Protecția datelor cu caracter personal

Din 25 Mai 2018 în Romania și în restul Uniunii Europene se va aplica REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

S.C. APAREGIO GORJ S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii facturilor de servicii, colectarea creanțelor legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. APAREGIO GORJ S.A. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii S.C. APAREGIO GORJ SA) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către S.C. APAREGIO GORJ S.A.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a numit un responsabil cu protecția datelor, care monitorizează aplicarea normelor privind protecția datelor în cadrul acestei instituții. Responsabilul cu protecția datelor asigură în mod independent aplicarea internă a normelor de protecție a datelor, în cooperare cu A.N.S.P.D.C.P.

Responsabilul cu protecția datelor în relația cu A.N.S.P.D.C.P
Sbirlea Cornelia
Telefon: 0253 211 308, interior 206

  Informare GDPR (17 august 2021, 447 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României