Arhivă debranșări

Situatie debranșări 7.11.2018

Asociatia de Proprietari nr. 45
str. 22 Decembrie 1989, bl.32, sc.1, ap.2, ap.9, ap.15
str. 22 Decembrie 1989, bl.32, sc.5
str. Progresului, bl.4, sc.5, ap.5

Asociatia de Proprietari nr. 126
str. Republicii, bl.26, sc.2, ap.49, ap. 63, ap.66

Situatie debranșări 6.11.2018

Asociatia de Proprietari nr.15, str. Zambilelor
Bl.1, sc.3, sc.2, sc.5
Bl.3, sc.1, sc.2, sc.3

Situatie debranșări 1.11.2018

Persoane fizice:
Str. Capitan Buzatu, nr.22
Str. Margaritarului, nr.42

Situatie debranșări 30.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 51, str. Constructorilor
Bl.16, ap.30

Persoane fizice
str. Comuna din Paris, nr.22
str. Bicaz, nr.60

Situatie debranșări 23.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 17, Str. Al. Teilor
Bl.7, sc.1
Bl.7, sc.2
Bl.7, sc.3, ap.16, ap.20
Bl.7, sc.4, ap.1, ap.6, ap.10, ap.15, ap.17, ap.19, ap.20

Persoane fizice
Str. Motrului, nr.23

Situatie debranșări 22.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 117, Str. A.I. Cuza
Bl.17, sc.1, ap.16

Situatie debranșări 18.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 160, str. Olari
Bl.5, sc.1, ap.5, ap.12, ap.15, ap.19

Asociatia de Proprietari nr. 181, str. Dacia
Bl.15, sc.1
Bl.15, sc.2, ap.8, ap.12, ap.14
Bl.8, sc.1
Bl.8, sc.2
Bl.4, sc.1
Bl.4, sc.2
Bl.4, sc.3, ap.43, ap.44, ap.46, ap.51, ap.5
Bl.17, sc.1, ap.10, ap.12, ap.15, ap.16, ap.17
Bl.17, sc.2, ap.21, ap.29, ap.38

Situatie debranșări 11.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 56, Str. Victoriei
Bl.4, ap.4, ap.16
Bl.80, sc.1, ap.
Bl.16, sc.1, ap.5
Bl.172, ap.17

Asociatia de Proprietari nr. 131, Str. Victoriei
Bl.35, sc.4

Persoane fizice
Al. Plopilor, bl.4, sc.1, ap.50
Str. Lotrului, bl.7, sc.1, ap.32

Situatie debranșări 10.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 131
Str. Victoriei, Bl.41, sc.1, sc.2

Asociatia de Proprietari nr. 12, str. Al. Plopilor
Bl.24, sc.1, ap.10, ap.20
Bl.24, sc.2, ap.24
Bl.24, sc.3, ap.49
Bl.26, sc.2, ap.27, ap.30

Asociatia de Proprietari nr.177, str. Minerilor
Bl.4, sc.2, ap.22, ap.35

Asociatia de Proprietari nr.186, str. Minerilor
Bl.2, sc.3, ap.56, ap.59
Bl.2, sc.2, ap.27, ap.39
Bl.2, sc.4, ap.61, ap.71

Situatie debranșări 4.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 51, str. Constructorilor
Bl.10, sc.2, ap.34, ap.39
Bl.16, sc.2, ap.30, ap.36

Asociatia de Proprietari nr. 129, str. Lotrului
Bl.3, sc.1, ap.52, ap.69

Situatie debranșări 2.10.2018

Asociatia de Proprietari nr. 36, str. Olari
Bl.1, sc.1, ap.29, ap.44, ap.49, ap.52, ap.84

Asociatia de Proprietari nr. 9, Al. Teilor
Bl.2, sc.1
Bl.2, sc.2
Bl.4, sc.1
Bl.4, sc.2, ap.14
Bl.6, sc.2, ap.5
Bl. 8, sc.2, ap.20

Str. 9 Mai, Bl.12, sc.3, ap.3

Situatie debranșări 27.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 37, str. Olari
Str. Pacii, Bl.4, sc.1, ap.3, ap.17
Str. Pacii, Bl.2, sc.2, ap.5
Str. Olari, Bl.10, sc.6, ap.18

Situatie debranșări 26.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 133, str. Oltetului
Bl.4, sc.2: ap.8, ap.9, ap.10
Bl.69, sc.1: ap.1, ap.2, ap.6, ap.17, ap.18
Bl.69, sc.2: ap.2
Bl.73, sc.1: ap.11
Bl.75, sc.1: ap.5
Bl.110, sc.4: ap.2, ap.6
Bl.110, sc.3: ap.19

Asociatia de Proprietari nr. 57, str. Al. Plopilor
Bl.10, sc.1
Bl.12, sc.1
Bl.6, sc.1
Bl.8, sc.1

Asociatia de Proprietari nr. 185, str. Minerilor
Bl.2, sc.2: ap.7, ap.22, ap.39

Persoane fizice:
Str. Carpati, nr.6A

Situatie debranșări 24.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 1 ANL
Al. Plopilor, bl.20A, sc.1

Persoane fizice:
Str. Al. Islaz, bl.16, ap.1

Situatie debranșări 19.09.2018

Asociatia de proprietari nr. 160
bl. 5, sc. 1, ap.13, ap. 17, ap. 19
bl.5, sc. 2, ap. 22, ap. 39, ap. 40

Pers. fizice: Str. 9 Mai, bl. 56, sc. 4, ap. 104

Situatie debranșări 6.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 51, str. Constructorilor
Bl.1, Sc.1, Ap.2
Bl.11, Sc.1, Ap.15
Bl.11, Sc.3, Ap.47

Asociatia de Proprietari nr. 96, str. N. Titulescu
Bl. 9G, Ap.17, Ap.50, Ap.63, Ap.78, Ap.81

Situatie debranșări 5.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 81, Al. Plopilor
Bl.6, Sc.1, Ap.7, Ap.20, Ap.26
Bl.6, Sc.3, Ap.58

Situatie debranșări 4.09.2018

Asociatia de Proprietari nr. 175, str. N. Titulescu
Bl.3, Ap.8, Ap.34, Ap.40, Ap.51

Asociatia de Proprietari nr. 9, str. Al. Teilor
Bl.4, Sc.2
Bl.6, Sc.2, Ap.13, Ap.18, Ap.15
Bl.12, Sc.3, Ap.12
Bl.12, Sc.4, Ap.4, Ap.15

Asociatia de Proprietari nr. 123, str. Ec. Teodoroiu
Bl.502, Ap.12, Ap.52, Ap.61, Ap.68, Ap.70, Ap.76, Ap.79
Bl.4, Ap.30, Ap.31, Ap.51, Ap.53, Ap.47, Ap.24

Persoane fizice
B. L., str. Olari, Bl.14, Sc.3

Situatie debranșări 3.09.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.38, str. Minerilor
Bl.9, Sc.2, ap.30, ap.32, ap.44
Bl.9, Sc.5, ap.118
Bl.9, Sc.6, ap.138
Bl.9, Sc.7, ap.153, ap.161, ap.174
Bl.13, Sc.3, ap.58, ap.67
Bl.13, Sc.4, ap.77, ap.79, ap.95

PERSOANE FIZICE:
P.O., Al. Plopilor, Bl.4, Sc.1
N.E., str. Lotrului, Bl.8, Sc.2
B.C., str. Minerilor, Bl.14, Sc.2

Situatie debranșări 30.08.2018

Asociatia de Proprietari 140, str. N. Titulescu
Bl.2, sc.1
Bl.2, sc.2

Situatie debranșări 28.08.2018

Asociatia de Proprietari nr. 66, str. Al. Teilor
Bl.12, Sc.2

Asociatia de Proprietari nr. 133, str. Oltetului
Bl.4, Sc.2, ap.8, ap.9
Bl.69, Sc.1, ap.1, ap.2, ap.6, ap.17
Bl.69, Sc.2, ap.2
Bl.75, Sc.1, ap.5
Bl.77, Sc.1, ap.2
Bl.110, Sc.3, ap.19
Bl.110, Sc.4, ap.2

Situatie debranșări 16.08.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.12 – STR.AL.PLOPILOR,NR.3,BL.3:
-BL.24,SC.1,AP.11
-BL.24,SC.3,AP.49
-BL.26,SC.2,AP.28

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.129 – STR.LOTRULUI,NR.3,BL.3,SC.1,P
-STR.LOTRULUI,BL.5,AP.39
-STR.LOTRULUI,BL.5,AP.15
-STR.LOTRULUI,BL.3,AP.69
-STR.LOTRULUI,BL.3,AP.58
-STR.LOTRULUI,BL.3,AP.48

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.4
- Al. Smardan, Bl.1, Ap.5
- Al. Smardan, Bl.1, Ap.15
- Al. Smardan, Bl.1, Ap.26

PERSOANE FIZICE:
L. V. – STR.BD.EC.TEODOROIU,NR.354A,BL.354A,SC.1

Situatie debranșări 14.08.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.51
-STR.CONSTRUCTORIILOR,BL.10,SC.2,AP.29
-STR.CONSTRUCTORIILOR,BL.1,SC.2,AP.11
-STR.CONSTRUCTORIILOR,BL.1,SC.1,AP.9

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.180
-BD.EC.TEODOROIU,BL.365 D,SC.1
-BD.EC.TEODOROIU,BL.365 A,SC.1

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.36
-STR.OLARI,BL.1,SC.2,AP.47

PERSOANE FIZICE:
AL.FANTANII,NR.1,BL.1,SC.1.AP.14
STR.OLARI,NR.14,BL.14,SC.3,AP.54
AL.PLOPILOR,NR.4,BL.4,SC.1,AP.99
STR.MINERILOR,NR.14,BL.14,SC.2,AP.40

Situatie debranșări 13.08.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROP.NR.45 -STR.PROGRESULUI,NR.32 – BL.4 SC.4
BL.4.SC.5 AP.5
BL.4.SC.5 AP.8
BL.4.SC.5 AP.10
BL.4.SC.5 AP.11
BL.4.SC.5 AP.18

PERSOANE FIZICE:
B. L., BD.EC.TEODOROIU,NR.365 H
N. E., STR.LOTRULUI,NR.8,BL.8,SC.2
M. O., STR.LOTRULUI,NR.7,BL.7,SC.1

Situatie debranșări 6.08.2018

ASOCIATIA DE PROPRIETARII NR.9, STR.ALEEA TEILOR,BL.12, parter
STR.ALEEA TEILOR,BL.6,SC.1,AP.14
STR.ALEEA TEILOR,BL.6,SC.2,AP.1
STR.ALEEA TEILOR,BL.6,SC.2,AP.13
STR.ALEEA TEILOR,BL.6,SC.2,AP.20
STR.ALEEA TEILOR,BL.8,SC.2,AP.3
STR.9 MAI,BL.12,SC.4,AP.4

Situatie debranșări 2.08.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.74:
-STR.SLT.ION FOTA,BL.1,SC.3,AP.48
-STR.SLT.CORNELIU BORDEI,BL.5,SC.3,AP.52

Situatie debranșări 1.08.2018

ASOCIATII:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.51
STR.HIDROCENTRALEI, BL.11, SC.1, AP.17

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.129
-BL.3 AP.9
-BL.3 AP.86
-BL.1 AP.7
-BL.1 AP.32

PERSOANE FIZICE:
B. I. – STR.ION FOTA, NR.5, BL.5, SC.1
P. D. – STR.MINERILOR, NR.14, BL.14, SC.4

Situatie debranșări 26.07.2018

ASOCIATII:

Asociatia de proprietari 192, str. Constructorilor, bl.6, sc.1

PERSOANE FIZICE:

P. C., str.Mioritei, bl.11, sc.2
S. L., str.Islaz, bl.11, sc.1
S. P., str. Olari, bl.7, sc.3

Situatie debranșări 25.07.2018

Asociatia de propietari 123
Str. Ciocarlau
BL.4, ap.2, ap.3, ap.31

Situatie debranșări 24.07.2018

Asociatia de propietari 39
Str. Comuna din Paris
Bl.38 A, sc 1
Bl.38A, sc 2
Bl.38, sc 4
Bl.38, sc 5

Asociatia de propietari 141
Str. Al. Islaz
Bl.60

Asociatia de propietari 180
Bd.Ec. Teodoroiu
Bl.365 A, sc 1
Bl.365 D

Situatie debranșări 23.07.2018

S.I., Al. Teilor, bl.3, sc.1
T.L., Bd. C-tin Brancusi, bl.18, sc.3

Situatie debranșări 19.07.2018

Asociatia de propietari 34
Str. Minerilor
Bl.8 sc 1
Bl.8 sc 2
Bl.8 sc 3

Situatie debranșări 18.07.2018

Asociatia de propietari 185
Str. Minerilor, Ap. 27, Ap. 39

C. M., str. Mioritei bl.11, sc.2

Situatie debranșări 17.07.2018

ASOCIATIA DE PROPRIETARI 66: Al.Teilor, bl.12, sc.2

PERSOANE FIZICE:
B. D., Al.Macului, bl.4, sc.1
D. N., Al.Teilor, bl.5, sc.1

Situatie debranșări 16.07.2018

Asoc. de prop. nr. 126
Bd. N. Titulescu, bl. 26, sc. 2, sc. 3

Situatie debranșări 12.07.2018

Asociatia de proprietari 56:
Str.9Mai, bl.3(72), sc.2, ap.5, ap.11, ap.17
Str.Dacia, bl.14(66), sc.1, ap.3, ap.4
Str.Dacia, bl.16(64), sc.1, ap.13
Str.Dacia, bl.16(64), sc.2, ap.22
Str.Termocentralei,bl.1(80), sc.3, ap.56, ap.57

Asociatia de proprietari 15:
Str. Zambilelor, bl.5, sc.2, sc.3
Str. Zambilelor, bl.12, sc.1

PERSOANE FIZICE:
P.G., Al.Islaz, bl.16
P.M., str.Minerilor,bl.14,sc.5

Situatie debranșări 11.07.2018

As. de proprietari 42, str. Lt.Col.D.Petrescu, bl.11, sc.2, ap.18

As. de proprietari 133
str. Oltetului, bl.4, sc.2, ap.8, ap.9
str. 1 Decembrie 1918
bl.69, sc.1, ap.1, ap.2, ap.6, ap.17
bl.69, sc.2, ap.2
bl.75, sc.1, ap.5
bl.110, sc.3, ap.19
bl.110, sc.4, ap.2
bl.112, sc.1, ap.1, ap.5

As. de proprietari 203, Calea Bucuresti, bl.1, 2 apartamente individuale

As. de proprietari 45
str. Progresului
bl.32, sc.1, ap.2, ap.12
bl.32, sc.2, ap.18

PERSOANE FIZICE
F.E., Bd. Ec. Teodoroiu, bl.365E

Situatie debranșări 9.07.2018

As. de proprietari 49:
str. 9 Mai, bl.7, sc.1
str. Victoriei, bl.223, sc.2
str. Slt. V. Militaru, bl.5, sc.1

As. de proprietari 178: str. Hidrocentralei
bl.37, sc.1, ap.6
bl.15, sc.2, ap.5, ap.17, ap.18

Persoane fizice
C.I., str. 9 Mai, bl.81, sc.1

Situatie debranșări 4.07.2018

Asoc.65, Al. Teilor
Bl.13, sc.3, ap.10, ap.14, ap.18
Bl.13, sc.4

Asoc.81, Al. Plopilor
Bl.3, sc.1, ap.7, ap.11, ap.20
Bl.3, sc.3, ap.49, ap.53, ap.57, ap.58

Asoc. 37, str. Pacii
Bl.4, sc.1, ap.8
Bl.2, sc.2, ap.2

Asoc. 37, str. Olari
Bl.4, sc.1, ap.6

Situatie debranșări 3.07.2018

Asoc.36, str. Olari
bl.1, sc.1, ap.16, ap.39, ap.45, ap.72, ap.79
bl.1, sc.2, ap.16, ap.47, ap.82

Situatie debranșări 2.07.2018

Asoc.131, str. Victoria-Bradului
bl.37, sc.1
bl.41, sc.1,2,3
bl.54, sc.1,3

Asoc.78, Al. Teilor
bl.3, sc.1, ap.3
bl.5, sc.2, ap.3,4,8,16,20
bl.5, sc.4, ap.15

S.C. – str. 9 Mai, bl.81, sc.1

Situatie debranșări 27.06.2018

Asociatia de prop. 67
Str.Plopilor

Bl.5 sc.1 ap.9
Bl.5 sc 2 ap. 21
Bl.5 sc 2 ap.23
Bl.5 sc2 ap.24

Situatie debranșări 26.06.2018

Asociatia de propr. 10 ANL
Str.Lt. Col.D.Petrescu
Bl. 21 A

N. A., Str. Lotrului bl.7

Situatie debranșări 21.06.2018

N. A. – B.dul C-tin Brancusi, bl.16
P. D. – str. Minerilor, bl.14
N. C. – Al.Plopilor, bl.4
Succes Nic Com SRL, Al.Macului, bl.4

Situatie debranșări 20.06.2018

Asociatia de propietari 109

Str. N.Titulescu
Bl.1 sc 1 ap.9
sc2 ap. 27
sc.3 ap. 43

Bl.3 sc.1 ap.32
sc.3 ap.51, ap.59, ap.70
sc.4 ap.86

Asociatia de propietari 107 Str. Corneliu Coposu
Bl. 18 , sc. 4

Asociatia de propietari 135 Str. Popa Sapca
Bl 27 ap. 3 , ap. 9, ap. 26, ap. 28

Asociatia de propietari 39 Str. Com. din Paris
Bl.11 sc ap 40
Bl.15 sc3 ap .19 si ap.20
BL.38 sc7 ap14

Asociatia de propietari 75 Str. 23 August
Bl.13 ap.8, ap.10, ap.13, ap20
Bl. 11
Bl. 9
Bl. 96

Asociatia de propietari 233 Str. Teilor
BL.12 sc.1 ap. 38 si ap.47

Situatie debranșări 19.06.2018

Asociatia de propietari 109 Str. N.Titulescu

Bl.1 sc 1 ap.9
sc2 ap. 27
sc.3 ap. 43

Bl.3 sc.1 ap.32
sc.3 ap.51, ap.59, ap.70
sc.4 ap.86

Asociatia de propietari 107 Str. Corneliu Coposu
Bl. 18 , sc. 4

Asociatia de propietari 135 Str. Popa Sapca
Bl 27 ap. 3 , ap. 9,ap. 26,ap. 28

Situatie debranșări 18.06.2018

Asociatia de prop. 109
Str. N.Titulescu

Bl. 1
Sc. 1 ap. 9
Sc. 2 ap. 27
Sc. 3 ap. 43

Bl. 3
Sc. 1 ap. 17,22,32
Sc. 3 ap. 51,59,70
Sc. 4 ap. 86

Situatie debranșări 14.06.2018

Asociatia de prop. 175
Str. N.Titulescu: bl. 3 ap. 8, ap. 27, ap. 40

Asociatia de prop. 51
Str. Lotrului Bl. 1 sc1: ap.9 sc.2 : ap11, Bl. 11 sc1 ap.5, ap.15

Asociatia de prop. 129
Str. Lotrului Bl. 5 sc1. ap. 40 ,ap. 38, ap. 37, ap. 23, ap.18
Bl 3 sc1 ap. 55, ap. 30
Bl.1 sc1 ap.23, ap.32

Asociatia de prop. 56
Str. Victoriei Bl.16 sc.1 ap. 9 ap.13

Asociatia de prop. 74
Str. Corneliu Bordei Bl.1 sc 3, ap.48 bl.5 sc.1,ap. 16,bl. 5 sc 3,ap. 43,bl.5 sc 5 ap 83,ap.92

Asociatia de prop. 15
Str. Zambilelor Bl.12 ap 3,ap.10, ap.52, ap.56

Asociatia de prop. 126
Str. N.Titulescu Ap.49, ap, 63, ap 66, ap.95

Asociatia de prop. 193
Str. Lotrului Ap.65, ap.64 , ap.66, ap.67, ap70

D. L. STR.MERILOR
B. C. STR. MINERILOR,BL.14
P. I. STR. MINERILOR,BL.14
P. O. AL.PLOPILOR,BL.4
O. R. D. STR.N.TITULESCU,BL.10

Situatie debranșări 13.06.2018

Asociatia de prop. 175
Str. N.Titulescu: bl. 3 ap. 8, ap. 27, ap. 40

Asociatia de prop. 173
Str. Plopilor ,bl. 14

Asociatia de prop. 51
Str. Lotrului Bl. 1 sc1: ap.9 sc.2 : ap11, ap.39
Bl. 11 sc1 ap.5, ap.15

Asociatia de prop. 129
Str. Lotrului
Bl. 5 sc1. ap. 40 ,ap. 38, ap. 37, ap. 23, ap.18
Bl 3 sc1 ap. 55, ap. 30
Bl.1 sc1 ap.23, ap.32

Asociatia de prop. 56
Str. Victoriei Bl.16 sc.1 ap. 9 ap.13

SC BUILDING VELMIX SRL, STR.9 MAI

T. D. STR. OLARI BL.14
D. L. STR.MERILOR

Situatie debranșări 12.06.2018

Asociatia de prop. 175
Str. N.Titulescu: bl. 3, ap. 8, ap. 27, ap. 40;

SC BUILDING VELMIX SRL STR., str. 9 MAI

D. L., STR. MERILOR

Situatie debranșări 29.05.2018

Asociatia de proprietari 233
Al.Teilor bl.12, sc 1
AP.8, AP.29, AP.30, AP.38, AP.44, AP.49,AP.65

Situatie debranșări 24.05.2018

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de proprietari 56
Str.Victoriei
Bl.5 sc.2 ap.13,
Bl.12 sc 2 ap. Ap.31
Bl.1(80) sc1 sc.3 ap52
Bl.14 sc1 ap.3, ap.16, ap.18
Bl.14 sc3 ,ap.52
Bl.16 sc1 ap.11,ap.9

Asociatia de proprietari 130
Str. Lotrului
Bl.14 sc1 ap.1,ap.4,ap.26,ap.30,ap.31,ap.60,ap.68
Bl.14 sc.2 ap.21,ap.35,ap38,ap.39,ap.52,ap.70

Situatie debranșări 23.05.2018

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de proprietari 56
Str.Victoriei
Bl.5 sc.2 ap.13,
Bl.12 sc 2 ap. Ap.31
Bl.1(80) sc1 ap.5, sc.3 ap52
Bl.14 sc1 ap.3, ap.16, ap.18
Bl.14 sc3 ap.49,ap.52
Bl.16 sc1 ap.11,ap.9

Situatie debransari 17.05.2018

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de proprietari 56
Str.Victoriei
Bl.3(72) sc.2 ap.3
Bl.5 sc.2 ap.7,ap.13,ap.33
Bl.12 sc 2 ap. Ap.31
Bl.1(80) sc1 ap.5, sc.3 ap.52
Bl.14 sc1 ap.3, ap.16, ap.18
Bl.14 sc3 ap.46,ap.49,ap.52
Bl.16 sc1 ap.11,ap.9
Bl.18 sc.1 ap4,ap.18,ap.19

Situatie debransari 17.05.2018

Asociatia de propietari 185
Str.Minerilor bl.2,sc1 bl.2,sc2:ap.27,,ap.39

Asociatia de propietari 97
Str.Minerilor bl.12:sc1:ap.5,ap.7, bl.12: sc3 ap.44
bl.12: sc.4:ap.62,ap.71,ap73
bl.8 sc1:ap.3,ap.7

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de proprietari 219
Al.Teilor bl.12 sc1: ap.4,,ap.14,ap.20

Asociatia de propietari 78
Al.Teilor bl.3 sc1 ap.3
bl.3 sc4 ap.4 ,10,13
bl5 sc2:14,15,18,20
bl.4:sc 4 ap.15, ap.20

Asociatia de propietari 74
Str.slt. Ion Fota bl.1 sc.2.ap.21
bl.5.sc1ap.9,ap.16 ; bl.5sc.2ap.40ap.32
bl.5sc.3:ap.42 ; bl.5sc4 ap.80
bl.5 sc.5 ap.92

Asociatia de propietari 9
Al.Teilor: bl.4 sc 2:ap.17 bl.6 sc.2 ap.15
Al.Teilor bl.8 sc 2 ap.11,ap.12
Str.9 Mai bl.12 sc4:ap.4 sc.1 ap.10
Al.Teilor bl.4 sc2 ap.11 bl.6 sc.2ap.18

Persoane fizice debransate
P. G., str. T.Arghezi nr 7

Situatie debransari 16.05.2018

Asociatia de propietari 185
Str.Minerilor bl.2,sc1:ap.10, bl.2,sc2:ap.27,ap.38,ap.39

Asociatia de propietari 97
Str.Minerilor bl.12:sc1:ap.5,ap.7,ap.9 bl.12: sc3 ap.44
bl.12: sc.4:ap.62,ap.68,ap.71,ap73
bl.8 sc1:ap.3,ap.7

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de propietari 219
Str.Teilor, bl.12 sc.3
bl.12 sc1: ap.4,,ap.14,ap.20

Asociatia de propietari 78
Al.Teilor bl.3 sc1 ap.3
bl.3 sc4 ap.4 ,10,13
bl5 sc2:14,15,18,20
bl.4:sc 4 ap.15, ap.20

Asociatia de propietari 74
Str.slt. Ion Fota bl.1 sc.2.ap.21
bl.5.sc1ap.9,ap.16 ; bl.5sc.2ap.40ap.32
bl.5sc.3:ap.42 ; bl.5sc4 ap.80
bl.5 sc.5 ap.83,ap.92

Persoane fizice debransate
P. G., str. T.Arghezi nr 7

Situatie debransari 15.05.2018

Asociatia de propietari 185
Str.Minerilor bl.2,sc1:ap.10, bl.2,sc2:ap.27,ap.38,ap.39

Asociatia de propietari 97
Str.Minerilor bl.12:sc1:ap.5,ap.7,ap.9 bl.12: sc3 ap.44
bl.12: sc.4:ap.62,ap.68,ap.71,ap73
bl.8 sc1:ap.3,ap.7

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de propietari 219
Str.Teilor, bl.12 sc.3
bl.12 sc1: ap.4,,ap.14,ap.20

Asociatia de propietari 78
Al.Teilor bl.3 sc1 ap.3
bl.3 sc4 ap.4 ,10,13
bl5 sc2:14,15,18,20
bl.4:sc 4 ap.15, ap.20

Situatie debransari 14.05.2018

Asociatia de propietari 185
Str.Minerilor bl.2,sc1:ap.10, bl.2,sc2:ap.27,ap.38,ap.39

Asociatia de propietari 97
Str.Minerilor bl.12:sc1:ap.5,ap.7,ap.9 bl.12: sc3 ap.44
bl.12: sc.4:ap.62,ap.68,ap.71,ap73
bl.8 sc1:ap.3,ap.7

Asociatia de proprietari 66
Al.Teilor bl.12, sc2

Asociatia de propietari 219
Str.Teilor, bl.12 sc.3
bl.12 sc1: ap.4,ap.8,ap.14,ap.20

Situatie debransari 09.05.2018

Asociatia de propietari 27
STR.1Decembrie 1918 nr.57,bl.57
Str.GH Barboi bl.1:sc1,sc.2,sc3,sc4,sc.5
Str.GH Barboi bl.3:sc.1
Str.GH Barboi bl.4;sc.1
Str.GH Barboi bl.5;sc1,sc2,sc.3
Str.GH Barboi bl.6;sc1,sc.2sc.3,sc4
Str.GH Barboi bl.10:sc1,sc.2sc.3

Asociatia de propietari 134
Str.Savinesti;bl.2 sc1 ;ap 2 ,ap15,ap16 ;
Bl.2 sc2 ;ap2, ap18

Asociatia de propietari 178
STR. Hidrocentralei bl.37 sc1 ap.6

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României