Informații publice

 

2020

 

  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 22 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 14 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 82 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 66 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 108 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 83 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 80 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 32 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 132 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 115 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 116 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 158 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 141 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 145 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 145 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 122 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 86 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 105 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 297 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 245 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 249 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 266 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 359 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 243 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 221 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 306 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 284 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 743 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 367 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 264 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 310 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 313 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 348 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 160 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 293 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 325 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 122 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 435 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 322 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 674 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 440 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 541 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 482 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 560 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 456 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 105 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 606 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,092 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 713 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 701 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 741 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 679 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 810 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 771 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 926 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,187 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 913 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,239 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 860 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 803 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 958 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 862 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 900 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 936 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României