Informații publice

 

2019

 

  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 12 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 51 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 42 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 31 descarcari)


  Act constitutiv (5 august 2019, 79 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 110 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 44 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 40 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 260 descarcari)


 

2018

 

  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 78 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 92 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 75 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 71 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 110 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 113 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 96 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 196 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 192 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 223 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 282 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 209 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 189 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 279 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 249 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 258 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 291 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 74 descarcari)


 

2017

 

  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 70 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 642 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 325 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 223 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 279 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 272 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 313 descarcari)

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 401 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 291 descarcari)

 

2016

 

  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 65 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 620 descarcari)

 

  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 400 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 489 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 445 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 501 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 421 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 574 descarcari)

 

2015

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,030 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 666 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 668 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 704 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 643 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 773 descarcari)

 

2014

 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 735 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 895 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,154 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 884 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,208 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 825 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 772 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 929 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 822 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 859 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 904 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României