei/km 2,80
Buldoexcavator
Lei/ora 262,10
- Bulboexcavator Lei/ora
stationare
146,70
Miniexcavator Lei/ora 156,20
- Miniexcavator Lei/ora
stationare
104,70
Autolaborator CCTV – dislocare Lei/km 8,30
Inspectie video Autolaborator CCTV Lei/ora 287,20
Taxa ape uzate vidanjate de către terti si deversate in statiile de epurare Lei/mc 77,20
Taxa eliberare documente Lei/buc 7,90

*Notă
Taxele se achită la casieria societății.
Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație, cu HCA nr.8/30.05.2023.
Prețurile NU conțin TVA.

Lucrarile de executie (bransament apa si record canalizare), se vor executa numai de angajatii Aparegio Gorj SA pe baza de deviz lucrari.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României