POIM 2014 – 2020

 


Investiții în Târgu-Cărbunești

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Târgu-Cărbunești se derulează 2 contracte de lucrări:

CL 10- “Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Cărbunești și cartier Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” cu o valoare de 25.875.617,81 lei și o durată de execuție de 25 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului Bugaru Trans SRL și în prezent se execută lucrări de montare conducte pentru rețelele de canalizare și apă pe străzile Grădiniței, Plopilor și Eroilor.

CL 11- “Execuție rețele de apă în Târgu-Cărbunești-cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de transport” cu o valoare de 8.793.234,20 lei și o durată de execuție de 20 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului SC Pancor ce execută lucrări de canalizare și montare branșamente pe străzile: U.Părăului, U.Bisericii, Duțești, Salcămânilor.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Peștișani

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în cadrul contractului CL15 – “Execuție retele de apă și canalizare în Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, ce a fost semnat în data de 27.09.2022 cu o o durata de execuție de 823 zile, se derulează următoarele lucrări cu un procent de execuție de 8%, ce reprezintă:

Seuca
- Distribuția apei finalizată
- Executare branșamente-în lucru

Peștisani-Frâncești, Boroșteni și Brădiceni
- Executare canalizare rețea și racorduri: Str.Bistriței, Str.Școlii, Str. Joampa, Str. Castanului-în lucru

Contractul a fost atribuit Asocierii Ambient Construct Solution Srl (lider de asociere)- Sc Transilvania Grand Construct Srl, valoarea fiind de 30,647,474.30 lei.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Novaci

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Novaci se derulează 3 contracte de lucrări:

CL 17-”Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP, aducțiuni-Novaci” cu o valoare de 14.180.536,00 lei și o durată de execuție de 824 zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Pancor Construcții și este în faza de proiectare, ordinul de începere fiind luna februarie 2023.

CL 18- “Proiectare și execuție lucrări la SEAU -Novaci” cu o valoare de 6.449.323,64 lei și o durată de execuție de 854 zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Terra Dinamic și au fost executate lucrările preliminare, organizarea de șantier finalizată, iar în prezent antreprenorul lucrează la infrastructură în vederea demarării lucrărilor la SEAU.

CL 9- “Execuție rețele de apă și canalizare în Novaci inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” cu o valoare de 48.201.229,31 lei și o durată de 851 de zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Telecerna, în prezent fiind executate lucrări de montare branșamente, instalări conducte și rețele de distribuție pe străzile Schela, Bercești și Drumul Roșu.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Motru

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în cadrul contractului “CL7 – Execuție rețele de apă și canalizare in Motru – zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, ce a fost semnat în data de 30.03.2022, cu o durată de execuție de 27 luni, se derulează următoarele lucrări cu un procent de execuție în prezent de 12,26%, ce reprezintă:

- reabilitare pentru 0,6 km și extindere cu 9,5 km a rețelelor de alimentare cu apă;
- reabilitare pentru 17,5 km și extinderea cu 7,6 km a rețelelor de canalizare;

Contractul a fost atribuit Asocierii SC DOMARCONS SRL (lider al asocierii) – SC CASSAS SRL– SC MEDIR SRL- SC ERPIA SA, valoarea fiind de 30.650.271,52 lei (exclusiv TVA).

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.


 


 

Investiții în Bumbești-Jiu

Prin programul POIM Faza II sunt în faza de terminare lucrurile de reabilitare și modernizare a Stației de Tratare a apei Sadu I din orașul Bumbești-Jiu. Contractul de lucrări cu o valoare de aproximativ 700.000 de euro a fost atribuit antreprenorului SC PRIMSIM SRL, cel care a început probele tehnologice pentru părțile executate, modernizate si reabilitate în punctele din procesul tehnologic de tratare legate de atelierul mecanic de întreținere, decantoarele pentru apa brută, filtrele rapide din stația de filtre inclusiv spălarea și curățirea automată a acestora cu apă și aer, clorinarea pentru dezinfecție, stația de reactiv pentru coagulare și floculare, reabilitarea și modernizarea rezervorului de 350 mc, reabilitarea și reconfigurarea conductelor ce compun rețelele tehnologice și a celor ce deservesc funcționalitatea în incinta stației, noul drum de acces la stația Sadu si noul laborator de analize.

Începând cu luna mai 2023, tratarea apei pentru orașul Bumbești-Jiu se va face prin procese modernizate tehnic și eficiente în exploatare, compatibile cu cerințele de mediu și de protecție a sănătății utilizatorilor la parametrii ceruți prin legislația privind apa potabilă și la cerința de apă necesară pentru toți locuitorii orașului Bumbești-Jiu.

Contractul de lucrări a fost început și finanțat în POS MEDIU 2007-2013 și se finalizează în POIM, termen final fiind luna aprilie 2023. În POIM se realizează și alte lucrări la sursele de apă și aducțiuni în Bumbești-Jiu.

În data de 23.12.2020, APAREGIO GORJ SA a semnat contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

Proiectul vizează investiții pentru unități teritorial-administrative Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul celor 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare si 4 contracte de servicii cuprinse in proiect.


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  Anunt public privind emiterea actului de reglementare actualizat la anexa adendum la Decizia etapei de incadrare (20 aprilie 2022, 163 descarcari)


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  Indicatori contract POIM (28 decembrie 2020, 573 descarcari)


 

Comunicat

publicat în 20.08.2020

Avand in vedere ca varianta finala a Aplicatiei de finantare a proiectului major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ, se afla in pregatire urmand a fi transmisa prin sistemul MySMIS 2014 (platforma online a ministerului Fondurilor Europene) catre finantator iar masurile de realizare a investitiilor sunt cuprinse in 31 de contracte, operatorul a demarat procedura de atribuire a contractelor.

Astfel, doua contracte de servicii si patru contracte pentru proiectare si executie lucrari sunt pregatite pentru publicare in sistemul national de achizitii iar unul dintre cele doua contracte de furnizare echipamente, „CF 1 – Achizitie vehicule intretinere retea” a fost deja publicat in SICAP si are anunt de participare in JOUE. Semnarea contractelor se va face dupa semnarea contractului de finantare asadar pana in acel moment toate contractele vor publicate cu clauza suspensiva.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

INFORMARE

In cadrul proiectului


Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336, contract de finanțare nr. 20/06.02.2017, pe platforma e-licitatie (https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/17/1), au fost publicate documentatiile de atribuire pentru urmatoarele contracte de lucrari:
CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1071506/14.07.2020;
CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1071316/10.07.2020;

Tipul procedurii: procedura simplificata.

Data limita pentru depunerea ofertelor este de 19.08.2020 pentru CL 9 si 13.08.2020 pentru CL 6.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

ANUNT PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

 

S.C. APAREGIO GORJ S.A., cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, strada Tineretului, nr.8, etaj 2, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Gorj”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al localităților Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Bumbești-Jiu, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni, Peștișani, Runcu, Stăneşti, Turcineşti şi Baia de Fier, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 -13,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Director General,
ing. Traian Pătrășcoiu

 


 

Comunicat de presă

publicat în 18.02.2020

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

Contract de finanțare nr. 20/06.02.2017


Stadiul implementarii proiectului, pe fiecare contract, este urmatorul:

CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a Statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II – a fost publicata in SEAP/SICAP documentatia de atribuire (anunt SCN1063031/13.02.2020) , valoare actualizata 4.989.000 lei, termen depunere oferte 16.03.2020;

CL 7 – Reabilitarea si extinderea Statiei de epurare Targu-Jiu – Faza II – in instanta de contencios administrativ a Tribunalului Gorj dupa rezilierea din 31.12.2015, cu sedinta de pronuntare iminenta in data de 21.02.2020;

CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II – contract de lucrari nr. 5301/721/08.07.2019, lucrarile sunt in derulare, stadiul fizic al lucrarilor realizate a depasit 50%;

Contractul CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II – a fost publicat in SEAP/SICAP anuntul SCN 1062610/06.02.2020, valoare actualizata 3.905.500 lei, termen pentru depunerea ofertelor 13.03.2020;

Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu – in receptie finala;

CL5 – Reabilitare cladiri operationale pentru centrele de exploatare si distributie – in curs de implementare de catre fiecare UAT: realizat de catre UAT Bumbesti-Jiu si Ticleni, in curs la UAT Targu-Jiu si Targu-Carbunesti;

SC APAREGIO GORJ SA continua eforturile pentru finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 si indeplinirea tuturor indicatorilor asumati, in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 9.12.2019

Informare de presă

Operatorul regional Aparegio Gorj SA a depus studiul de fezabilitate, revizuit conform observațiilor experților Băncii Europene de Investiții, pentru proiectul major ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, care a fost transmis pentru evaluare la Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management POIM în data de 02.12.2019. După evaluarea ce va răspunde tuturor cerințelor , documentația tehnico-economică a proiectului ce cuprinde aria de operare din aglomerarile umane: Târgu-Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani, acesta se va aproba de către fiecare UAT beneficiar și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj.

Valoarea evaluată a proiectului este aproximativ de 230 de milioane euro cu TVA, suma fiind alocată pentru reabilitare și extindere în: rețele de de alimentare de apă și canalizare menajeră, surse de apă noi și existente, stații de tratare noi și existente, stații de pompare apă și apă uzată noi, stații noi de epurare a apei uzate, facilități de tratare a nămolului din stațiile de epurare, echipamente pentru măsurare și reglare a debitelor din rețelele de alimentare cu apă și echipamente mobile de întreținere și lucru în rețelele de canalizare menajeră, sisteme de comandă și automatizare SCADA în toată aria de operare menționată mai sus.

Măsurile totale ale proiectului major sunt:

 


 

Comunicat de presă

publicat în 9.07.2019

A fost semnat contractul de lucrări CL8 – Lucrări la sursele de apă Motru – Faza II

In cadrul contractului de finanțare nr. 20/06.02.2017, Cod SMIS 2014+ 105336, pentru “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în județul Gorj”, care urmareste finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013, a fost semnat, dupa parcurgerea procedurii de achizitie publica, contractul de lucrari CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II.

Contractul nr. 5301/721/08.07.2019, semnat de catre S.C. APAREGIO GORJ S.A. cu antreprenorul SC PROTECNO SRL, persoana juridica italiana, prevede proiectarea, executarea si finalizarea lucrarilor rest de executat la sursele de apă Motru. Valoarea acestui contract este de 1.175.000 lei iar durata de execuție este de 365 zile.

Astfel, se mai parcuge un pas spre atingerea obiectivului general al proiectului, imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată din județul Gorj in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.06.2019

COMUNICAT

In data de 29.05.2019 SC APAREGIO GORJ SA a semnat cu SC DOMARCONS SRL din Craiova contractul de lucrări pentru REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ, lucrările începând în 10.06.2019.

Aceste lucrări sunt cuprinse în strategia de achiziții din Aplicația de finațare a PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ aflat acum in evaluare la MFE–AM POIM, contractul este corelat cu investiția in derulare prin programul PNDL 2 a UAT Targu-Cărbunești și pentru a respecta succesiunea activităților s-a decis realizarea acestor lucrări înainte de obținerea deciziei de finanțare in programul POIM.

Proiectul pentru realizarea lucrărilor curpinse in acest contract (CL2) a fost realizat de același consultant care a realizat studiul de fezabilitate pentru proiectul major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JIU, Asocierea Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Valoarea contractului semnat pentru realizarea acestor lucrări este de 2.111.916,92 lei (exclusiv TVA) și va fi finanțată din surse proprii și atrase până la semnarea contractului de finanțare.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 20.05.2019

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

Contract de finanțare nr. 20/06.02.2017

Prin acest proiect se continuă pana la finalizare lucrările demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013, in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Stadiul implementarii proiectului, pe fiecare contract, este urmatorul:

CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II – urmeaza publicarea in SICAP a documentatiei de atribuire;

CL 7 – Reabilitarea si extinderea Statiei de epurare Targu-Jiu – Faza II – instanta Tribunalului Gorj a amanat cauza CL7 pentru data 31.05.2019;

 pentru contractul CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II – este in curs de evaluare oferta depusa, se estimeaza semnarea contractului pana in 10.07.2019;

 Contractul CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II – a fost publicat in SICAP anuntul SCN 1043378/15.05.2019, termen pentru depunerea ofertelor 20.06.2019;

 Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu – in receptie finala;

CL5 – Reabilitare cladiri operationale pentru centrele de exploatare si distributie – in curs de implementare de catre fiecare UAT;

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2020.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 20.05.2019

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;

Contract de finanțare nr.63/26.05.2017

Scopul acestei finantari din Fondul de Coeziune (Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020) este pregatirea unui proiect major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ.

In octombrie 2018, studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM, in februarie 2019 a avut loc vizita pe teren a echipei integrate AM POIM – experti B.E.I. In etapa de evaluare s-au primit indrumari si cerinte de clarificari, documentatiile au fost revizuite in conformitate cu documentele de analiza ale evaluatorului si retransmise catre AM POIM in 15.05.2019.

Consultantul lucreaza la elaborarea/revizuirea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si lucrari. Pentru a exista coordonare investitionala cu alte proiecte ale UAT Targu-Carbunesti, s-a decis realizarea lucrarilor in cadrul contractului CL2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ inainte de obtinerea deciziei de finantare; stadiul atins este cel al incheierii procedurii de achizitie publica (licitatie publica deschisa) si programare a semnarii contractului de executie lucrari la sfarsitul lunii mai 2019.

Totodata este in desfasurare activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor necesare in aceasta etapa si finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupre mediului.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;

Contract de finanțare nr.63/26.05.2017

publicat în 05.04.2019

Scopul acestei finantari este pregatirea unui proiect major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, un proiect de calitate si matur, sustenabil, care sa fie finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

In octombrie 2018, studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM, in februarie 2019 a avut loc vizita pe teren a echipei integrate AM POIM – experti B.E.I. In etapa de evaluare s-au primit indrumari si cerinte de clarificari, documentatiile fiind in curs de revizuire si elaborare in conformitate cu documentele de analiza ale evaluatorului.

In paralel cu aceste activitati, consultantul a inceput si elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si lucrari. Pentru a exista coordonare investitionala cu alte proiecte ale UAT, in prezent se deruleaza procedura de atribuire pentru primul contract de lucrari CL2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ. Pentru acest contract se urmareaste ca lucrarile sa fie realizate inainte de obtinerea deciziei de finantare, urmand a fi rambursate din proiect (in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului OS 3.2).

Este in plina desfasurare activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor pentru sustinerea finantarii obtinandu-se avizele Natura 2000, in curs de obtinere avizele de gospodarire a apelor in vederea finalizarii procedurii de evaluare a impactului asupre mediului.

 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

(contract de finanțare nr. 20/06.02.2017)

publicat în 05.04.2019

Pentru atingerea scopului proiectului – continuarea si finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene,in prezent se deruleaza urmatoarele activitati:

- S-a retransmis pentru publicare (SICAP) documentatia de atribuire pentru contractul CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II;

- Urmeaza retransmiterea pentru publicare a documentatiilor de atribuire a contractelor:

- CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II;

- CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II

Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu _ in receptie finala.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2020.

 


 

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a demarat procedura pentru obținerea Avizelor de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor din cadrul Proiectului “PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ”

publicat în 29.11.2018

  Barbatesti (29 noiembrie 2018, 739 descarcari)

  Bumbesti Jiu (29 noiembrie 2018, 711 descarcari)

  Motru (29 noiembrie 2018, 707 descarcari)

  Novaci (29 noiembrie 2018, 842 descarcari)

  Pestisani (29 noiembrie 2018, 730 descarcari)

  Rovinari (29 noiembrie 2018, 719 descarcari)

  Tg Carbunesti (29 noiembrie 2018, 805 descarcari)

  Tg Jiu (29 noiembrie 2018, 707 descarcari)

  Ticleni (29 noiembrie 2018, 719 descarcari)

  Tismana (29 noiembrie 2018, 728 descarcari)

  Turceni (29 noiembrie 2018, 737 descarcari)


 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

publicat în 15.11.2018

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;


 
Finantarea nerambursabilă pentru acest proiect este asigurata prin Contractul de finanțare nr.63/26.05.2017, reprezinta 99% din valoarea totală eligibilă aprobată (10.403.603,36 lei), din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Cu sprijinul unui consultant de specialitate – Asocierea Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA, se pregatește un nou proiect major de investiții pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată, în vederea indeplinirii obligațiilor asumate de către România prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană.

Implementarea proiectului a inceput in 07.06.2017 si până în prezent au fost elaborate următoarele:

Studii preliminare și de teren: 67 studii geologice, 20 studii topografice, 16 studii hidrogeologice/hidrologice, 5 studii inundabilitate, 10 studii tratabilitate, 10 studii privind calitatea apei potabile, 10 studii privind balanta apei, 10 studii privind calitatea apei uzate, 10 studii privind calitatea si debitul emisarului, 4 studii de infiltratii CCTV, 20 planuri de coordonare, expertize tehnice;

actualizare Master Plan, modelare hidraulica, actualizare strategie gestionare namol, actualizare strategie privind descarcarile de ape uzate industriale, evaluarea impactului asupra mediului, strategie achizitii, analiza institutionala;

Studiul de Fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ.

Aria de operare a proiectului cuprinde 11 UAT: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM in data de 26.10.2018. După ce se va răspunde tuturor cerințelor evaluatorului, documentația tehnico-economică a proiectului se va aproba de catre fiecare UAT beneficiara și de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ADIA Gorj. De asemenea, a fost demarata procedura pentru emiterea acordului de mediu și ne aflăm in etapa consultării publice.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 15.11.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operatorul regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj implementează, în prezent, două proiecte cofinanțate din Fondul de coeziune al Uniunii Europene și are în pregatire un nou proiect major de investitii „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ” cu finanțare prin programul POIM 2014 – 2020.

Studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost elaborat și transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM în data de 26.10.2018. Odată aprobat de evaluator, studiul de fezabilitate se va aproba de către fiecare UAT beneficiară: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Proiectul propune investiții de aproximativ 200 milioane euro și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din aria Operatorului Aparegio Gorj SA, continuând procesul investițional derulat prin Programul POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei si în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare a
Romaniei la Uniunea Europeană.

In cadrul acelorași obiective se inscrie și proiectul prin care se urmarește finalizarea unor obiective începute în programarea financiară anterioară și care au fost fazate: stația de tratare apă Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu precum și stația de epurare Târgu-Jiu. Documentațiile de atribuire pentru aceste contracte de lucrări au fost transmise pentru publicare în SICAP.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.01.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă si colectare ape uzate in județul Gorj, a primit in 19.01.2018 Notificarea de Plata din partea Directiei Generale Programe Europene Infrastructura Mare – Directia Autorizare Proiecte din cadrul MDRAPFE in valoare de 1,45 mil. lei din care 1,037 mil. lei contributia UE ; 0,171 mil. lei contributia bugetului de stat impreuna cu 0,231 mil. lei TVA ; la care a fost adaugata contributia bugetelor locale si proprie de 0,0122 mil. lei.

Prin aceasta Notificare s-a confirmat functionarea Programului POIM 2014 – 2020 , in judetul Gorj , inceput in semestrul II 2017 si respectarea graficului de plati si de prestare a serviciilor angajate , in aceasta perioada , impreuna cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică in acest Program Major ; aflat in faza de terminare
a studiilor preliminare si de incepere a analizei de optiuni pentru fezabilitatea si obtinerea finantarii masurilor de investitii in 9 (noua) localitati urbane, pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ“

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 27.06.2017

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj, împreună cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții, proiect cofinanțat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene prin programul POIM 2014 – 2020, lansează sesiunea publică de deschidere a prestării serviciilor pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020“

Deschiderea lansării are loc, în data de 28.06.2017, la Sala A a Consiliului Județean Gorj din Târgu-Jiu, ora 12,00.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 8.06.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600

S.C. APAREGIO GORJ S.A., reprezentată de catre ing. Traian Pătrășcoiu in calitate de director general, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 63/26.05.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă elaborarea documentațiilor necesare in vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată si indeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeană, precum si a legislației specifice nationale si europene în sectorul de apă/apă uzată.

Pregătirea si promovarea unui proiect major de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care a făcut necesară contractarea unor servicii specializate. In urma derulării licitației, acest contract a fost atribuit Asocierii Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Proiectul urmărește elaborarea studiului de fezabilitate complet (inclusiv studiile de teren necesare), elaborarea documentelor suport pentru Aplicația de Finanțare, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrări, pentru investițiile considerabile care urmeaza a fi realizate in perioada următoare, astfel încât România să respecte obligațiile asumate și să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.02.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336


S.C. APAREGIO GORJ S.A. a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 20/06.02.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 42.310.354 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 29.067.404 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată îrn județul Gorj”, îl reprezintă imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Scopul proiectului îl constituie continuarea și finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și anume:

• În sistemele de alimentare cu apă (Târgu-Jiu, Motru și Bumbești-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Târgu-Jiu și Motru);
– 3,40 km de conducte de aducțiuni (Târgu-Jiu);
– 2 stații de tratare apă reabilitate (Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu);
– 3,80 km de rețele de distribuție apă extinse (Târgu-Jiu);
– 1,85 km de rețele de distribuție apă reabilitate (Târgu-Jiu).
• În sistemele de apă uzată (Târgu-Jiu):
– 2,45 km de rețele de canalizare reabilitate;
– 3 stații de pompare ape uzate noi;
– 1 stație de epurare extinsă și reabilitată.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României