Informații publice

 

2020

 

  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru trimestrul I 2020 (20 mai 2020, 9 descarcari)


  Raport activitate director general la 31.12.2019.pdf (30 aprilie 2020, 19 descarcari)


  Raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare (26 martie 2020, 42 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor sectoriale 2020 (19 martie 2020, 45 descarcari)


  Fundamentare BVC ApaRegio Gorj pe anul 2020 (26 martie 2020, 31 descarcari)


  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 45 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 50 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 107 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 87 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 136 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 110 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 102 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 59 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 154 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 135 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 138 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 183 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 167 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 167 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 167 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 142 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 109 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 149 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 318 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 273 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 272 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 297 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 410 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 262 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 243 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 329 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 307 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 792 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 390 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 292 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 328 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 334 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 368 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 289 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 313 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 346 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 147 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 459 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 342 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 707 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 462 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 568 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 506 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 593 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 476 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 125 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 625 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,124 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 740 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 722 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 764 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 701 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 837 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 790 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 947 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,210 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 937 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,258 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 882 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 822 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 981 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 888 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 923 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 960 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României