Investiții

In anul 2006, Autoritatile Publice Locale din Judetul Gorj au infiintat, cu scopul accesarii fondurilor europene nerambursabile dar si pentru a indeplini cerintele  de conformare la planurile naţionale si la Directivele UE: 98/83/CEE, Legea 458/2002 cu Modificari si completari, Legea 311/2004, HG 188/2002 -anexa 3, modificata si completata cu HG 352/2005 şi 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, o asociatie, numita ,,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA A APEI – ADIA GORJ,, , in care au intrat Municipiile Tg – Jiu, Motru si Orasele Tg–Carbunesti, Ticleni si Bumbesti–Jiu.

ADIA GORJ, incepind cu anul 2007 a infiintat un Operator Regional pentru exploatarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Judetul Gorj, actiune conforma cu politica de dezvoltare nationala si europeana in domeniul apei potabile si canalizarii.

Actul Constitutiv al S.C. APAREGIO Gorj S.A. a fost semnat in data de 10.11.2006, in baza hotararilor consiliului judetean si ale consiliilor locale privind infiintarea operatorului, emise de urmatoarele unitati administrativ – teritoriale: Consiliului Judetean Gorj, Targu Jiu, Motru, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu, Ticleni si Novaci. Conform actului constitutiv, OR are ca obiect principal de activitate operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a carui gestiune îi este delegata în aria definita de Contractul de delegare. Operatorul Regional îsi desfasoara activitatea exclusiv pentru UAT-urile care i-au delegat, prin ADI, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României