Informații publice

 

2020

 

  Raportul de activitate al Director General trimestrul III 2020 (30 noiembrie 2020, 1 descarcari)


  Raportare contabila la data de 30.06.2020 (23 septembrie 2020, 51 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA Semestrul I 2020 (31 august 2020, 74 descarcari)


  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru semestrul I 2020 (31 august 2020, 73 descarcari)


  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru trimestrul I 2020 (20 mai 2020, 138 descarcari)


  Raportul auditorului independent (5 iunie 2020, 117 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA anul fiscal 2019 (5 iunie 2020, 120 descarcari)


  BILANT (5 iunie 2020, 101 descarcari)


  Raport activitate director general la 31.12.2019.pdf (30 aprilie 2020, 118 descarcari)


  Raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare (26 martie 2020, 146 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor sectoriale 2020 (19 martie 2020, 186 descarcari)


  Fundamentare BVC ApaRegio Gorj pe anul 2020 (26 martie 2020, 128 descarcari)


  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 129 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 157 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 197 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 175 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 278 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 265 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 238 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 147 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 252 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 227 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 229 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 268 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 255 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 257 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 260 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 311 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 252 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 341 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 405 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 386 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 365 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 395 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 702 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 342 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 338 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 437 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 393 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 944 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 490 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 384 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 429 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 450 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 472 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 574 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 400 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 434 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 258 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 568 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 498 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 835 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 551 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 668 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 597 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 710 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 550 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 319 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 701 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,241 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 861 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 814 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 846 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 794 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 943 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 895 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 1,063 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,328 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 1,057 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,373 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 997 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 951 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 1,158 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 1,014 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 1,039 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 1,084 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României