POIM 2014 – 2020

 


Informare privind stadiul implementarii proiectului


  Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Gorj (4 martie 2024, 54 descarcari)


Aparegio Gorj a semnat un nou contract de investiții

Un nou contract de investiții a fost semnat de Aparegio Gorj în data 27.09.2023. Este vorba despre CL 19-”Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP, aducțiuni și SEAU – Târgu Cărbuneşti și Țicleni” cu o valoare de 19.365.829, 31lei fără TVA și o durată de execuție de 732 de zile. Antreprenorul Asocierea Matei Construct Construcții Speciale SRL (lider de asociere) și Xallo Tehnic SRL vor avea de realizat mai multe lucrări de construcție:

Sistem zonal de alimentare cu apă Târgu Cărbunești
- Extindere front captare Targu Carbunesti
- Conductă aducțiune nouă de la forajele noi Târgu Carbunesti
- Conductă aducțiune reabilitată de la forajele existente Târgu Carbunesti
- Instalație de clorinare nouă Cojani

Sistem de alimentare cu apă Cărbunești Sat
- Reabilitare foraj existent Cărbunești Sat
- Realizare stație de clorinare nouă Cărbunești Sat
- Realizare rezervor nou V=150mc Cărbunești Sat

Sistem de alimentare cu apă Cărbunești Sat
- Extindere front captare Curteana
- Reabilitare foraj existent Curteana
- Conducta aducțiune nouă de la forajele noi Curteana
- Conducta aducțiune nouă de la forajul reabilitat Curteana
- Realizare statie de clorinare noua Curteana
- Realizare rezervor nou V=150mc Curteana
- Realizare stație de pompare noua Curteana

Sistem de alimentare cu apă Măcesu
- Instalație de clorinare noua Măceșu
- Realizare rezervor nou V=100mc Măceșu
- Realizare stație de pompare nouă Măceșu

Sistem de alimentare cu apă Țicleni
- Reabilitare aducțiune GA Socu-GA Dealul Comandă
- Realizare STAP nouă Dealul Comandă
- Amenajare drum acces din balast la STAP Dealul Comandă

Sistem de canalizare Aglomerarea Târgu Cărbunești
- Unitate de preluare nămoluri vidanjate

Sistem de canalizare Aglomerarea Țicleni
- Unitate de preluare nămoluri vidanjate

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

 


 


Canalizare și stații noi, în Turceni și Rovinari

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative:Târgu-Jiu, Motru, Rovinari,Bumbești-Jiu,Târgu-Cărbunești,Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect. Se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

În cadrul contractului CL14-„Execuție rețele de canalizare în Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” s-au executat lucrări în procent de 26%. Investițiile vin in sprijinul cetățenilor ce locuiesc în zonele menționate mai sus, ce vor beneficia de servicii de calitate inclusiv de canalizare . Până în prezent, conform graficului de lucrări au fost executate următoarele:

Montare conductă DN 250mm și cămine de vizitare pe următoarele străzi:
Aglomerarea Turceni
- Str. Teiului
- Str. Balu
- Str. Bradului
- Str. Ionel Dumitru
- Str. Aleea Barbulescu
- Str. Ilie Birau
- Str. Mainii
- Str. Iancu Popilian
- Str. Branistei
- Str. Tismana
- Str. Sf. Dumitru

Aglomerarea Garbovu
-Str. Bujorilor
-Str. Corcodusilor
-Str. Lisului
-Str. Lotas Deal
-Str. Lotas Vale
-Str. Tarvuloiu
-Str. Valea Manastirii
-Str. Valea Ologului
-Str. Visinilor
-Str. Trifon 2
-Str. Prunilor
-Str. Salcamilor
-Str. Curelelor

Montarea căminelor de racord s-a realizat pe urmatoarele străzi: Teiului,Bradului,Balu,Mâinii,Ilie Birău,Sfântul Dumitru,Tismana,Braniștei,Lotas Deal,Lotas Vale,Valea Mănăstirii,Curelelor,Mătcii,Valea Ologului.

In prezent, se lucrează la montarea conductei de DN 250 și cămine de vizitare pe str. Reînvierii și str.Cercelărilor și la montare cămine de racord pe str. Ionel Dumitru din Turceni. Din data de 21 septembrie 2023, s-au inceput lucrările si în Rovinari,respectiv montare hidranți.

CL14 – „Execuție rețele de canalizare în Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” are o valoare de 39,950,457.18 lei, antreprenorul contractului fiind Asocierea SC FRASINUL SRL-AMBIENT CONSTRUCT SOLUTIONS SRL.

 


 


Dispeceratul regional Târgu-Jiu, în lucru

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect. Se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

În cadrul contractului CL1 – “Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu”, lucrările au avansat, astfel că după finalizarea clădirii dispecer de la Iezureni, s-au demarat si avansat lucrările la sediul Dispeceratului Regional Târgu-Jiu în procent de 55%. Clădirea va avea dotări de ultimă generație, doar sistemul SCADA și Sistemul Integrat de Management având o valoare de 2,036,105.50 lei.

SCADA-DTR Târgu-Jiu va trebui să asigure controlul și supervizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din aria proiectului, o gestiune performanță a activităților și activelor companiei. De asemenea, pentru o monitorizare eficientă a punctelor de date modernizate pe proiectul de finanțare POIM, este necesară în primul rând actualizarea (hardware și software) la noile standarde informatice a actualului Dispecerat Regional care va asigura o organizare mai eficientă a serviciului tehnice exploatare și mentenanță, respectiv supravegherea centralizată a parametrilor tehnologici de funcționare și achiziția datelor de la instrumentația de proces (senzori presiune, nivele rezervoare, debitmetrele zonale, senzori clor remanent).

Dispeceratul regional Târgu-Jiu se va alătura celor alte 10 dispecerate locale de apă/apă uzată, implementate pe POS1 și POIM, respectiv: Motru, Bumbești-Jiu, Iezureni, Țicleni, Târgu-Cărbunești, Novaci, Peștișani, Tismana, Turceni, Rovinari.

Noul sistem SCADA-DTR va fi astfel proiectat încât să permită extinderea pe viitor și integrarea în acesta a tuturor sistemelor SCADA locale care gestionează activitățile de: producție apă, epurare apă, tratare, canalizare, debitmetrie rețea, presiune.

Scopul acestei investiții îl constituie creșterea randamentului de funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaționale respectiv creșterea calității serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonați.

CL1 – “Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu” are o valoare de 4.880.696,19 lei, antreprenorul contractului fiind S.C. ADREM Engineering S.R.L.

 


 


Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Novaci și Rânca

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Novaci se derulează 3 contracte de lucrări. Pentru unul dintre ele, respectiv CL 9 – “Execuție rețele de apă și canalizare în Novaci inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, lucrările au un procent de 25% din totalul de executat. În ultimul raport de progres realizat de Telecerna, antreprenorul proiectului, se menționează faptul că se lucrează pe mai multe sectoare, respectiv:

- strada Dumbrava-canalizare, cămine de vizitare, racorduri și refulare
- strada Ocolului-canalizare, apa și refulare
- strada Brezulescu-apă și canalizare
- Rânca-montare conductă de apă urmând a fi făcute lucrări pentru aducerea la starea inițială

În lunile anterioare au mai fost executate lucrări de montare branșamente, instalări conducte și rețele de distribuție pe străzile: Schela (parțial), Bercești (parțial) și Drumul Roșu

Proiectul “Execuție rețele de apă și canalizare în Novaci inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” are o valoare contractuală de 48.201.229,31 lei si o durată de execuție de 851 zile.

 


 


Lucrările la SEAU Novaci avansează

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investitii în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Novaci se derulează 3 contracte de lucrări. Pentru unul dintre ele, respectiv CL 18 “Proiectare și execuție lucrări la SEAU-Novaci”, lucrările au un procent de 25% din totalul de executat. În ultimul raport de progres realizat de Terra Dinamic, antreprenorul proiectului, s-au realizat mai multe lucrări:
-înlocuire transformator pentru alimentarea cu energie electric a noii stații de epurare
-gura de vărsare-terminată
-armare pereți bazine și cofrare etapa 1
-depozitul de namo-turnare placă
-administrativă-pregătire armare fundații
-reabilitare drum de acces către noua stație de epurare

Proiectul “Proiectare și execuție lucrări la SEAU-Novaci” are o valoare contractuală de 6.449.323,64 lei si o durată de execuție de 854 zile.

 


 


Investiții în Bumbești-Jiu

Aparegio Gorj finalizează cu succes un nou proiect important pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj. Este vorba despre contractul CL 9 Faza II- “Lucrări la sursele de apă și stația de tratare a apei Bumbești-Jiu”.

Contractul a fost atribuit Asocierii Primsim, Salonix Internațional SRL, DFR Systems și Gya Decisiv Cons SRL, în luna martie 2021 cu o valoare la recepția la terminare de 3,554,175,22 lei, iar acum timp de 12 luni, investiția se află în perioada de notificare a defectelor.

Lucrările au prevăzut mai multe investiții de reabilitare și modernizare la sursele și stația de tratare a apei potabile Bumbești-Jiu, cele mai notabile fiind la treapta de coagulare-floculare, decantoare orizontale, filtre rapide cu nisip, echipamente electromecanice, rezervoare, respectiv:

*Lucrări electrice și de automatizare și sistem SCADA
*Cămin de racord la conducta forțată
*Cămin de debitmetru pentru apa brută, montat pe conductă Dn350
*Trei decantoare orizontale longitudinale
*O stație de clorinare cu clor gazos
*Un rezervor V=360m3
*Stație de reactivi pentru prepararea și dozarea coagulantului sulfat de aluminiu
*Bazin cu 3 compartimente pentru dizolvarea sulfatului de aluminiu
*Clădire administrativă-Executată în Faza 1 și drum de acces
*Stație de filtre rapide

Până la finalul anului 2023 se vor încheia și lucrările la Stația de Tratare Târgu-Jiu și Stația de Epurare Târgu-Jiu, lucrări demarate prin POS Mediu în anul 2008 și fazate în POIM.

 


 


Investiții în Bumbești-Jiu

Prin intermediul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Contractul CL 9 Faza II-”Lucrări la sursele de apă și stația de tratare a apei Bumbești-Jiu” atribuit Asocierii Primsim, Salonix Internațional SRL, DFR Systems și Gya Decisiv Cons SRL, semnat în data de 14.12.2021, prelungit în data de 07.04.2023, cu o durată de execuție de 24 luni și o valoare de 3,841,545,22 lei a fost finalizat în data de 29.05.2023.

Prezentul contract se referă la condițiile de finalizare a contractului CL 9-Lucrări la sursele de apă și Stația de tratare a apei Bumbești-Jiu și face parte din proiectul “Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare din județul Gorj”, în condițiile rezilierii contractului de lucrări încheiat între Aparegio Gorj și SC Danex Consult Srl & Aquamontaj SRL București.

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic aprobat. Este vorba despre reabilitarea Stației de tratare a Apei Bumbești-Jiu în cadrul căreia s-au realizat mai multe investiții, respectiv:
-Cămin de racord la conducta forțată
-Cămin de debitmetru pentru apa brută, montat pe conductă Dn350
-Trei decantoare orizontale longitudinale
-O stație de clorinare cu clor gazos
-Un rezervor V=360m3
-Stație de reactivi pentru prepararea și dozarea coagulantului sulfat de aluminiu
-Bazin cu 3 compartimente pentru dizolvarea sulfatului de aluminiu
-Cladire administrativă-Executată în Faza 1

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Investiții în Târgu-Jiu

Prin intermediul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Contractul CL 24 – “Proiectare și execuție surse apă și aducțiuni cu lucrări reabilitare procese tratare și pompare Târgu Jiu, Polata, lucrări de reabilitare clădiri de hidrofor Târgu Jiu”, atribuit Asocierii Primsim, Consorzio Stabile Ebg și Energomontaj, cu ordin de începere în data de 10.03.2023, cu o durată de execuție de 854 zile (244 zile proiectare) și o valoare de 8,005,000 lei fără TVA, are ca scop tratarea apelor brute la standardele specificate în Directiva Uniunii Europene.

În acest contract, se prevăd investiții pentru sistemul de alimentare cu apă Târgu-Jiu pentru care se vor realiza următoarele lucrări:

-Realizare conductă nouă de cuplare Polata
-Retehnologizare Stap Dealul Târgului
-Retehnologizare Stap Polata
-Reabilitare clădiri hidrofoare pe rețeaua de distribuție Târgu Jiu

În prezent, se lucrează la reabilitarea hidrofoarelor.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Investiții în Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu

Prin intermediul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Contractul CL 25- “Proiectare și execuție surse apă și aducțiuni cu lucrări reabilitare, procese tratare și pompare Bumbești-Jiu, Turcinești, Iezureni, Preajba”, atribuit Asocierii PRIMSIM SRL-Lider de asociere, CONSORZIO STABILE EBG, DFR SYSTEM SRL și GYADECISIV CONS SRL, a fost semnat în data de 14.12.2021, are o durată de execuție de 32 luni și o valoare de 18,625,192.67 lei.

Investițiile prevăzute în acest contract sunt pentru sectoarele:

Sistem de alimentare cu apă Târgu-Jiu pentru care s-au propus lucrări de reabilitare și realizare pentru:

- Aducțiune front captare Iezureni
- Aducțiune noua de cuplare Turcinești
- Stație de pompare Turcinești
- Stație clorinare și corecție duritate Iezureni
- Stație clorinare nou Turcinești
- Rezervor de înmagazinare 500 mc Iezureni
- Grup pompare nou Iezureni
- Grup repompare Preajba

Sistem de alimentare cu apă Bumbești-Jiu pentru care s-au propus următoarele lucrări:

-Retehnologizare sursa Rastoci
-Retehnologizare sursa Porcu
-Reabilitare aducțiune sursa Rastoci-STAP Sadu 1
-Retehnologizare STAP Sadu 1
-Retehnologizare STAP Pleșa
-Conectare stație clorinare Curtișoara Pădure la rețeaua de distribuție
-Conectare stație clorinare Lăzărești la rețeaua de distribuție
-Reabilitare rezervoare 2×1000 mc Sadu 2
-Realizare rezervor de înmagazinare V=100 mc și amenajare gabioane protecție Pleșa
-Reabilitare rezervor de înmagazinare V=100mc Lăzărești
-Reabilitare clădire și realizare grup pompare Sadu 2

CL 25 se află în etapa de proiectare, urmând ca imediat după obținerea autorizațiilor de construire să fie demarate lucrările în cele două localități.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Investiții în Târgu-Jiu

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unități teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL 6- “Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Jiu-zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, atribuit antreprenorului Excelsior Fluss Group ,semnat în data de 12.09.2022, cu o durată de execuție de 28 luni și o valoare de 81,858,404.10 lei se vor derula următoarele investiții:

Pentru execuție rețele de apă se vor derula următoarele lucrări:

*Înlocuire conductă magistrală pe traseul strada Călărași-Jiului-PECO Victoriei
*Înlocuire magistrală pe traseul strada Călărași-Jiului-Pod Jiu-Piața Centrală
*Înlocuire conductă magistrală pe traseul dintre intersecție strada B-dul Ecaterina Teodoroiu-intersecție strada Meteor
*Înlocuire conducta magistrală pe traseul de coborâre din Dealul Târgului – strada Meteor
*Reabilitare rețea de distribuție strada Tineretului
*Extindere rețea de distribuție strada Calea Severinului
*Extindere rețea de distribuție strada Tismanei
*Extindere rețea de distribuție zona străzii Jiete

Pentru execuție rețele de canalizare se vor derula următoarele lucrări:

*Extindere rețea de canalizare strada Valentin Merișescu (între Sușiței și DN 67)
*Extindere rețea de canalizare zona Costache Negruzzi
*Extindere rețea de canalizare strada Cezar Petrescu cu trei străzi paralele
*Extindere rețea de canalizare strada Microcolonie cu legătură în Meteor
*Extindere rețea de canalizare strada Merilor, Centura și Gării Susița
*Extindere rețea de canalizare Calea Severinului în spatele Școlii Voievod Litovoi
*Extindere rețea de canalizare strada Marin Sorescu
*Extindere rețea de canalizare strada Aleea Panduri1, Bucegi, Aleea Bucegi, Intrarea Bistrița, Aleea Păltiniș
*Extindere rețea de canalizare strada Aleea Păltiniș- Barajelor, Dr. Nicolae Hasnas, Victor Daimaca, Maria Latarețu, MariaTănase, Titus Gârbea
*Extindere rețea de canalizare strada Panduri intre Luncilor și Jiete
*Extindere rețea de canalizare strada din Panduri spre strada Motrului inclusiv, strada Jiețe, Aleea Motrului, Motrului -Aleea Luncilor, Aleea Luncilor –strada Luncilor
*Extindere rețea de canalizare strada Solidarității 1, Solidarității 2 și Viitorului
*Extindere rețea de canalizare strada Aleea Luncilor către Făgăraș, strada Mehedinți și Mehedinți 1 și 2
*Extindere rețea de canalizare zona Slobozia
*Extindere rețea de canalizare Bârsesti, strada Tismanei—Zona ROMCIM până la intersecția cu strada Cireșilor și strada Merilor la sensul giratoriu
*Extindere rețea de canalizare Polata – Polata Sat spre Bârsești
*Extindere rețea de canalizare Bârsesti pentru Ursați 1, Ursați 2, Albatrosului, de la strada Tismanei până la strada Pajiștei în Ursați

CL 6 este contractul de lucrări cu cea mai mare valoare financiară din cadrul proiectului.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Investiții în Bumbești-Jiu

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL 5- “Execuție rețele de apă și canalizare în Bumbești-Jiu”, atribuit antreprenorului Matei Construct Construcții Speciale SRL, semnat în data de 04.04.2022 cu o durată de execuție de 19 luni, un procent de execuție de 94,5% și o valoare de 7.309.420,60 lei se urmărește:

Extindere rețea de distribuție apă potabila în Bumbești-Jiu, Tetila, Lăzărești, Curtișoara, Gornoava. Pentru asigurarea funcționalității rețelei de distribuție, respectiv a siguranței în exploatare, pe extinderile de rețea proiectate au fost realizate: 18 cămine de vane si sectorizare și închidere, un cămin de golire, 3 cămine de aerisire, 10 hidranți de incendiu și 176 branșamente individuale, stație de pompare Lăzărești și stație de repompare Pleșa.

Extindere rețea de canalizare menajera în Bumbești-Jiu, Curtișoara, Lăzărești, Tetila. Pentru asigurarea funcționalității colectoarelor de canalizare propuse, respectiv a siguranței în exploatare, pe traseul acesteia au fost realizate: 143 cămine de vizitare și 177 racorduri individuale, 4 stații de pompare ape uzate și 4 conducte de refulare.

Antreprenorul Matei Construct Construcții Speciale SRL angrenat în CL 5 își va finaliza lucrarea înainte de termenul prevăzut în contract, respectiv în luna mai 2023.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Contoare cu citire la distanţă, pentru abonații Aparegio

Aparegio Gorj și-a propus pentru anul 2023 un nou proiect ce este gândit să vină cu precădere în sprijinul abonaților operatorului. Este vorba despre contorizarea inteligentă ce presupune montarea de contori ce permit citirea indexului la distanță și au o acuratețe de 100%.

Proiectul intitulat “Achiziționarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente și software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu”, s-a materializat, respectiv contractul de finanțare a fost semnat de către directorul general al Aparegio Gorj, Traian Pătrășcoiu și presedintele ADIA Gorj, Mihai-Cosmin Popescu, în data de 05 aprilie 2023, urmând ca termenul de implementare să fie 31 Decembrie 2023.

Operațiunile ce urmează a fi finanțate în cadrul acestui contract sunt:
• Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă (contorizare inteligentă, echipamente pentru monitorizarea pierderilor);
• Echipamente și software pentru digitalizarea activității de furnizare a serviciilor de apă (sistem de management al pierderilor, platformă digitală integrată /sistem informatic integrat);
Sursele de finanțare sunt asigurate după cum urmează:
• 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat și 2% din bugetul local;
• În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, se aplică structura de finanţare cu rata forfetară de 6% suportată de către beneficiarul proiectului (APAREGIO GORJ S.A.).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 9.832.394,33 lei (fără TVA), respectiv 11.700.549,24 lei cu TVA, din care:

- AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9.057.601,66 lei (fără TVA), echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată;
- Contribuție UAT TG.-Jiu -184.849,01 lei – fără TVA (aprobată prin HCL 673/28.11.2022);
- Contribuție APAREGIO GORJ S.A. – 589.943,66 lei – fără TVA

Proiectul se regăsește în cadrul Axei Prioritare 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivului Specific (OS) 3.2, Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – “Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali”.

 


 


Investiții în Tismana

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL 13- “Execuție rețele de canalizare și apă în Tismana inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, atribuit Asocierii SC EXCELSIOR FLUSS GROUP SRL-CONSORZIO STABILE EBG GROUP ce a fost semnat în data de 14.06.2022, cu o o durată de execuție de 821 zile, un procent actual de execuție 29,58% și o valoare de 43.114.390,39 lei se urmărește:

Pe reteaua de apă, investiții :

-Remodelare hidraulică conductă transport Rușeța Gornovița
-Reabilitare parțială rețea distribuție în Gornovița, Topești și Vâlcele
-Conducte de transport și echilibrare hidraulică de distribuție
-Stații de pompare pentru ridicarea presiunii în rețeaua de distribuție
-Cămine de sectorizare pe rețeaua de distribuție existentă

Pe rețeaua de canalizare, investiții:
-Inființare rețea de canalizare în zona centrală a orașului Tismana și localitățile Pocruia, Isvarna, Costeni și Celei
-Stații noi de pompare pentru transportul apelor uzate și conducte de refulare

Din investițiile enumerate mai sus, până la această dată, au fost realizate lucrări la rețeaua de distribuție pe străzile: Gornovița, Bisericii Topești, Buriman, Covacu, Dodenciu, Sanda, Vișinel, Principala Topești, aducțiunea Rușeața –Gornovița și aducțiunea Vânăta. De asemenea, s-au executat lucrări la conducta de transport Vânăta în lungime de 643 ml.

Principalele lucrări efectuate pe acest contract până în prezent, respectiv pe rețele de distribuție apă sunt la conducta de transport Vânăta și conducta de transport Rușeața-Gornovița, iar în ceea ce privește canalizarea menajeră, canalizare pe strada Islaz și 2 cămine de vizitare, conducta de refulare aferentă SPAU si conducta de transport Vânăta.

Sistemul de alimentare cu apă Tismana deservește 5.235 locuitori din totalul de 5.696 locuitori, ceea ce prezintă un procent de conectare de 91,9%.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 


Investiții în Motru

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL 16- “Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP și SEAU Motru”, atribuit antreprenorului SC RALDE GENERAL BUILDING SRL ce a fost semnat în data de 27.09.2021 cu o o durată de execuție de 732 zile și o valoare de 5.435.600,00 lei se urmărește:

Realizarea unui rezervor nou de înmagazinare de 500 mc ce a fost amplasat lângă rezervorul existent în cadrul gospodăriei de apă din Dealul Pomilor-Ploștina. Rezervorul a fost confecționat din plăci metalice, galvanizate la cald și este finalizat. De asemenea, în prezent se desfășoară și lucrările necesare pentru integrarea în SCADA atât a rezervorului nou, cât și a rezervorului existent.

Lucrări și dotări la Stația de Epurare ce deservește localitatea Motru prin îmbunătățirea capacității echipamentelor și stațiilor de tratare/epurare prin modernizarea sau înlocuirea acestora. Totodată, se lucrează la reabilitarea decantorului primar (linia veche a stației de epurare) și transformarea acestuia în bazin de retenție. Contractul de lucrări include de asemenea și reabilitarea și extinderea clădirii administrative din locația mai sus menționată.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Informare contract CL1

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în 11 unitățile teritoriale-administrative. În prezent, sunt atribuite 25 de contracte de lucrări din cele 32 finanțate în cadrul POIM.

Astfel, în cadrul contractului CL1 – “Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Târgu-Jiu”, ce a fost semnat în data de 29.04.2022 cu o o durată de execuție de 1080 zile și o valoare de 4.880.696,19 lei, s-a realizat o primă investiție, clădire dispecer în localitatea Iezureni. Acest obiectiv s-a implementat in procent de 99% prin instalarea, verificarea și punerea în funcțiune a unor platforme SCADA, ce urmează a fi integrate în SCADA-DTR Târgu-Jiu urmând a fi realizat în perioada aprilie-ianuarie 2024. Dispeceratul de la Iezureni se va alătura celor alte 9 dispecere locale de apă/apă uzată, implementate pe POS1 și POIM, respectiv: Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Jiu, Țicleni, Târgu-Cărbunești, Novaci, Peștișani, Tismana, Turceni, Rovinari.

Noul sistem SCADA-DTR va fi astfel proiectat încât să permită extinderea pe viitor și integrarea în acesta a tuturor sistemelor SCADA locale care gestionează activitățile de: producție apă, epurare apă, tratare, canalizare, debitmetrie rețea.

Scopul acestei investiții îl constituie creșterea randamentului de funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaționale respectiv creșterea calității serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonați.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Târgu-Cărbunești

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Târgu-Cărbunești se derulează 2 contracte de lucrări:

CL 10- “Execuție rețele de apă și canalizare în Târgu-Cărbunești și cartier Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” cu o valoare de 25.875.617,81 lei și o durată de execuție de 25 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului Bugaru Trans SRL și în prezent se execută lucrări de montare conducte pentru rețelele de canalizare și apă pe străzile Grădiniței, Plopilor și Eroilor.

CL 11- “Execuție rețele de apă în Târgu-Cărbunești-cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de transport” cu o valoare de 8.793.234,20 lei și o durată de execuție de 20 luni. Contractul a fost atribuit antreprenorului SC Pancor ce execută lucrări de canalizare și montare branșamente pe străzile: U.Părăului, U.Bisericii, Duțești, Salcămânilor.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Peștișani

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în cadrul contractului CL15 – “Execuție retele de apă și canalizare în Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, ce a fost semnat în data de 27.09.2022 cu o o durata de execuție de 823 zile, se derulează următoarele lucrări cu un procent de execuție de 8%, ce reprezintă:

Seuca
- Distribuția apei finalizată
- Executare branșamente-în lucru

Peștisani-Frâncești, Boroșteni și Brădiceni
- Executare canalizare rețea și racorduri: Str.Bistriței, Str.Școlii, Str. Joampa, Str. Castanului-în lucru

Contractul a fost atribuit Asocierii Ambient Construct Solution Srl (lider de asociere)- Sc Transilvania Grand Construct Srl, valoarea fiind de 30,647,474.30 lei.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Novaci

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în localitatea Novaci se derulează 3 contracte de lucrări:

CL 17-”Proiectare și execuție lucrări la surse, STAP, aducțiuni-Novaci” cu o valoare de 14.180.536,00 lei și o durată de execuție de 824 zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Pancor Construcții și este în faza de proiectare, ordinul de începere fiind luna februarie 2023.

CL 18- “Proiectare și execuție lucrări la SEAU -Novaci” cu o valoare de 6.449.323,64 lei și o durată de execuție de 854 zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Terra Dinamic și au fost executate lucrările preliminare, organizarea de șantier finalizată, iar în prezent antreprenorul lucrează la infrastructură în vederea demarării lucrărilor la SEAU.

CL 9- “Execuție rețele de apă și canalizare în Novaci inclusiv stații de pompare și conducte de refulare” cu o valoare de 48.201.229,31 lei și o durată de 851 de zile. Contractul a fost atribuit antreprenorului Telecerna, în prezent fiind executate lucrări de montare branșamente, instalări conducte și rețele de distribuție pe străzile Schela, Bercești și Drumul Roșu.

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

 


 

Investiții în Motru

În cadrul “Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, Aparegio Gorj și-a propus investiții în unitățile teritoriale-administrative: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se realizează prin intermediul a 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii cuprinse în proiect.

În cadrul proiectului se vor realiza, în principal, 25 stații de tratare a apei potabile, 61 km de conducte de aducțiune, 79 km de rețele de distribuție de apă potabilă, 3 stații noi de epurare ape uzate, 234 km de rețele de canalizare, 79 stații noi de pompare ape uzate.

Astfel, în cadrul contractului “CL7 – Execuție rețele de apă și canalizare in Motru – zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare”, ce a fost semnat în data de 30.03.2022, cu o durată de execuție de 27 luni, se derulează următoarele lucrări cu un procent de execuție în prezent de 12,26%, ce reprezintă:

- reabilitare pentru 0,6 km și extindere cu 9,5 km a rețelelor de alimentare cu apă;
- reabilitare pentru 17,5 km și extinderea cu 7,6 km a rețelelor de canalizare;

Contractul a fost atribuit Asocierii SC DOMARCONS SRL (lider al asocierii) – SC CASSAS SRL– SC MEDIR SRL- SC ERPIA SA, valoarea fiind de 30.650.271,52 lei (exclusiv TVA).

APAREGIO GORJ SA a semnat în anul 2020, contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.


 


 

Investiții în Bumbești-Jiu

Prin programul POIM Faza II sunt în faza de terminare lucrurile de reabilitare și modernizare a Stației de Tratare a apei Sadu I din orașul Bumbești-Jiu. Contractul de lucrări cu o valoare de aproximativ 700.000 de euro a fost atribuit antreprenorului SC PRIMSIM SRL, cel care a început probele tehnologice pentru părțile executate, modernizate si reabilitate în punctele din procesul tehnologic de tratare legate de atelierul mecanic de întreținere, decantoarele pentru apa brută, filtrele rapide din stația de filtre inclusiv spălarea și curățirea automată a acestora cu apă și aer, clorinarea pentru dezinfecție, stația de reactiv pentru coagulare și floculare, reabilitarea și modernizarea rezervorului de 350 mc, reabilitarea și reconfigurarea conductelor ce compun rețelele tehnologice și a celor ce deservesc funcționalitatea în incinta stației, noul drum de acces la stația Sadu si noul laborator de analize.

Începând cu luna mai 2023, tratarea apei pentru orașul Bumbești-Jiu se va face prin procese modernizate tehnic și eficiente în exploatare, compatibile cu cerințele de mediu și de protecție a sănătății utilizatorilor la parametrii ceruți prin legislația privind apa potabilă și la cerința de apă necesară pentru toți locuitorii orașului Bumbești-Jiu.

Contractul de lucrări a fost început și finanțat în POS MEDIU 2007-2013 și se finalizează în POIM, termen final fiind luna aprilie 2023. În POIM se realizează și alte lucrări la sursele de apă și aducțiuni în Bumbești-Jiu.

În data de 23.12.2020, APAREGIO GORJ SA a semnat contractul de finanțare pentru proiectul major PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ, contract a cărui valoare totală este de 1.080.673.346,54 lei respectiv 223.058.403 euro, cofinanțare operator 13.424.064 euro și cofinanțarea UAT-urilor de 2%, sume ce includ TVA.

Proiectul vizează investiții pentru unități teritorial-administrative Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Novaci, Tismana, Turceni, Peștișani, Turcinești, investiții ce se vor realiza prin intermediul celor 26 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare si 4 contracte de servicii cuprinse in proiect.


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  Anunt public privind emiterea actului de reglementare actualizat la anexa adendum la Decizia etapei de incadrare (20 aprilie 2022, 325 descarcari)


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

  Indicatori contract POIM (28 decembrie 2020, 747 descarcari)


 

Comunicat

publicat în 20.08.2020

Avand in vedere ca varianta finala a Aplicatiei de finantare a proiectului major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ, se afla in pregatire urmand a fi transmisa prin sistemul MySMIS 2014 (platforma online a ministerului Fondurilor Europene) catre finantator iar masurile de realizare a investitiilor sunt cuprinse in 31 de contracte, operatorul a demarat procedura de atribuire a contractelor.

Astfel, doua contracte de servicii si patru contracte pentru proiectare si executie lucrari sunt pregatite pentru publicare in sistemul national de achizitii iar unul dintre cele doua contracte de furnizare echipamente, „CF 1 – Achizitie vehicule intretinere retea” a fost deja publicat in SICAP si are anunt de participare in JOUE. Semnarea contractelor se va face dupa semnarea contractului de finantare asadar pana in acel moment toate contractele vor publicate cu clauza suspensiva.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

INFORMARE

In cadrul proiectului


Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336, contract de finanțare nr. 20/06.02.2017, pe platforma e-licitatie (https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/contract-notices/list/17/1), au fost publicate documentatiile de atribuire pentru urmatoarele contracte de lucrari:
CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1071506/14.07.2020;
CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II; Anunt publicat SCN 1071316/10.07.2020;

Tipul procedurii: procedura simplificata.

Data limita pentru depunerea ofertelor este de 19.08.2020 pentru CL 9 si 13.08.2020 pentru CL 6.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

ANUNT PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

 

S.C. APAREGIO GORJ S.A., cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, strada Tineretului, nr.8, etaj 2, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Gorj”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al localităților Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Bumbești-Jiu, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni, Peștișani, Runcu, Stăneşti, Turcineşti şi Baia de Fier, jud. Gorj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj, în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16,00, vineri între orele 8,30 -13,30 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Director General,
ing. Traian Pătrășcoiu

 


 

Comunicat de presă

publicat în 18.02.2020

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

Contract de finanțare nr. 20/06.02.2017


Stadiul implementarii proiectului, pe fiecare contract, este urmatorul:

CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a Statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II – a fost publicata in SEAP/SICAP documentatia de atribuire (anunt SCN1063031/13.02.2020) , valoare actualizata 4.989.000 lei, termen depunere oferte 16.03.2020;

CL 7 – Reabilitarea si extinderea Statiei de epurare Targu-Jiu – Faza II – in instanta de contencios administrativ a Tribunalului Gorj dupa rezilierea din 31.12.2015, cu sedinta de pronuntare iminenta in data de 21.02.2020;

CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II – contract de lucrari nr. 5301/721/08.07.2019, lucrarile sunt in derulare, stadiul fizic al lucrarilor realizate a depasit 50%;

Contractul CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II – a fost publicat in SEAP/SICAP anuntul SCN 1062610/06.02.2020, valoare actualizata 3.905.500 lei, termen pentru depunerea ofertelor 13.03.2020;

Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu – in receptie finala;

CL5 – Reabilitare cladiri operationale pentru centrele de exploatare si distributie – in curs de implementare de catre fiecare UAT: realizat de catre UAT Bumbesti-Jiu si Ticleni, in curs la UAT Targu-Jiu si Targu-Carbunesti;

SC APAREGIO GORJ SA continua eforturile pentru finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 si indeplinirea tuturor indicatorilor asumati, in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 9.12.2019

Informare de presă

Operatorul regional Aparegio Gorj SA a depus studiul de fezabilitate, revizuit conform observațiilor experților Băncii Europene de Investiții, pentru proiectul major ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, care a fost transmis pentru evaluare la Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management POIM în data de 02.12.2019. După evaluarea ce va răspunde tuturor cerințelor , documentația tehnico-economică a proiectului ce cuprinde aria de operare din aglomerarile umane: Târgu-Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani, acesta se va aproba de către fiecare UAT beneficiar și de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj.

Valoarea evaluată a proiectului este aproximativ de 230 de milioane euro cu TVA, suma fiind alocată pentru reabilitare și extindere în: rețele de de alimentare de apă și canalizare menajeră, surse de apă noi și existente, stații de tratare noi și existente, stații de pompare apă și apă uzată noi, stații noi de epurare a apei uzate, facilități de tratare a nămolului din stațiile de epurare, echipamente pentru măsurare și reglare a debitelor din rețelele de alimentare cu apă și echipamente mobile de întreținere și lucru în rețelele de canalizare menajeră, sisteme de comandă și automatizare SCADA în toată aria de operare menționată mai sus.

Măsurile totale ale proiectului major sunt:

 


 

Comunicat de presă

publicat în 9.07.2019

A fost semnat contractul de lucrări CL8 – Lucrări la sursele de apă Motru – Faza II

In cadrul contractului de finanțare nr. 20/06.02.2017, Cod SMIS 2014+ 105336, pentru “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată în județul Gorj”, care urmareste finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013, a fost semnat, dupa parcurgerea procedurii de achizitie publica, contractul de lucrari CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II.

Contractul nr. 5301/721/08.07.2019, semnat de catre S.C. APAREGIO GORJ S.A. cu antreprenorul SC PROTECNO SRL, persoana juridica italiana, prevede proiectarea, executarea si finalizarea lucrarilor rest de executat la sursele de apă Motru. Valoarea acestui contract este de 1.175.000 lei iar durata de execuție este de 365 zile.

Astfel, se mai parcuge un pas spre atingerea obiectivului general al proiectului, imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată din județul Gorj in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.06.2019

COMUNICAT

In data de 29.05.2019 SC APAREGIO GORJ SA a semnat cu SC DOMARCONS SRL din Craiova contractul de lucrări pentru REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ, lucrările începând în 10.06.2019.

Aceste lucrări sunt cuprinse în strategia de achiziții din Aplicația de finațare a PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ aflat acum in evaluare la MFE–AM POIM, contractul este corelat cu investiția in derulare prin programul PNDL 2 a UAT Targu-Cărbunești și pentru a respecta succesiunea activităților s-a decis realizarea acestor lucrări înainte de obținerea deciziei de finanțare in programul POIM.

Proiectul pentru realizarea lucrărilor curpinse in acest contract (CL2) a fost realizat de același consultant care a realizat studiul de fezabilitate pentru proiectul major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JIU, Asocierea Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Valoarea contractului semnat pentru realizarea acestor lucrări este de 2.111.916,92 lei (exclusiv TVA) și va fi finanțată din surse proprii și atrase până la semnarea contractului de finanțare.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 20.05.2019

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

Contract de finanțare nr. 20/06.02.2017

Prin acest proiect se continuă pana la finalizare lucrările demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013, in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Stadiul implementarii proiectului, pe fiecare contract, este urmatorul:

CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II – urmeaza publicarea in SICAP a documentatiei de atribuire;

CL 7 – Reabilitarea si extinderea Statiei de epurare Targu-Jiu – Faza II – instanta Tribunalului Gorj a amanat cauza CL7 pentru data 31.05.2019;

 pentru contractul CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II – este in curs de evaluare oferta depusa, se estimeaza semnarea contractului pana in 10.07.2019;

 Contractul CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II – a fost publicat in SICAP anuntul SCN 1043378/15.05.2019, termen pentru depunerea ofertelor 20.06.2019;

 Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu – in receptie finala;

CL5 – Reabilitare cladiri operationale pentru centrele de exploatare si distributie – in curs de implementare de catre fiecare UAT;

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2020.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

Comunicat de presă

publicat în 20.05.2019

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;

Contract de finanțare nr.63/26.05.2017

Scopul acestei finantari din Fondul de Coeziune (Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020) este pregatirea unui proiect major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ.

In octombrie 2018, studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM, in februarie 2019 a avut loc vizita pe teren a echipei integrate AM POIM – experti B.E.I. In etapa de evaluare s-au primit indrumari si cerinte de clarificari, documentatiile au fost revizuite in conformitate cu documentele de analiza ale evaluatorului si retransmise catre AM POIM in 15.05.2019.

Consultantul lucreaza la elaborarea/revizuirea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si lucrari. Pentru a exista coordonare investitionala cu alte proiecte ale UAT Targu-Carbunesti, s-a decis realizarea lucrarilor in cadrul contractului CL2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ inainte de obtinerea deciziei de finantare; stadiul atins este cel al incheierii procedurii de achizitie publica (licitatie publica deschisa) si programare a semnarii contractului de executie lucrari la sfarsitul lunii mai 2019.

Totodata este in desfasurare activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor necesare in aceasta etapa si finalizarea procedurii de evaluare a impactului asupre mediului.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Manager proiect, ing. Florin Butiuc

 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;

Contract de finanțare nr.63/26.05.2017

publicat în 05.04.2019

Scopul acestei finantari este pregatirea unui proiect major de investiții – PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, un proiect de calitate si matur, sustenabil, care sa fie finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

In octombrie 2018, studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM, in februarie 2019 a avut loc vizita pe teren a echipei integrate AM POIM – experti B.E.I. In etapa de evaluare s-au primit indrumari si cerinte de clarificari, documentatiile fiind in curs de revizuire si elaborare in conformitate cu documentele de analiza ale evaluatorului.

In paralel cu aceste activitati, consultantul a inceput si elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare si lucrari. Pentru a exista coordonare investitionala cu alte proiecte ale UAT, in prezent se deruleaza procedura de atribuire pentru primul contract de lucrari CL2 – REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ. Pentru acest contract se urmareaste ca lucrarile sa fie realizate inainte de obtinerea deciziei de finantare, urmand a fi rambursate din proiect (in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului OS 3.2).

Este in plina desfasurare activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor pentru sustinerea finantarii obtinandu-se avizele Natura 2000, in curs de obtinere avizele de gospodarire a apelor in vederea finalizarii procedurii de evaluare a impactului asupre mediului.

 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336

(contract de finanțare nr. 20/06.02.2017)

publicat în 05.04.2019

Pentru atingerea scopului proiectului – continuarea si finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene,in prezent se deruleaza urmatoarele activitati:

- S-a retransmis pentru publicare (SICAP) documentatia de atribuire pentru contractul CL8 – Lucrari la sursele de apa Motru – Faza II;

- Urmeaza retransmiterea pentru publicare a documentatiilor de atribuire a contractelor:

- CL 9 – Lucrări la sursele de apa si Statia de tratare a Apei Bumbesti Jiu – Faza II;

- CL 6 – Reabilitarea surselor de apa si a statiei de tratare a Municipiului Targu-Jiu – Faza II

Contractul de lucrari CL1 – Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa si a sistemului de canalizare in Municipiul Targu-Jiu _ in receptie finala.

Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2020.

 


 

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a demarat procedura pentru obținerea Avizelor de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor din cadrul Proiectului “PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ”

publicat în 29.11.2018

  Barbatesti (29 noiembrie 2018, 912 descarcari)

  Bumbesti Jiu (29 noiembrie 2018, 885 descarcari)

  Motru (29 noiembrie 2018, 873 descarcari)

  Novaci (29 noiembrie 2018, 1,018 descarcari)

  Pestisani (29 noiembrie 2018, 894 descarcari)

  Rovinari (29 noiembrie 2018, 878 descarcari)

  Tg Carbunesti (29 noiembrie 2018, 979 descarcari)

  Tg Jiu (29 noiembrie 2018, 887 descarcari)

  Ticleni (29 noiembrie 2018, 876 descarcari)

  Tismana (29 noiembrie 2018, 897 descarcari)

  Turceni (29 noiembrie 2018, 905 descarcari)


 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

publicat în 15.11.2018

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;


 
Finantarea nerambursabilă pentru acest proiect este asigurata prin Contractul de finanțare nr.63/26.05.2017, reprezinta 99% din valoarea totală eligibilă aprobată (10.403.603,36 lei), din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Cu sprijinul unui consultant de specialitate – Asocierea Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA, se pregatește un nou proiect major de investiții pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată, în vederea indeplinirii obligațiilor asumate de către România prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană.

Implementarea proiectului a inceput in 07.06.2017 si până în prezent au fost elaborate următoarele:

Studii preliminare și de teren: 67 studii geologice, 20 studii topografice, 16 studii hidrogeologice/hidrologice, 5 studii inundabilitate, 10 studii tratabilitate, 10 studii privind calitatea apei potabile, 10 studii privind balanta apei, 10 studii privind calitatea apei uzate, 10 studii privind calitatea si debitul emisarului, 4 studii de infiltratii CCTV, 20 planuri de coordonare, expertize tehnice;

actualizare Master Plan, modelare hidraulica, actualizare strategie gestionare namol, actualizare strategie privind descarcarile de ape uzate industriale, evaluarea impactului asupra mediului, strategie achizitii, analiza institutionala;

Studiul de Fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ.

Aria de operare a proiectului cuprinde 11 UAT: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM in data de 26.10.2018. După ce se va răspunde tuturor cerințelor evaluatorului, documentația tehnico-economică a proiectului se va aproba de catre fiecare UAT beneficiara și de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ADIA Gorj. De asemenea, a fost demarata procedura pentru emiterea acordului de mediu și ne aflăm in etapa consultării publice.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 15.11.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operatorul regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj implementează, în prezent, două proiecte cofinanțate din Fondul de coeziune al Uniunii Europene și are în pregatire un nou proiect major de investitii „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ” cu finanțare prin programul POIM 2014 – 2020.

Studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost elaborat și transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM în data de 26.10.2018. Odată aprobat de evaluator, studiul de fezabilitate se va aproba de către fiecare UAT beneficiară: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Proiectul propune investiții de aproximativ 200 milioane euro și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din aria Operatorului Aparegio Gorj SA, continuând procesul investițional derulat prin Programul POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei si în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare a
Romaniei la Uniunea Europeană.

In cadrul acelorași obiective se inscrie și proiectul prin care se urmarește finalizarea unor obiective începute în programarea financiară anterioară și care au fost fazate: stația de tratare apă Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu precum și stația de epurare Târgu-Jiu. Documentațiile de atribuire pentru aceste contracte de lucrări au fost transmise pentru publicare în SICAP.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.01.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă si colectare ape uzate in județul Gorj, a primit in 19.01.2018 Notificarea de Plata din partea Directiei Generale Programe Europene Infrastructura Mare – Directia Autorizare Proiecte din cadrul MDRAPFE in valoare de 1,45 mil. lei din care 1,037 mil. lei contributia UE ; 0,171 mil. lei contributia bugetului de stat impreuna cu 0,231 mil. lei TVA ; la care a fost adaugata contributia bugetelor locale si proprie de 0,0122 mil. lei.

Prin aceasta Notificare s-a confirmat functionarea Programului POIM 2014 – 2020 , in judetul Gorj , inceput in semestrul II 2017 si respectarea graficului de plati si de prestare a serviciilor angajate , in aceasta perioada , impreuna cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică in acest Program Major ; aflat in faza de terminare
a studiilor preliminare si de incepere a analizei de optiuni pentru fezabilitatea si obtinerea finantarii masurilor de investitii in 9 (noua) localitati urbane, pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ“

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 27.06.2017

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj, împreună cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții, proiect cofinanțat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene prin programul POIM 2014 – 2020, lansează sesiunea publică de deschidere a prestării serviciilor pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020“

Deschiderea lansării are loc, în data de 28.06.2017, la Sala A a Consiliului Județean Gorj din Târgu-Jiu, ora 12,00.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 8.06.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600

S.C. APAREGIO GORJ S.A., reprezentată de catre ing. Traian Pătrășcoiu in calitate de director general, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 63/26.05.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă elaborarea documentațiilor necesare in vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată si indeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeană, precum si a legislației specifice nationale si europene în sectorul de apă/apă uzată.

Pregătirea si promovarea unui proiect major de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care a făcut necesară contractarea unor servicii specializate. In urma derulării licitației, acest contract a fost atribuit Asocierii Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Proiectul urmărește elaborarea studiului de fezabilitate complet (inclusiv studiile de teren necesare), elaborarea documentelor suport pentru Aplicația de Finanțare, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrări, pentru investițiile considerabile care urmeaza a fi realizate in perioada următoare, astfel încât România să respecte obligațiile asumate și să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.02.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336


S.C. APAREGIO GORJ S.A. a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 20/06.02.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 42.310.354 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 29.067.404 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată îrn județul Gorj”, îl reprezintă imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Scopul proiectului îl constituie continuarea și finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și anume:

• În sistemele de alimentare cu apă (Târgu-Jiu, Motru și Bumbești-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Târgu-Jiu și Motru);
– 3,40 km de conducte de aducțiuni (Târgu-Jiu);
– 2 stații de tratare apă reabilitate (Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu);
– 3,80 km de rețele de distribuție apă extinse (Târgu-Jiu);
– 1,85 km de rețele de distribuție apă reabilitate (Târgu-Jiu).
• În sistemele de apă uzată (Târgu-Jiu):
– 2,45 km de rețele de canalizare reabilitate;
– 3 stații de pompare ape uzate noi;
– 1 stație de epurare extinsă și reabilitată.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României