Informații publice

 

2019

 

  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 37 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 38 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 77 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 58 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 55 descarcari)


  Act constitutiv (5 august 2019, 106 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 3 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 109 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 100 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 89 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 129 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 116 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 125 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 125 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 98 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 59 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 65 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 274 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 211 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 221 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 242 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 317 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 223 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 201 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 289 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 262 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 693 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 347 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 244 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 290 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 286 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 327 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 102 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 270 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 303 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 102 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 417 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 304 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 646 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 420 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 516 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 461 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 530 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 435 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 86 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 590 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,058 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 691 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 682 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 720 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 659 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 790 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 749 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 909 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,169 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 895 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,223 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 840 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 783 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 939 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 838 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 877 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 915 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României