Informații publice

 

2020

 

  Raportare contabila la data de 30.06.2020 (23 septembrie 2020, 30 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA Semestrul I 2020 (31 august 2020, 55 descarcari)


  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru semestrul I 2020 (31 august 2020, 56 descarcari)


  Raportul de activitate al DIRECTORULUI GENERAL al APAREGIO GORJ SA pentru trimestrul I 2020 (20 mai 2020, 124 descarcari)


  Raportul auditorului independent (5 iunie 2020, 105 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA anul fiscal 2019 (5 iunie 2020, 109 descarcari)


  BILANT (5 iunie 2020, 88 descarcari)


  Raport activitate director general la 31.12.2019.pdf (30 aprilie 2020, 105 descarcari)


  Raport anual elaborat de Comitetul de nominalizare si remunerare (26 martie 2020, 134 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor sectoriale 2020 (19 martie 2020, 151 descarcari)


  Fundamentare BVC ApaRegio Gorj pe anul 2020 (26 martie 2020, 111 descarcari)


  Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2019 (28 februarie 2020, 117 descarcari)


 

2019

 

  Act constitutiv (24 decembrie 2019, 132 descarcari)


  Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC APAREGIO GORJ SA (20 decembrie 2019, 186 descarcari)


  Raportul de activitate al Directorului General al Aparegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2019 (29 noiembrie 2019, 159 descarcari)


  Raportul administratorilor ApaRegio Gorj SA pe semestrul I 2019 (9 octombrie 2019, 249 descarcari)


  FUNDAMENTAREA rectificarii BVC 2019 (9 octombrie 2019, 233 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (actualizare luna septembrie) (9 octombrie 2019, 207 descarcari)


  Situatii financiare semestriale 2019 (24 iulie 2019, 130 descarcari)


  Situatii-financiare-2018 (24 mai 2019, 239 descarcari)

  Raport auditor independent (24 mai 2019, 211 descarcari)

  Raportul administratorilor ApaRegio pe anul 2018 (24 mai 2019, 213 descarcari)


  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2018 (24 aprilie 2019, 255 descarcari)


  Raportul administratorilor pe anul 2018 (24 aprilie 2019, 244 descarcari)


  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA la 31 decembrie 2018 (24 aprilie 2019, 245 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2019 (24 aprilie 2019, 248 descarcari)


  Raport audit 2018 (18 aprilie 2019, 269 descarcari)


  Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aparegio Gorj SA pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 221 descarcari)


  Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 (18 aprilie 2019, 307 descarcari)


  Nivelul remuneratiei administratorilor si a directorului general ApaRegio (7 ianuarie 2019, 392 descarcari)


 

2018

 

  Raportul de activitate al directorului general al ApaRegio Gorj SA pentru perioada iulie-septembrie 2018 (21 noiembrie 2018, 366 descarcari)


  Codul de conduita etica (10 octombrie 2018, 348 descarcari)


  Raportul administratorilor sem I 2018 (2 octombrie 2018, 378 descarcari)


  Componenta de management a planului de administrare 2018-2022 (26 septembrie 2018, 651 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2018 (15 august 2018, 333 descarcari)


  SEAU Targu Jiu Informare stadiu (30 iulie 2018, 322 descarcari)


  Fundamentarea BVC al SC APAREGIO GORJ SA pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 423 descarcari)


  Raportul auditorului independent (25 mai 2018, 382 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional APAREGIO Gorj SA pe anul 2017 (4 iulie 2018, 918 descarcari)


  Situatii financiare 2017 (25 mai 2018, 477 descarcari)

  Raportul administratorilor 2017 (25 mai 2018, 375 descarcari)


  Raport de activitate al echipei manegeriale Sem.II 2017 (2 aprilie 2018, 415 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2017 (31 martie 2018, 431 descarcari)


  Informare privind activitatea desfasurata de S.C. ApaRegio Gorj S.A. in Municipiul Targu Jiu in anul 2017 (12 martie 2018, 457 descarcari)


  Raport audit 2017 (16 aprilie 2018, 511 descarcari)


  Programul anual al achizitiilor (sectoriale) 2018 (11 aprilie 2018, 391 descarcari)


  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 (2 aprilie 2018, 420 descarcari)


  Plan de administrare 2018-2021 (27 martie 2018, 240 descarcari)


 

2017

 

 

  Raportul administratorilor 2017 (18 octombrie 2017, 548 descarcari)

 

  Situatii financiare sem.I 2017 (15 august 2017, 461 descarcari)


  Raport anual privind activitatea Operatorului Regional ApaRegio Gorj S.A. pe anul 2016 (31 mai 2017, 819 descarcari)


  Raportul administratorilor 2016 (19 mai 2017, 540 descarcari)

  Raportul de audit 2016 (19 mai 2017, 655 descarcari)

  Situatii financiare 2016 (19 mai 2017, 585 descarcari)

 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2016 (8 mai 2017, 691 descarcari)

 

  INFORMARE privind activitatea desfășurată de S.C. APAREGIO GORJ S.A. în orașul Târgu Jiu pe anul 2016 (8 mai 2017, 539 descarcari)


  Raport audit 2016 (30 ianuarie 2017, 276 descarcari)

 

2016

  Situatii financiare sem.I 2016 (15 august 2016, 688 descarcari)


 

  Raport anual Comitet nominalizare si remunerare 2015 (1 iunie 2016, 1,224 descarcari)

  Codul de etica (1 iunie 2016, 843 descarcari)


  Raportul administratorilor 2015 (28 mai 2016, 800 descarcari)

  Raportul de audit 2015 (28 mai 2016, 837 descarcari)

  Situatii financiare 2015 (28 mai 2016, 782 descarcari)

 

2015

  Situatii financiare sem.I 2015 (15 august 2015, 931 descarcari)


 

  Situatii financiare 2014 (26 mai 2015, 880 descarcari)


  Raportul administratorilor 2014 (26 mai 2015, 1,047 descarcari)


  Raportul de audit 2014 (26 mai 2015, 2,310 descarcari)

 

2014

  Situatii financiare sem.I 2014 (6 noiembrie 2014, 1,045 descarcari)

 

2013

 

  Raportul de audit 2013 (6 noiembrie 2014, 2,354 descarcari)


  Raportul administratorilor 2013 (6 noiembrie 2014, 980 descarcari)


  Situatii financiare 2013 (6 noiembrie 2014, 936 descarcari)


  Situatii financiare sem.I 2013 (6 noiembrie 2014, 1,130 descarcari)

 

2012

 

  Situatii financiare 2012 (6 noiembrie 2014, 1,002 descarcari)


  Raportul administratorilor 2012 (6 noiembrie 2014, 1,025 descarcari)


  Raportul de audit 2012 (6 noiembrie 2014, 1,069 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României