Informații publice

 

2020

 

  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru trimestrul I 2020 (20 mai 2020, 74 descarcari)


  Raportul auditorului independent (5 iunie 2020, 49 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA anul fiscal 2019 (5 iunie 2020, 55 descarcari)


  BILANT (5 iunie 2020, 51 descarcari)


  Raport activitate director general la 31.12.2019.pdf (30 aprilie 2020, 57 descarcari)


  Raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare (26 martie 2020, 81 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor sectoriale 2020 (19 martie 2020, 92 descarcari)


  Fundamentare BVC ApaRegio Gorj pe anul 2020 (26 martie 2020, 67 descarcari)


  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 77 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 79 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 136 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 108 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 164 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 140 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 126 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 81 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 185 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 161 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 161 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 210 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 193 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 192 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 193 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 187 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 137 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 206 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 341 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 305 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 297 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 329 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 513 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 291 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 273 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 362 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 333 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 855 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 427 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 321 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 360 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 369 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 397 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 383 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 344 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 382 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 182 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 488 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 374 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 752 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 490 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 598 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 534 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 622 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 499 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 164 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 652 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,160 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 776 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 748 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 792 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 730 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 872 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 824 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 981 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,246 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 969 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,288 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 916 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 863 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 1,024 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 928 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 951 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 997 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României