Orașele Tg-Cărbunești și Țicleni


 
În data de 21.10.2015, a fost semnat Contractul nr.11001/1270 pentru “Instalație de tratare biologică a amoniului pentru stația de tratare apă Târgu Cărbunești”, cu Asocierea firmelor SC ENERGOMONTAJ SA și SC AQUAPROIECT SA București. Contractul vizează asigurarea calității apei potabile în concordanță cu legile europene și naționale și reducerea riscului asupra sănătății umane prin reducerea concentrației de amoniu prin introducerea unei instalații noi de tratare (filtre biologice pentru nitrificare amoniu) la stația de tratare Târgu-Cărbunesti. Debit de proiectare statie 138 mc/h.
 


 
In orasul Ticleni, incepind cu septembrie 2012, au intrat in functiune:

Indicator fizic (Nr.Contract / Indicator fizic) UM Cantitate conform HCL pentru aprobare SF Cantitate realizata Rest de realizat / UM Stadiu fizic realizat (%)
Raportare precedenta In luna raportarii Cumulat
Extindere retea de distributie apa – Ticleni km 5.266 0,192 0 5,266 0 100
Statii noi pompare ape uzate (SP1si SP 2 si SP preluare mecanica Blocuri zona centru Civic ) – Ticleni ans 2.0 0 2,0 2,0 0

100 % executie statie, constructie si conducta de refulare si instalatii hidraulice

Extindere retea canalizare – Ticleni km 7.196 0,285 0,034 7,196 0 100

 

Incepand cu luna septembrie 2013 este programata intrarea in exploatare, dupa reabilitare, a Statiei de pompare si Campului de foraje de la Socu. Incepand cu luna decembrie 2013 este programata intrarea in exploatare a Statiei noua de Epurare, cu treapta secundara biologica.

 

In orasul Tg–Carbunesti, incepind cu septembrie 2012, au intrat in functiune:

Indicator fizic (Nr.Contract / Indicator fizic) UM Cantitate conform HCL pentru aprobare SF Cantitate realizata Rest de realizat / UM Stadiu fizic realizat (%)
Raportare precedenta In luna raportarii Cumulat
Extindere retea de distributie apa – Tg.Carbunesti km 1.984 0,228 0 1,984 0 100
Reabilitare retea de distributie apa – Tg.Carbunesti km 10.176 0 0 10,176 0 100
Extindere retea canalizare – Tg.Carbunesti km 0.088 0,088 0 0,088 0 10

Reabilitare retea canalizare – Tg.Carbnesti

- lucrare suplimentara Mamului SEAU

Km

Km

 

1.977

0,700

0

0

0 

0

1,977 

0,700

0 

0

100

100

 

 

 

Incepand cu luna mai 2013 este programata sa intre in exploatare Statia Noua de Epurare.

La inceputul anului 2014 este programata sa reintre in exploatare, dupa reabilitare, Statia de Tratare a Apei.

 


 

 

Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj” finantat din fonduri de coeziune prevede

pentru Orasele Tg–Carbunesti si Ticleni,

prin consultantul MVV & SCHER, a identificate si nominalizat investitii in valoare de 11,8 mil.Euro

din care:

2007-2013 – 9,568 mil. Euro,

2014-2018 – 1,5 mil. Euro,

2019-2021 0,8 mil. Euro

Cofinantare de la Bugetul Local de 1,92 % din valoarea totala de 9,568 mil Euro

Valoare 11,8 mil Euro – cca 13,11% din 90 mil Euro pentru Judetul Gorj

Pentru 2007 – 2013

1 buc Statie de Pompare si Tratare a apei cu surse de subteran in orasul Tg – Carbunesti

1 buc Statie de Pompare a apei cu surse de subteran in orasul Ticleni, locatie Socu

1 buc Statie de epurare noua pentru 4200 LE in orasul Tg – Carbunesti

1 buc Statie de epurare noua pentru 4700 LE in orasul Ticleni

Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si apa uzata in orasele Tg – Carbunesti si Ticleni

Pentru Orasele Tg – Carbunesti si Ticleni s-au nominalizat trei contracte majore de lucrari, din care doua pentru proiectare si executie si unul de excutie, nominalizate astfel:

CL4 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului de canalizare in Orasele Tg – Carbunesti si Ticleni – Executie:

Valoare 8.832.182,52lei

Contract incheiat la 12.01.2010 cu Asociatia antreprenoriala S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – SC TCT Bucuresti

Termen de executie 24 de luni : 15.03.2010-15.03.2012

Executie pentru:

10,491 Km retea distributie apa reabilitata in Tg – Carbunesti

5,266 ml retea distributie apa extindere in Ticleni

1,984 ml retea distributie apa extindere in Tg – Carbunesti

7,126 Km retea colectoare principale canalizare extindere in Ticleni si 88 ml in Tg – Carbunesti – legatura intre str. Trandafirilor si Pietii

1,977 Km retea colectoare principale canalizare reabilitata in Tg – Carbunesti

2 buc statii de pompare ape uzate noi in Ticleni

CL11 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Orasele Tg – Carbunest si Ticleni Proiectare + Executie:

- Valoare estimata de contract 3.207.100,43 lei

Contract incheiat la 19.11.2010 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. IRIDEX GRUP Bucuresti si S.C. ALL PLAN S.R.L.

Termen de executie 12 de luni: 22.12.2010 – 22.12.2011

CL12 Lucrări la statiile noi de epurare în Orasele Tg – Carbunesti si Ticleni – Proiectare + Executie:

Valoare 12.381.365,60lei

Contract incheiat la 12.11.2009cu Asociatia Antreprenoriala S.C. IRIDEX GRUP Bucuresti si EFACEC Portugalia

Termen de executie 21 de luni : 15.12.2009 - 15.9.2011

Obiectivele autoritatilor publice Tg – Carbunesti si Ticleni prin contractarea lucrarilor de investitii prin POS MEDIU:

- In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL11 – 100% din populatia oraselor va avea calitatea apei potabile conforma cu standardele europene prin Surse sigure de apa bruta si Statie de Tratare a Apei moderna, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice

- In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL12 – 100 % din populatia oraselor va avea Statie Noua de Epurare a apei uzate conforma cu standardele europene, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice

- In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL4 :

- Se modernizeaza retelele principale si se reduc cu cca 30% pierderile din retele. Se construiesc noi colectoare principale de canalizare si acces la racordare pentru 8,0Km de canalizare, in orasele Tg – Carbunesti si Ticleni. Extinderile de retele se fac impreuna cu bransamente si racorduri noi pentru utilizatori.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României