Prețuri servicii

Lista de prețuri la analizele fizico-chimice efectuate în laboratorul STAȚIEI DE TRATARE S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Tarif nou/proba (Lei)
1. pH 10
2. Conductivitate 10
3. Cloruri 25
4. Suma de Calciu si Magneziu 20
5. Azotiti 20
6. Azotati 60
7. Amoniu 35
8. Turbiditate 10
9. Clor rezidual 20
10. Indice de permanganat 30
11. Fier total 25
12. Mangan 25
13. Aluminiu 25


 

Lista de tarife pentru determinările indicatorilor de calitate fizico-chimici ai apei uzate, ce sunt efectuate în cadrul laboratoarelor STAȚIILOR DE EPURARE din structura S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Nr.Crt Parametru analizat Cuantumul tarifului (Lei)
1. pH 8,20
2. Conductivitate 6,20
3. Temperatură 3,60
4. Materii în suspensie (MS) 26,60
5. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 35.40
6. Consumul chimic de oxigen CCOCr 39.50
7. Azot amoniacal 28.30
8. Azotați 44,30
9. Azotiți 15,70
10. Azot total 31,70
11. Fosfor total 28,10
12. Sulfați 20,00
13. Cloruri 25,50
14. Substanțe extractibile cu solvenți 40,80
15. Reziduu fix 35,30
16. Detergenți 27,50


Notă: Prețurile nu conțin T.V.A.
 

Incepand cu data de 31.05.2012, tarifele pentru inchirierea de utilaje si mijloace de transport, aprobate de Consiliul de Administratie, sunt urmatoarele:

 

Pret (fara TVA) Pret (cu TVA)
Autovidanje dislocare 67 lei/mc 79.73 lei/mc
5 lei/km 5.95 lei/km
Woma 180 lei/ora 214.2 lei/ora
5 lei/km 5.95 lei/km
Autobasculanta 18 lei/ora 21.42 lei/ora
3.5 lei/km 4.16 lei/km
Autocamion 29 lei/ora 34.51 lei/ora
3 lei/km 3.57 lei/km
Automacara 240 lei/ora 285.6 lei/ora
6 lei/km 7.14 lei/km
Buldoexcavator 167 lei/ora 198.73 lei/ora
4.5 lei/km 5.35 lei/km

 


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României