ANUNȚ

În perioada sărbătorilor pascale programul de lucru al casieriilor S.C. APAREGIO GORJ S.A. va fi următorul:

- vineri, 26.04.2019, casieriile din Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 2 și Casieria din Str. Nicolae Titulescu, nr. 8 (Casa Tineretului) vor avea program normal de funcționare.

- marți, 30.04.2019 și miercuri, 01.05.2019 va fi deschisă doar casieria din Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, între orele 10.00 – 18.00.

Va dorim un Paște Fericit!


ANUNT privind modificarea tarifului la apa potabila si canalizare

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunica ajustarea pretului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, prima data dupa anul 2013, in urma obtinerii avizului favorabil de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, dupa cum urmeaza:

- Pret apa potabila: 2,59lei/mc, exclusiv T.V.A;

- Tarif canalizare-epurare: 2,77lei/mc, exclusiv T.V.A;

Noile preturi/tarife au fost aprobate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’ADIA’’ Gorj, care actioneaza in numele si pentru autoritatile publice judetene si locale, membre ale asociatiei, din aria deservita de Aparegio Gorj SA, prin Hotararea nr.15 din 22.04.2019 si urmeaza sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare.

Necesitatea de ajustare a pretului/tarifului s-a facut luand in considerare evolutia indicelui pretului de consum pentru perioada 01.07.2013-28.02.2019, in valoare de 107,18% comunicata de Comisia Nationala de Prognoza.

Noile preturi/tarife se vor aplica in intreaga arie regionala deservita de Aparegio Gorj SA.

  Hotarare ADIA privind aprobarea preturilor si tarifelor de alimentare cu apa si canalizare (25 aprilie 2019, 5 descarcari)


Stimati utilizatori,

Cu privire la obligaţiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă, conform ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, la CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE, Art. 2, alin 2.23, instalaţiile interioare de apă reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare.

La art. 106(1) Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament.

3)Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.

În art. 229 din ORDINUL nr. 88 este prevăzut că utilizatorul este obligat:

a)să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

- Să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc, care se află în proprietatea utilizatorului;

SC APAREGIO GORJ SA ia măsuri pentru asigurarea calităţii apei furnizată către utilizatori, prin spălări şi dezinfectări periodice ale reţelei publice şi asigurarea monitorizării de control şi de audit, însă parametri fizici ai apei potabile pot fi influenţaţi de starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului (uzura, vechime, material).

  Obligatiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa (15 aprilie 2019, 20 descarcari)


Stimați Utilizatori,

S.C. Aparegio Gorj S.A a implementat în aria sa de operare un proiect de investiții, cofinanțat din fondul de Coeziune, având ca scop general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în județul Gorj. Scopul acestuia este de a crea o infrastructură de apă și de canalizare la standarde europene de care să beneficieze toți utilizatorii de apă din mediul urban sau rural.

În urma modificării Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv art.31, alin.14 – ,,Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare, existente sau nou-înfințate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”.

În aceste condiții S.C. Aparegio Gorj S.A. face apel către toți utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele care acesta există.

Precizăm că, nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Lege 241/2006, modificată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei de către personalul Gărzii Naționale de Mediu.

În localitățiile din aria de operare a S.C APAREGIO GORJ S.A unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii au obligația de a colecta apă uzată în bazine etans vidanjabile sau mini stații de epurare care sunt constituite și exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și sănatatii populatiei.

Vidanjarea apelor uzate se face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator ACORDUL DE DEVERSARE privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate.

CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Aprilie 2019

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 2,64 lei / mc
Canalizare: 2,81 lei / mc
TOTAL: 5,45 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României