Informații publice

 

2019

 

  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 41 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 153 descarcari)


 

2018

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 31 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 26 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 26 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 117 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 106 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 147 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 149 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 142 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 131 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 209 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 180 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 197 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 223 descarcari)


 

2017

 

  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 398 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 237 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 158 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 221 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 214 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 244 descarcari)

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 339 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 218 descarcari)

 

2016

 

  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 540 descarcari)

 

  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 339 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 408 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 381 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 431 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 363 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 519 descarcari)

 

2015

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 947 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 606 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 599 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 648 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 585 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 719 descarcari)

 

2014

 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 679 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 840 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,104 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 831 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,155 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 770 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 715 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 877 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 765 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 798 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 849 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României