Furtul de apă intră sub incidența Codului Penal

 

Reprezentanţii Aparegio Gorj au constatat, în ultima perioadă, că în sistemele de alimentare cu apă potabilă se înregistrează din ce în ce mai multe sustrageri prin ocolirea aparatelor de măsuri sau prin branşarea ilegală la reţelele de distribuţie. Deoarece fenomenul a luat amploare, prin dispoziţiile legii 51/2006 modificată, completată şi republicată art. 46, se dispune:

Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt săvârşite cu intenţie, următoarele fapte:

a) furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă;
b) furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termică.

În consecinţă, avertizăm persoanele aflate într-una din situaţiile de mai sus asupra pericolului răspunderii penale conform Legii 286/2009 privind Codul Penal.

Aparegio Gorj va continua acţiunile de verificare şi debranşare.


Atenție la apometre !

APAREGIO Gorj primește în aceste zile, zeci de apeluri de la abonații individuali care nu mai au apă în case. Apometrele au cedat din cauza temperaturilor scăzute înregistrate în județ, cele mai multe aparate înghețate și sparte fiind depistate în zonele Drăgoeni, Preajba și Vârful Mândra.

Având în vedere numărul mare de sesizări primit, furnizorul de apă adresează tuturor utilizatorilor săi câteva recomandări privind protejarea contoarelor şi branşamentelor de alimentare cu apă împotriva îngheţului, amintind că utilizatorul areobligaţia de „a asigura integritatea sistemelor de măsurare”.

Fie că sunt montate în căminele unde sunt făcute branșamentele, fie în subsolurile blocurilor, apometrele trebuie izolate termic. În caz contrar pot fi distruse când apa va îngheța pe conducte din cauza gerului.

- În cazul în care contorul este montat într-un cămin de apometru, asiguraţi-vă că acesta are capacul închis şi nu permite infiltrarea apei. În cazul în care capacele sunt confecţionate din tablă, este indicat să se pună o folie de plastic sub capac.

- În situaţia în care contorul este montat în pivniţe sau subsoluri tehnice, geamurile şi uşile trebuie să fie închise.

- Protejaţi de îngheţ inclusiv robineţii şi reţeaua de după contor.

Acolo unde în trecut au mai fost probleme de ingheț vă rugăm să izolați instalațiile (dacă nu există la dispoziție materiale specifice, se pot folosi orice materiale textile care protejează de frig instalațiile).
Pentru a dezgheța un apometru sau o țeavă, încercați să aduceți o sursă de căldură în zona respectivă, cum ar fi un uscător sau o lampă de încălzire.

Nu utilizaţă flacără deschisă pentru dezgheţarea aparatului!

Dacă, în ciuda măsurilor luate, sau în lipsa acestora, vor apărea situații de îngheț a conductelor trebuie să știți următoarele:

- nu forțați apometrele montate la limita de proprietate. În cazul în care sunt probleme la apometre, nu încercați să le dezghețați singuri ci anunțați APAREGIO Gorj S.A.;

- dacă problema a apărut la conductele proprii (rețeaua interioară) rugați vecinii să vă dea un vas cu apă caldă pe care o turnați încet peste conducta în zona înghețată;

- nu folosiți focul deschis pentru dezghețarea conductelor;

- în cazul în care coborâți în căminele de apometru, nu călcați instalațiile respectiv robineții și conductele, iar la ieșire repuneți capacele la locul lor;

În cazul în care se constată că aparatul de măsură trebuie înlocuit ca urmare a deteriorării provocate de îngheţ, utilizatorul va suporta costul întregii operaţiuni de schimbare precum şi al contorului.

Daca aceste recomandări tehnice au fost ignorate, iar contorul îngheață și se defectează, societatea APAREGIO Gorj S.A. va repara sau înlocui contorul, facturând în schimb acest serviciu.

Orice reparații și orice înlocuire de contor/aparat de măsură al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărei deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcționări anormale în condiții de îngheț, incendiu, șocuri exterioare, furt, etc., sunt efectuate de Operatorul serviciului, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului dacă se constată vina acestuia, odată cu aplicarea sancțiunilor (amenzilor) prevăzute în legislația specifică.

Eventualele probleme legate de funcţionarea contoarelor sau a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, pot fi semnalate Dispeceratului APAREGIO Gorj SA – tel. 0253 217 653 / 0253 920.

S.C. ApaRegio Gorj S.A. a lansat platforma online a societății (butonul CONTUL MEU)

După inregistrare, abonații au posibilitatea:

- transmiterii indexul autocitit (serviciu destinat doar persoanelor fizice, neînscrise într-o asociație de proprietari);

- vizualizării în timp real a informațiilor despre contracte, facturi, plăți, configura alerte prin email (factură, apropierea scandenței, mesaje personalizate din partea companiei) și de asemenea, este disponibilă opțiunea de plată on-line a facturilor.

În paralel funcționează și un serviciu de tip call-center destinat abonaților săi, disponibil non-stop apelând numărul de telefon dedicat: 0253 920 (TARIF NORMAL – număr fix Telekom).

Astfel, abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia, procedura fiind similară cu cea a altor furnizori de utilități.

De asemenea, aceștia pot transmite sau înregistra sugestii, sesizări sau reclamații adresate operatorului regional. Funcționarea acestuia este descrisă în schema de mai jos:

CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 2,64 lei / mc
Canalizare: 3,07 lei / mc
TOTAL: 5,71 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Program apă localitatea Polata

Acumulare si distributie: 700 - 1900 / 1900 - 700 ~ 24 din 24 de ore
Deservent: 700 - 1000 / 1900 - 2200

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României