Reţeaua de canalizare a Municipiului Târgu-Jiu

Canalizarea oraşului Târgu- Jiu se întinde pe o lungime de peste 125 km de canalizare. Numărul locuitorilor echivalenţi deserviţi de sistemul de canalizare-epurare este de 107 000 l.e (locuitori echivalenţi).Tipul de sistem de canalizare este mixt. În anul 2009 au fost demarate investițiile la staţia de epurare a apelor uzate în Municipiul Târgu-Jiu, proiectul de “Reabilitare şi extindere a staţiei de epurare Târgu-Jiu” făcând parte din investiţia programului desfăşurat prin ISPA, “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”. Staţia de epurare a apelor uzate şi instalaţiile de tratare a nămolurilor sunt conforme cu articolul 5 din Directiva 91/ 271/CEE. Sunt prevăzute fermentatoare anaerobe, cu îngroşarea nămolului înainte de introducerea în fermentatoare şi deshidratarea acestuia la un conţinut de substanţă uscată de 20%, după fermentare. De asemenea se obţine recuperarea completă a biogazului, inclusiv generarea de energie electrică.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României