Cadru instituțional strategie tarifară aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”

Prezentăm mai jos adresa Ministerului Fondurilor Europene către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară și Operatorii Regionali de Apă cu privire la respectarea strategiei tarifare (stabilite prin studiile de fezabilitate ale proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată cu finanțare europeană nerambursabilă). Precizăm că materialul se adresează în egală măsură și autorităților publice locale aflate în aria de acoperire cu servicii a Operatorilor Regionali, dar informarea acestora se va face implicit prin intermediul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din care fac parte.

Înainte de a expune adresa în facsimil, o relatăm pe scurt.

Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat să asigure conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, respectiv cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate. În acest sens Uniunea Europeană a alocat fonduri europene pentru realizarea proiectelor privind alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate urbane, în perioada de programare 2014-2020, prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Strategia tarifară aprobată prin proiectele finanțate prin POIM (în cazul județului nostru fiind vorba despre „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj” – proiect în valoare de circa 188.000.000 € fără TVA) a reprezentat o condiție de eligibilitate, acordarea finanțării având la bază deciziile tuturor autorităților publice locale beneficiare. Cadrul instituțional aferent procesului de regionalizare presupune că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pe baza mandatului primit din partea membrilor săi, să exercite atribuțiile și responsabilitățile legate de serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii (în numele și pentru autoritățile publice locale membre.)

Ideea este că autoritățile publice locale nu se pot substitui unei prerogative a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din care fac parte. Astfel, conform prevederilor Contractului de finanțare, Operatorul Regional împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și autoritățile publice locale se obligă să aplice pentru serviciile furnizate prețul/teriful unic și strategia tarifară aprobată prin proiect (fundamentată ca rezultat al Analizei Cost – Beneficiu), în caz contrar, Ministerul Fondurilor Europene putând considera Contractul de finanțare reziliat de drept, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporțională a finanțării deja acordate.

Trebuința acestor investiții rezidă și din faptul că necesarul investițional pentru conformarea cu directivele europene este de aproximativ 13,8 miliarde €, în timp ce penalitățile pentru neconformare se ridică până la un maximum de 35 miliarde €! Cu alte cuvinte, proiectele privind alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate sunt OBLIGATORII, nicidecum opționale, și obligatorii ACUM! În concluzie reiese că nerespectarea de către autoritățile publice locale a cadrului instituțional (referit anterior) poate conduce la pierderea resurselor disponibile pentru finanțare , implicit nefinalizarea proiectelor, cu urmări negative în primul rând asupra lor.

Mai mult, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice a emis puncte de vedere din care reiese că prin nerespectarea Strategiei de tarifare sunt încălcate dispozițiile legale în materie (în situații litigioase privind acest aspect).

  Adresa MFE privind respectarea strategiei de tarifare (21 octombrie 2020, 18 descarcari)


STIMAȚI UTILIZATORI,

SC Aparegio Gorj SA a implementat in aria sa de operare un proiect de investitii, cofinantat din fondul de Coeziune avand ca obiectiv general imbunatatirea infrastructurii de apa si canalizare in judetul Gorj. Scopul acestuia este de a crea o infrastructura de apa si de canalizare la standarde europene de care sa beneficieze toti utilizatorii de apa din mediul urban sau rural.

Potrivit prevederilor Legii nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare este obligatorie racordarea utilizatorilor la reteaua de canalizare (art.31, alin.14 – Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare, existente sau nou-infintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural.

In aceste conditii, SC Aparegio Gorj SA face apel catre toti utilizatorii care nu sunt racordati la reteaua de canalizare sa initieze demersurile pentru conectarea la sistemul public de canalizare, in zonele in care aceasta exista.

Precizam ca, nerespectarea de catre utilizatori a obligatiilor prevazute prin Lege 241/2006,modificata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 4000 lei de catre personalul Garzii Nationale de Mediu.

In localitatiile din aria de operare a SC APAREGIO GORJ SA unde nu exista retea de canalizare, pana la realizarea lor, utilizatorii au obligatia a colecta apa uzata in bazine etans vidanjabile sau mini statii de epurare care sunt constituite si exploatate astfel incat sa nu se aduca prejudicii mediului si sanatatii populatiei.

Vidanjarea apelor uzate se face de catre operatorul regional SC Aparegio Gorj SA sau de catre un agent economic autorizat care a obtinut de la operator ACORDUL DE DEVERSARE privind locul si conditiile de evacuare a apelor uzate.

  Anunt racordare canalizare (2 octombrie 2020, 36 descarcari)Motto

”Dacă pui o picătură de vin într-un butoi de apă de canal, rezultă un butoi cu apă de canal. Dacă pui o picătură de apă de canal într-un butoi de vin, rezultă un butoi cu apă de canal.”Legile lui Murphy


Potrivit articolului 3, litera ș) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare, privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, ”instalațiile interioare de apă sunt definite ca totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.”

Învederăm abonații APAREGIO GORJ S.A. că parametrii calitativi ai apei potabile la punctul de consum depind semnificativ de modul de întreținere a acestor instalații interioare. De pildă în cele mai multe condominii (blocuri de locuințe) aceste instalații interioare nu au fost schimbate niciodată, întreținerea lor constând în reparații ocazionale.

Parametrii apei furnizate în rețelele publice de alimentare cu apă deservite de APAREGIO GORJ S.A. sunt verificați prin analize în laboratorul propriu cel puțin o dată pe săptămână, tocmai pentru a respecta standardele de calitate a apei asumate.

În consecință, ca un corolar al motto-ului de mai sus, atenționăm utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă asupra influenței majore asupra calității apei pe care o are starea instalațiilor interioare, instalații aflate în proprietatea abonaților Companiei noastre.


Program restricții furnizare apă

APAREGIO GORJ SA anunta faptul ca din cauza secetei din ultima perioada, apa potabila se va întrerupe/distribui astfel :

• Pestisani, satele Borosteni, Hobita si Pestisani în intervalul orar 22.00-06.00 pentru o perioada nedeterminata.
• Polata – apa va fi distribuita populatiei dupa urmatorul program : 06.00 – 09.00; 13.00 – 15.00; 19.00 – 23.00 pentru o perioada nedeterminata.

Programul de furnizare al apei în localitatile mentionate va fi modificat în functie de evolutia precipitatiilor și refacerea debitului la sursa de apa.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate si va multumim pentru întelegere.


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Octombrie 2020

L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 2,82 lei / mc
Canalizare: 3,02 lei / mc
TOTAL: 5,84 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României