Informații publice

 

2020

 

  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru trimestrul I 2020 (20 mai 2020, 41 descarcari)


  Raportul auditorului independent (5 iunie 2020, 24 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA anul fiscal 2019 (5 iunie 2020, 31 descarcari)


  BILANT (5 iunie 2020, 24 descarcari)


  Raport activitate director general la 31.12.2019.pdf (30 aprilie 2020, 41 descarcari)


  Raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare (26 martie 2020, 61 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor sectoriale 2020 (19 martie 2020, 66 descarcari)


  Fundamentare BVC ApaRegio Gorj pe anul 2020 (26 martie 2020, 44 descarcari)


  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 58 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 62 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 121 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 96 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 149 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 123 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 111 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 67 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 161 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 143 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 147 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 191 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 178 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 176 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 174 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 162 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 118 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 180 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 324 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 283 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 280 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 307 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 473 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 274 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 254 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 346 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 317 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 827 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 410 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 305 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 342 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 351 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 377 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 346 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 325 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 362 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 166 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 468 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 354 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 735 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 474 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 583 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 517 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 607 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 486 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 139 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 636 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,146 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 762 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 734 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 778 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 718 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 854 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 805 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 963 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,225 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 952 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,273 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 897 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 841 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 998 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 908 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 937 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 975 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României