Tg-Jiu


 
Contractul 11549/15-0366/09.11.2015 pentru “Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba si Polata – mun.Târgu-Jiu”, semnat cu SC PROTECNO SRL, cu sediul în Mondolfo, Italia pentru urmatoarele lucrari:
- Retehnologizare statie de tratare existenta Preajba (introducere biofiltre si filtre eliminare Fe+Mn). Debit de proiectare statie 82 mc/h.
- Retehnologizare st atie de tratare existenta Polata (introducere biofiltre si filtre eliminare Fe+Mn), Debit de proiectare statie 60 mc/h.
 


 
In Municipiul Tirgu–Jiu, incepind cu luna septembrie 2013 este programata intrarea in exploatare a Statiei de epurare a apei reabilitate si extinse din Strada Margaritarului, cu treapta tertiara biologica.

 
La inceputul anului 2014 este programata sa reintre in exploatare, dupa reabilitare, Statia de Tratare a Apei. Este in curs de realizare reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare care au atins stadiul de executie urmator:

Indicator fizic (Nr.Contract / Indicator fizic) UM Cantitate conform HCL pentru aprobare SF Cantitate realizata Rest de realizat / UM Stadiu fizic realizat (%)
Raportare precedenta In luna raportarii Cumulat
Conducte de transport (aductiuni) km 25,244 0,580 0 0,580 24,644 2,3
Statii de pompae reabilitata – hidrofor ans 10 0 0 0 10 15% dezafectare instalatii vechi la 3 statii si procurare a 4 buc grupuri pompare noi
Extindere retea de distributie apa km 21.244 1,257 0 10,122 11.112 47,64
Reabilitare retea de distributie apa km 10.236 0,647 0 1,451 8.785 14,17
Extindere retea canalizare (zona vest) km 9.057 0,120 0,100 3,144 5.913 34,71
Reabilitare retea canalizare (zona est) km 9.5 0,068 0,043 1,409 8 ,091 14,83

 

 


 

Proiectul ”Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj” finantat din fonduri de coeziune prevede

Pentru Municipiul Tg–Jiu

prin consultantul MVV & SCHER, a identificat si nominalizat investitii in valoare de 56,0 mil.Euro din care:

2007-2013 – 44,9 mil. Euro,

2014-2018 – 7,8 mil.

Euro,2019-2021 3,3 mil. Euro

Cofinantare de la Bugetul Local de 1,92% din valoarea totala de 56,0 mil Euro

Valoarea totala a investitiilor in Tg-Jiu este de 44,9 mil Euro – cca 49,8% din totalul de 90 mil Euro pentru Judetul Gorj

Pentru Municipiul Tg–Jiu s-au nominalizat trei contracte majore de lucrari, din care doua pentru proiectare si executie si unul de excutie, nominalizate astfel:

• 1 Statie de Epurare 107.000 LEI

• 1 Statie de Tratare a apei cu surse de suprafata si de subteran, respectiv captare Runcu – Vilceaua, captare Susita Verde – Vaidei si front foraje Iezureni – Curtisoara

• CL1 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apă si a sistemului  de canalizare in Municipiul Tirgu-Jiu – Executie:

• valoare 27.971.821,05 lei

• Contract incheiat la 29.03.2010 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. PRESSANITAS S.R.L. TG–JIU – S.C. ENERGOCONSTRUCTIA Filiala Bucuresti S.A. – S.C. SIMCO SERVICE S.R.L. Craiova

• Termen de executie 27 de luni: 08.06.2010-08.09.2012

Contractul prevede executie pentru:

10,3 Km retea distributie apa reabilitata

• 21,3 Km retea distributie apa extindere

9,5 Km retea colectoare principale canalizare reabilitata

• 9,1 Km retea colectoare principale de canalizare extindere

10 statii de hidrofor reabilitate

3 statii de repompare apa uzata menajera noi construite

• 1 statie de pompare si ridicare a presiunii apei distribuite noua – Zona Dragoieni

CL6 Lucrări la sursele de apă şi staţie tratare în Municipiul Tg-Jiu – Proiectare  + Executie:

– Valoare 17.135.000  lei

• Contract incheiat la 15.03.2010 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. DANEX CONSULT Bucuresti – S.C. AQUA MONTAJ S.R.L. Bucuresti – S.C. CONSOLA GRUP S.A. Bucuresti

• Termen de executie 28 de luni: 25.03.2010-25.07.2012

CL7 – Reabilitare si Extindere Statie de Epurare Tg–Jiu – Proiectare + Executie:

valoare 57.553.294 lei Contract incheiat la 07.07.2009 cu Asociatia Antreprenoriala S.C. TRANSIM GRUP S.R.L. Pitesti – S.C. DANEX CONSULT Bucuresti – S.C. INTERAGRO S.A. Bucuresti

Termen de executie 33 de luni: 01.08.2009-30.04.2012

Obiectivele Primariei Tg–Jiu atinse prin contractarea lucrarilor de investitii prin POS MEDIU:

In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din Contractul CL7-100% din populatia municipiului va avea epurarea apelor uzate conforma cu cerintele europene de mediu prin Statie de Epurare noua cu treapta tertiara biologica si tratarea ecologica a namolului.

In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL6 – 100% din populatia municipiului va avea calitatea apei potabile conforma cu standardele europene prin Surse sigure de apa bruta si Statie de Tratare a Apei moderna, automatizata si consum energetic scazut, sigura in exploatare pe o perioada indelungata de timp si in orice conditii climatice.

- In anul 2012 prin realizarea lucrarilor din contractul CL1:

- Cartierul de Vest va avea colectoare principale de canalizare si acces la racordare pentru 9,1 Km de canalizare

Cartierul Plopilor, Teilor si zona sud vor fi reabilitate pentru colectoarele de canalazire

Zonaele Zambilelor, V. Alecsandri, C-tin Brincusi, 14 Octombrie in conexiune cu Eroilor, Traian, Dobrogeanu Gherea, Geneva si zona centrala vor avea reabilitata si asigurata colectarea si transportul apei menajere – total 9,5 Km

Aductiunea apei brute de la Sursa de suprafata Runcu – Vilceaua va fi modernizata pe doua trasee, din care unul cu functionare si unul de de siguranta, total cca 21 Km

Cartierele Aviatorilor, Ursati, Birsesti, Dragoieni, Margaritarului, Romanesti precum si zonele periferice de centura ale municipiului vor avea asigurata presiunea si debitul normale pentru alimentarea cu apa prin cca 10.3 km retele distributie apa reabilitate si cca 21,3 Km retele distributie apa extinse, se va face asigurarea permanenta a debitului si presiunii in zonele inalte ale municipiului – blocuri cu peste patru nivele.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României