Informații publice

 

2019

 

  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 57 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 47 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 91 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 66 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 64 descarcari)


  Act constitutiv (5 august 2019, 117 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 13 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 119 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 107 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 100 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 142 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 125 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 133 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 133 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 109 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 68 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 85 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 283 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 221 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 233 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 249 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 346 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 231 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 211 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 296 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 269 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 708 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 355 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 253 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 296 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 299 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 334 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 129 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 280 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 313 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 111 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 423 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 311 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 656 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 428 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 527 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 470 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 543 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 443 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 95 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 596 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,072 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 700 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 688 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 728 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 667 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 801 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 758 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 916 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,178 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 902 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,231 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 850 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 791 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 948 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 848 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 886 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 925 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României