POIM 2014 – 2020

S.C. APAREGIO GORJ S.A. a demarat procedura pentru obținerea Avizelor de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor din cadrul Proiectului “PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ”

publicat în 29.11.2018


  Barbatesti (29 noiembrie 2018, 4 descarcari)

  Bumbesti Jiu (29 noiembrie 2018, 4 descarcari)

  Motru (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Novaci (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Pestisani (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Rovinari (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Tg Carbunesti (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Tg Jiu (29 noiembrie 2018, 4 descarcari)

  Ticleni (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)

  Tismana (29 noiembrie 2018, 5 descarcari)

  Turceni (29 noiembrie 2018, 3 descarcari)


 


 

INFORMARE privind stadiul implementarii proiectului

publicat în 15.11.2018

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600;


 
Finantarea nerambursabilă pentru acest proiect este asigurata prin Contractul de finanțare nr.63/26.05.2017, reprezinta 99% din valoarea totală eligibilă aprobată (10.403.603,36 lei), din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Cu sprijinul unui consultant de specialitate – Asocierea Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA, se pregatește un nou proiect major de investiții pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată, în vederea indeplinirii obligațiilor asumate de către România prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană.

Implementarea proiectului a inceput in 07.06.2017 si până în prezent au fost elaborate următoarele:

Studii preliminare și de teren: 67 studii geologice, 20 studii topografice, 16 studii hidrogeologice/hidrologice, 5 studii inundabilitate, 10 studii tratabilitate, 10 studii privind calitatea apei potabile, 10 studii privind balanta apei, 10 studii privind calitatea apei uzate, 10 studii privind calitatea si debitul emisarului, 4 studii de infiltratii CCTV, 20 planuri de coordonare, expertize tehnice;

actualizare Master Plan, modelare hidraulica, actualizare strategie gestionare namol, actualizare strategie privind descarcarile de ape uzate industriale, evaluarea impactului asupra mediului, strategie achizitii, analiza institutionala;

Studiul de Fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ.

Aria de operare a proiectului cuprinde 11 UAT: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Studiul de fezabilitate al proiectului a fost transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM in data de 26.10.2018. După ce se va răspunde tuturor cerințelor evaluatorului, documentația tehnico-economică a proiectului se va aproba de catre fiecare UAT beneficiara și de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ADIA Gorj. De asemenea, a fost demarata procedura pentru emiterea acordului de mediu și ne aflăm in etapa consultării publice.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 15.11.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operatorul regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj implementează, în prezent, două proiecte cofinanțate din Fondul de coeziune al Uniunii Europene și are în pregatire un nou proiect major de investitii „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ” cu finanțare prin programul POIM 2014 – 2020.

Studiul de fezabilitate al acestui proiect a fost elaborat și transmis pentru evaluare la MFE – AM POIM în data de 26.10.2018. Odată aprobat de evaluator, studiul de fezabilitate se va aproba de către fiecare UAT beneficiară: Târgu-Jiu, Turcinești, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari, Novaci, Turceni, Tismana, Peștișani.

Proiectul propune investiții de aproximativ 200 milioane euro și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare ape uzate din aria Operatorului Aparegio Gorj SA, continuând procesul investițional derulat prin Programul POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei si în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare a
Romaniei la Uniunea Europeană.

In cadrul acelorași obiective se inscrie și proiectul prin care se urmarește finalizarea unor obiective începute în programarea financiară anterioară și care au fost fazate: stația de tratare apă Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu precum și stația de epurare Târgu-Jiu. Documentațiile de atribuire pentru aceste contracte de lucrări au fost transmise pentru publicare în SICAP.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.01.2018

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă si colectare ape uzate in județul Gorj, a primit in 19.01.2018 Notificarea de Plata din partea Directiei Generale Programe Europene Infrastructura Mare – Directia Autorizare Proiecte din cadrul MDRAPFE in valoare de 1,45 mil. lei din care 1,037 mil. lei contributia UE ; 0,171 mil. lei contributia bugetului de stat impreuna cu 0,231 mil. lei TVA ; la care a fost adaugata contributia bugetelor locale si proprie de 0,0122 mil. lei.

Prin aceasta Notificare s-a confirmat functionarea Programului POIM 2014 – 2020 , in judetul Gorj , inceput in semestrul II 2017 si respectarea graficului de plati si de prestare a serviciilor angajate , in aceasta perioada , impreuna cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică in acest Program Major ; aflat in faza de terminare
a studiilor preliminare si de incepere a analizei de optiuni pentru fezabilitatea si obtinerea finantarii masurilor de investitii in 9 (noua) localitati urbane, pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ“

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 27.06.2017

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj, împreună cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții, proiect cofinanțat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene prin programul POIM 2014 – 2020, lansează sesiunea publică de deschidere a prestării serviciilor pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020“

Deschiderea lansării are loc, în data de 28.06.2017, la Sala A a Consiliului Județean Gorj din Târgu-Jiu, ora 12,00.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 8.06.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600

S.C. APAREGIO GORJ S.A., reprezentată de catre ing. Traian Pătrășcoiu in calitate de director general, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 63/26.05.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă elaborarea documentațiilor necesare in vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată si indeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeană, precum si a legislației specifice nationale si europene în sectorul de apă/apă uzată.

Pregătirea si promovarea unui proiect major de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care a făcut necesară contractarea unor servicii specializate. In urma derulării licitației, acest contract a fost atribuit Asocierii Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Proiectul urmărește elaborarea studiului de fezabilitate complet (inclusiv studiile de teren necesare), elaborarea documentelor suport pentru Aplicația de Finanțare, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrări, pentru investițiile considerabile care urmeaza a fi realizate in perioada următoare, astfel încât România să respecte obligațiile asumate și să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.02.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336


S.C. APAREGIO GORJ S.A. a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 20/06.02.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 42.310.354 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 29.067.404 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată îrn județul Gorj”, îl reprezintă imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Scopul proiectului îl constituie continuarea și finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și anume:

• În sistemele de alimentare cu apă (Târgu-Jiu, Motru și Bumbești-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Târgu-Jiu și Motru);
– 3,40 km de conducte de aducțiuni (Târgu-Jiu);
– 2 stații de tratare apă reabilitate (Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu);
– 3,80 km de rețele de distribuție apă extinse (Târgu-Jiu);
– 1,85 km de rețele de distribuție apă reabilitate (Târgu-Jiu).
• În sistemele de apă uzată (Târgu-Jiu):
– 2,45 km de rețele de canalizare reabilitate;
– 3 stații de pompare ape uzate noi;
– 1 stație de epurare extinsă și reabilitată.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României