Informatii Publice 2024

  Raportul administratorilor Aparegio Gorj S.A pentru anul 2023 (4 aprilie 2024, 10 descarcari)


  Bilant pentru anul 2023 (4 aprilie 2024, 11 descarcari)


  Raport de activitate al D.G al Aparegio Gorj S.A la 31.12.2023 (4 aprilie 2024, 3 descarcari)


  Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al Aparegio Gorj S.A (4 aprilie 2024, 10 descarcari)


  Plan achizitii anul 2024 (13 martie 2024, 14 descarcari)


  Program anual de investitii anul 2024 (13 martie 2024, 25 descarcari)


  Buget, venituri si cheltuieli anul 2024 (13 martie 2024, 21 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României