Retele canalizare

A.Reţele de canalizare în municipiul Tg-Jiu

61 311 locuitori din totalul de 95 271, reprezentand aproximativ 67% din locuitorii municipiului Tg-Jiu, sunt efectiv racordati la canalizare.

Lungimea retelei de canalizare este de 82,5 km., din care 28 km canal colector principal. Reteaua a fost construita etapizat intre anii 1958-1999.

Cea mai mare parte din cantitatea de apa uzata colectata din municipiul Tg-Jiu ajunge gravitaţional în staţia de epurare care este situată în partea de sud a oraşului. Excepţia o face cartierul Şişeşti unde sunt montate doua statii de pompare a apelor uzate pe reţeaua de canalizare menajera.

Statia de epurare Tg – Jiu, cu o capacitate de prelucrare proiectata de 500 l/s este subdimensionata fata de necesarul actual de cca 1000 l/s.

La ora actuală functionează numai treapta mecanică, namolul fermentat si uscat natural pe platformele din interiorul incintei statiilor nu este evacuat sau valorificat in agricultura.

Există cartiere unde reţeaua de canalizare este subdimensionată, unde tuburile de beton sunt macerate (fiind necesară înlocuirea lor), iar staţia de epurare nu poate asigura parametrii impuşi de NTPA001, decât pentru max 170l/s.

Statia de epurare se va reabilita avand ca sursa fondurile structurale europene – fondul de coeziune, in perioada 2010 – 2012.

 

B.Reţele de canalizare în municipiul Motru

Sistemul de canalizare din Municipiul Motru este de tip divizor, compus din reţeaua de canalizare pentru ape uzate menajere şi reţeaua de canalizare pentru ape pluvial.

Reţeaua menajeră este compusă din reţelele secundare şi reţelele principale având tuburi din beton cu diametrul între 250-400 mm şi în majoritatea zonelor din Municipiu, ele sunt subdimensionate şi nu sunt capabile să preia întreaga cantitate de ape uzate în orele de vârf.

Reţeaua de canalizare menajeră are o lungime aproximativ de 20,8 km, iar colectorul principal 6,96 km.

Reţeaua de canalizare din Municipiul Motru, fiind îmbătrânită şi având o uzură în procent de 75%, construită din anul 1965, necesită reabilitarea în multe zone din oraş, recurgând de multe ori (în cazul precipitaţiilor abundente) la evacuarea pe direct în emisar.

In prezent este in curs de executie o noua statie de epurare ce va rezolva problemele actale din reteaua de canalizare.

 

C.Reţele de canalizare în oraşul Bumbeşti-Jiu

Canalizarea cuprinde retele in Centrul civic si se realizeaza gravitational.

Constructia retelelor este din tuburi de beton si, mai putin, din azbociment, cu o lungime de 2.250 m.

Sistemul de canalizare este unitar, cu 2 deversari in emisar – raul Jiu.

Ca şi în celelalte localităţi sistemul de canalizare actual este îmbătrânit, necesitând reabilitare şi extindere.

 

D. Reţele de canalizare în oraşul Cărbuneşti

Sistemul de canalizare este mixt, are o lungime de 11,4 km, din care 5 km colectorul principal.

Reţelele sunt alcătuite din tuburi premo şi tuburi din beton cu diametre cuprinseîntre150 mm şi 500 mm.

În majoritatea cartierelor reţelele de canalizare sunt subdimensionate, prezintă un grad mare de colmatare. şi este necesară reabilitarea întregului sistem de canalizare şi execuţia unei staţii de epurare modernă.

Statiile de epurare din oresele Bumbesti – Jiu, Tg-Carbunesti si Ticleni se vor executa / reabilita avand ca surse de finantare fondurile structurale europene – fondul de coeziune, in perioada 2010 – 2012.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României