Asistență tehnică


SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN
JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020

 

Cod SMIS 2014+ 107600; contract de finanțare 63/26.05.2017

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din FONDUL DE COEZIUNE, prin PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Axa Prioritara 3 -Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor

Obiectivul Specific 3.2 – Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Pregatirea si promovarea unui proiect major de investitii presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, institutionale si de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care face necesara contractarea unor servicii specializate de catre Beneficiarul proiectului care nu dispune de o expertiza suficenta in aceste domenii si nici de resursele umane necesare pentru intocmirea unor livrabile de o asemenea complexitate.

In conformitate cu POIM, pregatirea proiectelor reprezinta o activitate eligibila, iar elaborarea documentatiilor tehnico-economice se realizeaza in baza unor contracte de asistenta tehnica de pregatire a aplicatiilor de finantare pentru proiecte majore de investitii care includ si activitatea de sprijin pe parcursul evaluarii aplicatiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene si al Comisiei Europene.

In consecinta, in urma procedurii de atribuire (licitatie deschisa), a fost semnat, in 09.12.2016, cu Asocierea LOUIS BERGER SAS – S.C. LOUIS BERGER S.R.L – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., subcontractant S.C APARO CONSULT S.R.L, contractul de servicii in valoare de 12.202.720,63 lei (fara TVA). Derularea contractului va incepe dupa aprobarea finantarii pentru pregatirea proiectului major de investitii si reprezinta o prima etapa in promovarea acestuia.

Obiectivele proiectului:
Asigurarea elaborarii documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii proiectului de investitii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurandu-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.

Rezultate asteptate:

Studiul de fezabilitate complet si Studii de teren, alte studii de specialitate necesare la faza de Studiu de fezabilitate si expertize ce vor fi elaborate: studii geologice, studii hidrogeologice, studii topografice, studii de inundabilitate, studii de tratabilitate, studii de infiltratii si inspectii CCTV, studii privind calitatea apei potabile, studii privind balanta apei, studii privind calitatea apei uzate, studii privind calitatea si debitul emisarului, plan de coordonare in sistem cadastral si geodezic ANCPI, expertize tehnice Af, A1 si A11; Actualizarea Master Plan, Modelare hidraulica, Documentatii de avize, acorduri, autorizatii, Analiza cost-beneficiu, Analiza institutionala, Strategie gestionare namol actualizata, Strategie privind descarcarile de ape uzate industriale actualizata, Evaluarea impactului asupra mediului, Plan de coordonare, Strategie achizitii – elaborate;

Documente suport pentru Aplicatia de finantare, inclusiv analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, Documentatii pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului – elaborate, Aplicatia de finantare – aprobata;

Documentatii de atribuire aprobate pentru toate contractele, inclusiv proiectele tehnice, detalii de executie pentru contractele de Lucrari tip Executie – FIDIC ROSU, documentatii tehnice pentru avize si autorizatii de construire, verificarea proiectelor tehnice de catre verificatori atestati – elaborate/aprobate si sprijin pe parcursul procesului de licitare-contractare – acordat;

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor conform L10/1995;

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României