POS Mediu 2007 – 2013

Proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”

Inca de la constituire, toate eforturile operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. au fost indreptate spre îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale locuitorilor din aria sa de operare si asigurarea protecţiei şi calităţii mediului, prin imbunatatirea raportului cost-eficienta al infrastructurii si a calitatii serviciilor privind alimentarea cu apa si colectarea si epurarea apelor uzate.

Pentru conformare cu prevederile Acquis-ului Comunitar de Mediu – Subcapitolul Calitatea apei, obligatii asumate prin Tratatul de Aderare de catre Romania, S.C. APAREGIO GORJ S.A. beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu (Fondul de Coeziune) pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2007RO161PR007 “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”, în baza Contractului de finanţare nr. 91952/ 28.11.2008, proiect cu valoarea totală eligibilă de 246 448 936 lei, fără TVA.

Aria de implementare a proiectului a coincis cu aria de operare a operatorului regional la momentul semnarii contractului si vizeaza mun. Targu-Jiu, mun. Motru, orasele Bumbesti-Jiu, Targu-Carbunesti, Ticleni impreuna cu localitatile componente.

Deoarece proiectul a întâmpinat o serie de întârzieri în fazele de achiziții și implementare (12 contracte de lucrari, 3 contracte de furnizare si doua contracte de servicii), unele contracte de lucrari au fost propuse spre fazare, astfel încât în cadrul etapei I, finanțata din POS Mediu, au fost atinși următorii indicatori fizici:

În cele 5 sisteme de alimentare cu apă (Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni):
– 2 prize de captare apă de suprafață reabilitate (în sistemul Tg. Jiu: Runcu-Sohodol si Susita);
– 3 fronturi de captare ape subterane reabilitate (câte unul în sistemele Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni);
– 31,68 km de conducte aducțiuni (în sistemele Tg. Jiu și Bumbești-Jiu);
– 7 stații de tratare apă reabilitate (4 în sistemul Bumbești-Jiu și câte unul în sistemele Motru, Tg. Cărbunești și Țicleni);
– 8 rezervoare apă reabilitate (2 în sistemul Motru și câte 3 în sistemele Tg. Jiu și Bumbești-Jiu);
– 4 stații de pompare apă noi (1 în sistemul Tg. Jiu și 3 în sistemul Bumbești-Jiu);
– 10 stații de hidrofoare reabilitate (în sistemul Tg. Jiu);
– 27,63 km de rețele de distribuție apă extinse (în toate sistemele de apă);
– 51,45 km de rețele de distribuție apă reabilitate (în sistemele Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu și Țicleni);
– Sistem SCADA – 1 buc (în sistemul Tg. Jiu).

În cele 5 Aglomerări (Tg. Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni):
– 13,63 km de rețele de canalizare reabilitate (în aglomerările Tg. Jiu, Bumbești-Jiu și Tg. Cărbunești);
– 42,13 km de rețele de canalizare extinse (în fiecare aglomerare);
– 9 stații de pompare ape uzate noi (2 în aglomerarea Țicleni și 7 în aglomerarea Bumbești-Jiu);
– 3 stații de epurare noi (câte 1 în aglomerările Bumbești-Jiu, Tg. Cărbunești și Țicleni).

O serie de obiective care nu au putut fi finalizate pana la incheierea perioadei de eligibilitate (31.12.2015) au fost fazate si vor fi finalizate in cadrul POIM 2014-2020:

In sistemele de alimentare cu apa (Tg. Jiu, Motru si Bumbesti-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Tg. Jiu si Motru);
– 3,40 km de conducte de aductiuni (Tg. Jiu);
– 2 statii de tratare apa reabilitate (Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 3,80 km de retele de distributie apa extinse (Tg. Jiu);
– 1,85 km de retele de distributie apa reabilitate (Tg. Jiu).

In sistemele de apa uzata (Tg. Jiu):
– 2,45 km de retele de canalizare reabilitate;
– 3 statii de pompare ape uzate noi;
– 1 statie de epurare extinsa si reabilitata.

Din punct de vedere financiar valoarea eligibilă estimată aferentă Fazei I este de 75.843.465 euro defalcată pe surse astfel: Grant UE – 66.863.599 euro; Buget de stat – 8.221.432 euro; Buget local – 758.434 euro.

Proiectul “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”

Complementar proiectului major “EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ”, SC APAREGIO GORJ SA a beneficiat de asistenţă financiară acordată prin POS Mediu 2007–2013, pentru implementarea Proiectului “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUDETUL GORJ”, în baza Contractului de finanţare nr.16676/03.11.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.697.983 lei, fără TVA și conform schemei de finanțare, 88,16% din aceasta valoare va fi asigurata din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul de coeziune.

În cadrul acestui proiect, SC APAREGIO GORJ SA a semnat doua contracte de execuție si proiectare lucrări si doua contracte de servicii. Contractele de lucrări vizează asigurarea calității apei potabile in concordanță cu legile europene si naționale și reducerea riscului asupra sănătății umane prin:
- reducerea concentrației de amoniu prin introducerea unei instalații noi de tratare (filtre biologice pentru nitrificare amoniu) la stația de tratare Târgu-Cărbunesti;
- reabilitarea si modernizarea stațiilor de tratare Preajba și Polata prin introducerea unor instalații și tehnologii noi de tratare (introducere biofiltre si filtre eliminare Fe+Mn).

Lucrările la stațiile de tratare Polata, Preajba si Targu-Carbunesti au fost finalizate, receptionate si asigura apa potabila de calitate, in concordanță cu obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare al României la UE (cap.22 – Mediu).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României