Comunicate de presă ApaRegio

 


”BEA APĂ, DAR NU O RISIPI!”, o campanie promovată de S.C.Aparegio Gorj S.A.

Pe data de 28.07.2020, echipele Aparegio Gorj, împreună cu Poliția Locală a municipiului Târgu-Jiu, au început acțiunea de inventariere a abonaților în vederea depistării branșamentelor frauduloase. Prima locație vizată a fost cartierul Polata.

Reprezentanții operatorului de apă fac din nou apel către locuitorii județului Gorj ca, în această perioadă de secetă, să utilizeze apa în mod responsabil și numai pentru uzul casnic. Acțiuni precum udatul grădinilor sau spălatul covoarelor/mașinilor, „contribuie” la scăderea presiunii sau întreruperea totală a apei.

Utilizatorii care vor fi depistați că întreprind astfel de activități vor fi sancționați în temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează clar faptul că este prioritară satisfacerea nevoilor de apă ale populației și, în acest scop, se interzice risipa apei potabile prin folosirea în alte scopuri decât consumul.

Acțiunile vor continua cu verificări în rândul abonaților în ceea ce privește legalitatea branșamentelor de apă.


 


 

Campania “Suntem parte din viata ta!”

Aparegio Gorj a demarat vineri, 15.05.2020, campania ”Suntem parte din viața ta”. Este o acțiune gândită și menită să vină în sprijinul populației care se confruntă cu lipsa apei, având în vedere că prognozele hidrologice emise de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor pentru intervalul mai – iulie 2020 se vor situa la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunar. Astfel, săptămânal, echipe Aparegio vor distribui recipiente cu apă potabilă la gospodăriile afectate de secetă. Prima acțiune de acest gen a avut loc în comuna Scoarța unde au fost împărțite 600 de bidoane cu apă potabilă de către angajații societății în colaborare cu reprezentanții primăriei din comună.

Următoarea acțiune va avea loc în perioada 22-24 mai 2020 la Centrul de Exploatare și Distribuție Runcu. Campania ”Suntem parte din viața ta” se va derula cu sprijinul administrațiilor locale.


 


 

Comunicat de presă

Aparegio Gorj este în continuare ținta atacurilor politice și prezintă un interes major pentru administrația municipală. Nu pentru justificarea activității operatorului ci doar pentru informarea cât mai corectă și veridică a cetățenilor din județul Gorj, societatea aduce în atenția populației informări punctuale.

1. Majorarea/scăderea tarifelor la apă și canalizare
Tarifele practicate pentru serviciile de apă și canalizare de către Aparegio Gorj au fost stabilite în urma Directivelor Europene, pe baza legislației în vigoare și conform Contractului de Delegare. Până în anul 2013 ,tarifele la apă și canal au fost stabilite conform Strategiei de Tarifare trecându-se la tariful unic, cu mențiunea că în perioada 2013-2019 tarifele la apă și canal au suferit modificări doar în urma variației TVA-ului. Potrivit ultimei situații transmise de ANRSC la data de 30.04.2020, Aparegio Gorj, ocupă penultima poziție din punct de vedere al tarifelor practicate. (vezi atașament)

2. Taxarea Apei Pluviale
Având în vedere că în municipiul Târgu- Jiu sistemul de canalizare este și mixt, o parte din apa pluvială (“apa de ploaie”) colectată de pe suprafețele construite/ neconstruite este transportată spre Stația de Epurare Târgu- Jiu și supusă procesului tehnologic de epurare, ceea ce presupune costuri materiale ridicate. Apa pluvială nu se taxează, ci serviciile de întreținere a rețelelor de canalizare pluvială.

3. Investiții
Aparegio Gorj este operatorul regional de apă și canalizare al cărui obiect principal de activitate este captarea, tratarea şi distribuţia apei (Cod CAEN 3600), colectarea şi tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700).Prin urmare:

A. În programele pentru proiectele majore sectoriale beneficiind de cofinanțare din fonduri de coeziune, naționale și fonduri proprii între anii 2015 – 2020 au fost și sunt în desfășurare:

A1. Proiectul: ,,Îmbunătățirea procesului de tratare la stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – Municipiul Târgu- Jiu,, executat și pus în funcțiune până la 30.06.2016 pentru un modul de tratare a amoniului pe amplasamentul existent la STA Preajba și un modul de tratare a amoniului pe amplasamentul existent la STA Polata – valoare 2.270.000 Euro fără TVA din care contributia APAREGIO rămasă după perioada de încheiere a programului – POS Economii (31.12.2015) este de peste 850.000 Euro.

A2. Proiectele din programul POIM Faza II :
1. ,,Reabilitarea și Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Târgu-Jiu – faza II –,, executat și pus în funcțiune până în anul 2017 pentru :
- 3,0 Km conducta noua de aducțiune de la sursa Runcu;
- 5,5 Km conducte noi și reabilitate pentru rețeaua de distribuție din municipiul Târgu- Jiu;
- 2,2 km conducte reabilitate pentru rețeaua de canalizare din municipiul Târgu – Jiu împreună cu 3 stații noi de repompare a apei uzate menajere – valoare 1.800.000 Euro fără TVA din care contribuția APAREGIO 480.000 Euro.

2.,, Lucrări la sursele de apă Târgu- Jiu rest de executat faza II –,, în desfășurare din anul 2017 până în anul 2023; valoare 1.500.000 Euro fără TVA.

3. ,,Reabilitarea și extinderea Stației de Epurare Târgu-Jiu rest de executat faza II,, în desfășurare din anul 2018 până în anul 2023 valoare; 2.250.000 Euro fără TVA.

A3. Programul POIM 2014 -2020:
,,Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014 – 2020,, în desfășurare din anul 2017 până în anul 2022 – valoare 2.700.000 Euro fără TVA și contribuție curentă APAREGIO de peste 170.000 Euro fără TVA, prin care se accesează fonduri de investiții cofinanțate din fondul de coeziune și fonduri naționale în Proiectul Major ,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ,, pentru aproximativ 200 milioane Euro fără TVA din care pentru municipiul Târgu- Jiu de aproximativ 96 milioane Euro fără TVA la care APAREGIO are fixată o contribuție de 6% (aproximativ 5,7 milioane Euro fără TVA) cu începere de la sfârșitul anului 2020 și începerea anului 2021, cu indicatori fizici în evaluare la finanțatori pentru:

Indicatori

B Din programul cu fonduri proprii în anul 2018 a fost desfășurat proiectul: ,,Stație de ridicare a presiunii apei în zona ANL – Narciselor – Târgu- Jiu, județul Gorj,, executat și pus în funcțiune până la 04.10.2018, pentru o stație modulară de ridicarea a presiunii apei împreună cu legăturile de integrare în rețeaua de distribuție amplasată în zona străzii Marin Preda din municipiul Târgu – Jiu – valoare 10.200 Euro fără TVA .

  PRETURI/TARIFE AVIZATE/APROBATE DE ANRSC pentru operatorii regionali pana la data de 30.04.2020 (7 mai 2020, 93 descarcari)


 


 

INFORMARE

Referitor la postările apărute pe platforma de socializare Facebook a primarului
municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, Aparegio vine cu următoarea informare :
Domnule Primar al municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu,

Referitor la postarea dumneavoastra de pe Facebook, considerăm că este o dezinformare grosolană a populației despre faptul că societatea noastră, în această perioadă de criză, se ocupă cu : ‘’amenințări cu debranșarea asociațiilor de proprietari”. Afirmația este total nereală și fictivă!!! Fotografia postată de dumneavoastră pe pagina de socializare, cu acel aviz de debranșare, este trucată!!! Vă rugăm să vă uitați mai întâi la data când a fost emisă (27.02.2020). Oare nu este înainte de a fi declanșată situația de urgență?! Totodată, vă rugăm să aveți în vedere suma pe care o datorează asociația de proprietari, respectiv 90.000 lei, în loc de 189.979 lei. Vă întrebăm, ați uitat să puneți cifra ‘’1” în fața sumei sau ați făcut-o intenționat?! Domnule primar, vă anunțăm că suntem și noi constienți de gravitatea situației; nu trebuie să ne aduceți la cunoștință nici dumneavoastră, nici partidele politice, de faptul că populația are nevoie de apă în această perioadă! Vă spunem CLAR, atât dumneavoastră, cât și celor interesați, că, în această perioadă, compania de apa-canal a venit în sprijinul abonaților săi, au fost făcute înțelegeri de plată cu administratorii asociatiilor de proprietari! Oare nu credeți că dumneavoastră ar trebui să informați cetatenii cu privire la măsurile de protecție luate și comportamentul acestora în această perioadă? De ce vă grăbiți sa aruncați vina cum că am fi niste iresponsabili și nu ne gândim la gravitatea problemei cauzată de virusul COVID-19? Chiar trebuie să vă aducem la cunoștința că, din punct de vedere legislativ, activitatea trebuie să se desfășoare într-un cadru normal și firesc?! Dumneavoastră, oare, la primărie, în situația actuală (situația de urgență COVID-19), plătiți taxele și impozitele locale pentru cetățenii din Târgu-Jiu?! Este rușinos să vă faceți campanie electorală în această situație de criză mondială și vă aducem la cunoștință și dumneavoastră faptul că APA ESTE O NECESITATE, NU UN LUX!!! Vă asigurăm că noi suntem foarte conștienți de acest lucru!

 


 


Informare de presă

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la majorarea prețului la apă de 8 ori în ultimii 2 ani, informație tendențioasă și eronată care aduce prejudiciu de imagine operatorului Aparegio, societatea vine cu următoarele precizări:

Aparegio Gorj asigură exploatarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din judetul Gorj din anul 2007 și nu distribuie agent termic către populația din municipiul Târgu Jiu.

Conform angajamentelor asumate prin Contractul de Delegare, începând cu anul 2013, operatorul a trecut la tariful unic apă-canal pe întreaga arie de operare, iar din 01.05.2019 tariful a fost ajustat aplicându-se indicele prețului de consum (transmis de către Agenția Națională de Statistică) pentru perioada 2013-2019 în cuantum de 7,18 %.

Ca și evoluție prețul la apă și canal din anul 2013 este prezentat în tabelul următor:

Se observă că în perioada 2013-2019 tarifele au rămas nemodificate, utilizatorii plătind din ce în ce mai puțin datorită scăderii cotelor de TVA (de la 24% la 19% și 9%). Astfel, tariful total pentru apa potabilă și canalizare (inclusiv TVA) a scăzut de la 6,2 lei in 2013 la 5,45 lei în 2019. Singura ajustare de tarif a fost operată începând cu 01.05.2019 ca urmare a evoluției indicelui prețurilor de consum (rata inflației) în perioada 01.07.2013-28.02.2019, creșterea fiind de 7,18%.
 


 

Informare de presă

Un grup de localnici din orașul Tismana s-a deplasat la sediul operatorului regional de apă și canal din județul Gorj pentru a purta discuții referitoare la intrarea în aria de operare a localității mai sus-menționate. Cu această ocazie au fost dezbătute probleme ale fostului și actualului operator. Totodată, reprezentanții Aparegio au stabilit activitățile pe care le vor derula în perioada următoare: identificarea tuturor consumatorilor contorizați (indexul și integritatea contorului) / necontorizați, încheierea contractelor de furnizare a apei și demararea acțiunii de igienizare a conductelor de aducțiune și distribuție, regularizarea facturilor (cu utilizatorii și vechiul operator).

Pe această cale, facem un apel către toți utilizatorii de apă din Tismana să încheie contracte de furnizare prin echipele mobile ale societății care se află în această perioadă pe raza localității sau prin deplasarea proprie la sediul Centrului de Exploatare și Distribuție a Apei Tismana unde fiecare consumator poate să aducă la cunoștința CED-ului problemele apărute în exploatarea sistemului de apă din localitate.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat și „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj”, în care sunt propuse investiții majore pentru UAT Tismana în valoare de 17 milioane de euro.

 


 

Informare de presă

Operatorul Aparegio Gorj a redeschis începând cu data de 19.12.2019 punctul de lucru din strada Nicolae Titulescu, nr 8, Târgu Jiu. Casieria situată în clădirea Casei Tineretului va avea programul de funcționare luni-vineri între orele 9.00-17.00. În locația recent renovată, utilizatorii noștri își vor putea achita facturile și, totodată, vor primi informații despre contracte, racordări, branșamente, lucrări executate de operator, serviciul de contorizări individuale întrucât, în paralel cu casieria operatorului, va funcționa și un front office, birou unde angajații vor oferi informații despre activitatea societății.

Menționăm faptul că facturile de apă și canal vor putea fi achitate în continuare și la celelalte două casierii din municipiul Târgu-Jiu, respectiv în zona Paralela 45 și strada Vasile Alecsandri(sediul Aparegio Gorj-CED Târgu Jiu).


 


 

Informare de presă

În dimineața zilei de vineri, 13 Decembrie 2019, Echipa S.C Aparegio Gorj S.A. a început acțiunea de verificare a instalațiilor de apă, a căminelor de vane, inventariere a sistemului de transport și distribuție apă pentru prevenirea înghețului și încheierea contractelor de furnizare a apei potabile și canalizare cu toți utilizatorii din stațiunea montană Rânca, și a-i sprijini în această perioadă aglomerată datorată sărbătorilor de iarnă începând cu ora 7:00.

Membrii Aparegio Gorj au luat legătura cu șeful cabanierilor din stațiunea Rânca, acesta oferindu-ne sprijin în identificarea consumatorilor care nu figurează în evidența operatorului regional de apă-canal, în vederea intrării în legalitate a acestora.

Echipele Aparegio Gorj au procedat la identificarea și curățarea căminelor de vane în nodurile principale din stațiunea montană Rânca, pentru buna funcționare a rețelei de apă în perioada următoare.

Personalul specializat pentru încheierea contractelor de furnizare a apei potabile și canalizare menajeră a facilitat încheierea contractelor cu proprietarii din Rânca. Această acțiune va continua “door to door” în perioada 13-15 decembrie 2019.

Caminele de vane au fost pregătite pentru sezonul rece prin izolare cu polistiren expandat pentru a preveni înghețul, s-a efectuat manevrarea vanelor închis-deschis, rămânând în poziția “deschis”, pentru buna distribuire a apei în stațiunea montană Rânca.

Sub sloganul “Ne garantați loialitate, vă garantăm fidelitate” s-a finalizat prima zi a acțiunii de verificare și pregătire pentru perioada de iarnă a stațiunii montane Rânca. Echipa Aparegio formată din 40 de angajați, împreună cu șefii Centrelor de Exploatare și Distribuție a apei au depus toate eforturile pentru ca atât locuitorii stațiunii cât și turiștii să nu întâmpine probleme pe perioada iernii.


 


 

Informare de presă

Având în vedere că operatorul Aparegio Gorj a preluat sistemul de alimentare cu apă și canalizare din zona montană Rânca, vineri, 13.12.2019, o echipă Aparegio Gorj formată din 40 de angajați se va deplasa în stațiune. Acțiunea vine în scopul verificării instalațiilor de apă, căminelor de vane precum și a manevrării acestora, a inventarierii sistemului de transport și a distribuției apei pentru prevenirea înghețului în sezonul de iarnă, pregătirii bazinelor de înmagazinare pentru asigurarea aportului de apă pentru următoarea perioadă (Sărbătorile de iarnă), și ,de asemenea, pentru încheierea contractelor de furnizare a apei potabile și canalizare menajeră cu toți utilizatorii din zona mai sus menționată.

Vor participa la această acțiune: șefii Centrelor de Exploatare și Distribuției a Apei din Târgu-Jiu, Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu, Novaci, personalul specializat pentru încheierea contractelor de furnizare a apei și specialiștii pentru probleme tehnice.În cadrul acțiunii vor fi folosite și utilajele operatorului de apă și canal.

În cadrul verificărilor menționăm că utilizatorii care nu au contract cu operatorul vor trebui să intre în legalitate, în caz contrar vor fi debranșați de la rețeaua de alimentare cu apă.

Pe această cale, mai facem un apel către toți utilizatorii de apă/canal din zona Rânca să solicite sprijinul Centrului de Exploatare și Distribuție Novaci pentru a intra în legalitate( persoanele fizice și juridice fără contract). Pentru alte informații suplimentare vă stau la dispoziție datele de contact ale șefului CED Novaci- Nadia Dungă -numărul de telefon 0753898227,adresa de mail dunga.nadia@aparegio.ro cât si call center-ul societății 0253/920 unde veți fi îndrumați către departamentul tehnic și site-ul www.aparegio.ro.

Astfel de acțiuni vor urma și în weekend-ul 14.12.2019-15.12.2019 dar și în perioada următoare.

Ne garantați loialitate și noi garantăm fidelitate!

 


 

Informare de presă

Orașul Novaci a fost preluat de către operatorul Aparegio în anul 2017, însă preluarea efectivă a acestui serviciu pentru zona turistică Rânca s-a realizat la data de 23 octombrie 2019, dată de la care compania de apă și canal prin Centrul de Exploatare și Distribuție Novaci exercită atribuțiile de administrare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare în acest areal. Prin urmare, aducem în atenția populației faptul că branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare se va face numai pe bază de aviz și proiect întocmite de SC APAREGIO GORJ SA-CED NOVACI (Informațiile referitoare la documentele necesare pot fi preluate de pe platforma online a operatorului www.aparegio.ro).

Astfel, facem un apel către toți utilizatorii de apă/canal din zona Rânca să solicite sprijinul Centrului de Exploatare și Distribuție Novaci pentru a intra în legalitate (persoanele fizice și juridice fără contract).

Datele de contact sunt următoarele:
-numărul de telefon 0753898227-șef CED Novaci- Nadia Dungă
-adresa de mail dunga.nadia@aparegio.ro

Operatorul APAREGIO GORJ SA efectuează activități pentru a asigura necesarul de apă tuturor utilizatorilor din zona turistică Rânca ce au contractat serviciul de alimentare cu apă/canal. Având în vedere starea sistemului de alimentare cu apă și cantitățiile mici de precipitații din acest an, până la realizarea unor noi surse alternative sunt inevitabile întreruperi ale alimentării cu apă în această zonă.

După perioada prelungită de secetă din acest an, ce va fi urmată de perioada de iarnă(îngheț), un efect iminent va fi diminuarea debitelor preluate în sistemul de alimentare cu apă. Urmarea este fluctuația debitelor pe rețeaua de distribuție la nivelul operatorului SC Aparegio Gorj SA – Centrul de Exploatare și Distribuție Novaci.

Distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media).

Pentru perioada în care operatorul APAREGIO GORJ SA nu poate asigura debitul de apă necesar utilizatorii iși vor asigura necesarul de apă prin înmagazinarea apei în bazine proprii sau din surse proprii.

Având în vedere că la momentul preluării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, sistemul este în stare necorespunzătoare iar sistemul de canalizare este parțial funcțional, pentru asigurarea parametrilor tehnici și funcționali ai sistemului în zona montană Rânca, prin programul POIM 2014 -2020, APAREGIO GORJ SA a prevăzut măsuri care se referă sintetic la:

În urma investițiilor de reabilitare a surselor la izvoare pentru captarea apelor, dar și găsirea de noi izvoare pentru aportul de debit, populația și turiștii din zona Rânca nu se vor mai confrunta cu lipsa apei.
 


 

ANUNT

APAREGIO GORJ SA anunță posibilă întreruperea furnizării apei potabile, în următoarea perioadă, în intervalele orare 10-11 , 13-14, 21-23 în zonele: General Tell, Comuna din Paris, Debarcader, Traian și Calea București, având în vedere debitele scăzute drastic pe Șușița și Sohodol din cauza lipsei precipitațiilor.

De asemenea, posibil presiune scăzută se va resimți in zonele I.L. Caragiale, Republicii și A. I. Cuza.

Ne cerem scuze pentru inconveniențele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere!

* Operatorul face un apel către toţi utilizatorii, în special utilizatorii casnici, să folosească în mod raţional apa potabilă din reţeaua publică.

* Menționăm că în cadrul programului POIM 2014-2020, Aparegio Gorj are incluse lucrări de reabilitare a surselor de apă și a conductelor de aducțiune, investiții ce vor contribui la evitarea disconfortului generat de seceta prelungită.
 


 

Informare de presă

Având în vedere informațiile apărute joi, 17.10.2019, în spațiul public (pe un site de socializare), Aparegio vine cu următoarea precizare:

Dintr- un total de 14 foraje din perimetrul Tetila- Curtișoara –Bumbesti Jiu, 4 sunt arteziene. Apa colectată de la cele 4 foraje arteziene este înmagazinată la Stația de Tratare Iezureni, într-un bazin de 450 mc, din care se suplimentează, în orele cu consum de vârf, apa venită din Stația de Tratare din Dealul Târgului. În momentul în care bazinul este plin, pe by-pass apa din forajele arteziene ajunge în râul Jiu.

Conform Normativului Tehnic NP133-2013, forajele arteziene nu pot fi blocate deoarece acestea se nisipează și devin nefuncționale.

Operatorul are în vedere pe Master Plan mărirea capacității de înmagazinare în Stația de Tratare Iezureni.
 


 

Aparegio Gorj la ExpoApa

Operatorul de apă și canal Aparegio Gorj a participat, şi în acest an, la cea de-a 21-a ediție a Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est ExpoApa, care s-a desfășurat în perioada 23-25 septembrie la Palatului Parlamentului, București. Evenimentul a fost derulat sub egida Asociației Române a Apei, organism profesional ce reunește operatorii de apă din țară și aduce în atenţia participanţilor informaţii de cea mai mare actualitate privind evoluţia şi dezvoltarea sectorului apei din România, în primul rând, dar şi din ţările din regiune şi nu numai.

Pe parcursul desfășurării acțiunilor din cadrul ediției 2019, reprezentanții operatorului de apă și canal din Gorj, prezenți la eveniment, au oferit informații și pliante privind serviciile și perspectivele de viitor pe care Aparegio le întreprinde în activitatea pe care o desfășoară.

De asemenea, în cadrul aceluiaşi eveniment s-a desfășurat și concursul profesional pentru instalatori “Instalare Branșament sub Presiune”, unde reprezentanţii societății au obținut locul 2 dintre cele 13 echipe participante.

Aparegio Gorj este reprezentantă în echipa de conducere a uneia dintre cele mai importante structuri ale Asociației Române a Apei, respectiv Comitetul Teritorial Olt-Jiu, de către directorul general al instituției,Traian Pătrășcoiu, care ocupă funcția de vicepreședinte.


 


 

Informare de presă

În secolul vitezei, fiecare dintre noi incearcă să-și optimizeze timpul. Plata facturilor este una din îndatoririle pe care le avem de îndeplinit lunar, iar achitarea on-line este cea mai facilă metodă.

Operatorul Aparegio Gorj a pus la dispoziția utilizatorilor încă din anul 2016 o platformă pe site-ul societății, însă interesul pentru accesarea on-line este scăzut. Doar 1.223 de utilizatori (persoane fizice-1035, persoane juridice-188) sunt înregistrați în prezent pe portalul Aparegio.

Încurajăm pe această cale toți utilizatorii societății care primesc facturi individuale (persoane fizice, neînscrise într-o asociaţie de proprietari) să efectueze plăţi prin utilizarea portalului www.aparegio.ro. Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei. Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se va folosi codul de client şi numărul de contract, înscrise pe aceasta. Pe lângă realizarea plăţii electronice, prin card bancar, aplicaţia permite utilizatorilor să îşi vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate şi să transmită electronic petiţii legate de plăţi sau facturi. De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziţia clienţilor metode diversificate de plată – prin reţelele bancare, bancomate, oficiile poştale, reţeaua PayPoint, fără perceperea vreunui comision.

După data de 25 a fiecărei luni, clienţii care primesc facturi individuale pot utiliza portalul www.aparegio.ro pentru a transmite indexul, a efectua plăţi sau a transmite sesizări, avarii şi sugestii la numărul de telefon 0253/920.
 


 

COMUNICAT

Conform prevederilor legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa, “apa potabila din sistemul de alimentare cu apa este destinata satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici si dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale”.

Folosirea apei potabile in alte scopuri este permisa numai in situaţia in care este asigurat necesarul de apa potabila a localitatii, necesar stabilit conform normelor tehnice.

Daca nu se poate asigura apa potabila integral, aceasta trebuie asigurata, din surse proprii, in condiţiile legii.

Nerespectarea de utilizatorii de apa potabila a prevererilor art.4 al.l din legea 241/2006, conduce la depăşirea capacităţilor sursei de apa, astfel APAREGIO GORJ SA va impune restrictionarea in furnizarea de apa potabila pentru a asigura apa in regim continuu.

Pentru a asigura furnizarea in regim continuu a apei potabile, rugam utilizatorii sa folosească apa potabila exclusiv asa cum prevăd dispoziţiile legale.

Va multumim!
 


 

Stimati utilizatori,

Cu privire la obligaţiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă, conform ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, la CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE, Art. 2, alin 2.23, instalaţiile interioare de apă reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare.

La art. 106(1) Delimitarea dintre reţeaua publică de alimentare cu apă şi reţeaua interioară de distribuţie aparţinând utilizatorului este căminul de branşament.

3)Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie.

În art. 229 din ORDINUL nr. 88 este prevăzut că utilizatorul este obligat:

a)să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

- Să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc, care se află în proprietatea utilizatorului;

SC APAREGIO GORJ SA ia măsuri pentru asigurarea calităţii apei furnizată către utilizatori, prin spălări şi dezinfectări periodice ale reţelei publice şi asigurarea monitorizării de control şi de audit, însă parametri fizici ai apei potabile pot fi influenţaţi de starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului (uzura, vechime, material).

  Obligatiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa (15 aprilie 2019, 263 descarcari)


 


 

Stimati utilizatori,

publicat în 24.05.2019

 
SC Aparegio Gorj SA a dat startul unui amplu program de informare a populaţiei din loc. Tg jiu, Motru, Bumbesti Jiu, Tg-Carbunesti, Ticleni, Novaci, Runcu,Scoarta, Rovinari si Turceni, cu privire la activitatea pe care o desfăşoară. Reprezentanţii operatorului au impartit pliante de informare si conştientizare a cetăţenilor, cu privire la:

- Program de curăţare si intretinere a sistemului de canalizare “Canalizarea nu este tomberonul tau”;

- Investiţiile cuprinse in „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judeţul Gorj (POIM 2014-2020), cu o valoare care depăşeşte 200 mii. Euro, in cele 10 unităţi administrative teritoriale.

Cetăţenii care au primit broşurile au fost interesaţi de informaţiile oferie cu privire la serviciile de apa si canal oferie de operator, urmând ca aceasta campanie de informare sa se desfăşoare si in zilele următoare.


 


 

Delegație internațională în vizită la APAREGIO GORJ

publicat în 5.04.2019

 
O delegație internațională, de studeni si profesori a vizitat timp de doua zile, SC Aparegio Gorj SA, pentru a cunoaste procesele tehnologice de captare si distributie apa potabila si pentru a vedea cum se desfasoara activitatea de la Stațiile de Epurare a Apelor Uzate din Targu Jiu si Curtisoara. Vizita a avut loc la inițiativa Asociatiei Edulifelong Targu Jiu si face parte din proiectul Erasmus+ KA2 “Step-stem to environmental problems”, proiect în care sunt implicate 5 țări: Romania, Turcia, Polonia, Bulgaria, și Letonia.

Echipa Aparegio Gorj SA in frunte cu directorul general al societatii, Traian Patrascoiu, si viceprimarul municipiului Targu Jiu, Aurel Popescu, a deschis oficial vizita la sediul operatorului, unde delegatia a fost informata cu privire la etapele vizitei in teren.

,,Personal sunt multumit, ca impreuna cu echipa pe care o conduc, am putut starni curiozitatea studentilor si profesorilor din tarile participante la proiect asupra domeniului nostru de activitate. Ne putem mandrii cu investiti europene de aproximativ 7 milioane de euro, la statiile de tratare a apei de la Preajba, Polata si Targu Carbunesti, asumate prin mandatarea mea la conducerea operatorului. Nu este usor, sa lucrezi cu banii altora, dar voi lupta pentru absortia a cat mai multor fonduri pentru dezvoltarea durabila a segmentului de utilitati pe raza judetului Gorj. Mulumesc Asociatiei Edulifelong Tg Jiu si autoritatilor locale pentru ca au participat la promovarea importantei apei si pastrarea unui mediu cât mai curat și sănătos. O sa sustin astfel de initiative si impreuna cu echipa Aparegio o sa promovam importanta apei in viata de zi cu zi de la captare pana la epurare”, a precizat Traian Patrascoiu, directorul general al SC Aparegio Gorj SA.

In prima zi au fost efectuate vizite de studiu pe Valea Sohodolului, Runcu, Polata, Preajba şi la Stataia de Tratare Apa Potabila Targu Jiu, unde le-a fost prezentat procesul tehnologic de tratare şi filtrare a apei potabile. Vizita a continuat, vineri, 5 aprilie a.c., la cele doua Statii de epurare a Apelor Uzate din Targu Jiu si Curtisoara. Delegatia internationala a putut afla de la specialistii nostri ce se întâmplă cu apa murdară și cum devine ea, din nou, curată și nepoluatoare înainte de a fi deversată în Jiu.


 


 

Informare de presă

publicat în 28.03.2019

 
Programul de curăţare şi verificare a sistemului de canalizare demarat de SC Aparegio Gorj SA, continua in municipiul Târgu Jiu. După un program bine stabilit, echipele societății noastre verifică şi, unde este necesar, intervin în curăţarea şi spălarea sistemului de canalizare.

Săptămâna aceasta s-au efectuat lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere și a rețelelor de canalizare în cartierele Plopilor, Castanilor, 23 August si Minerilor. În majoritatea cazurilor, curățarea s-a efectuat manual, în timp ce spălarea s-a realizat cu autospecialele din dotarea operatorului regional. Echipele de interventie au descoperit, in special pe retelele cu diamentre mari, aruncate, resturi menajere, diverse bucăţi de materiale plastice şi resturi de componente metalice sau bucati de lemn.

Reamintim că sănătatea noastră și a copiilor noștri poate fi pusă în pericol prin aceste obturari ale sistemului de canalizare, care pot deveni focare de infecții. Facem apel la toti targujienii sa nu arunce in canalizare: resturi menajere, materialele textile, servetelele umede şi produsele de igienă intimă.

 


 

Informare de presă

publicat în 13.03.2019

 
SC. APAREGIO GORJ S. A. desfăşoară un amplu program de curăţare şi verificare a sistemului de canalizare din municipiul Târgu Jiu.

Săptămâna aceasta s-au efectuat lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere și a rețelelor de canalizare in zona Progresului si Dacia, urmând ca după ce lucrările urgente sunt finalizate, să fie verificate și celelalte zone din oraș. În majoritatea cazurilor, curățarea se efectuează manual, iar spălarea este realizată cu autospecialele din dotarea SC Aparegio Gorj SA.

În cele mai multe situaţii sistemele de canalizare, în special la nivelul gurilor de preluare stradale, sunt obturate cu diverse resturi de la materialele de construcţii, materiale plastice, carton sau bucati de lemn.

Cel mai mare duşman al canalizării sunt : materialele textile, servetelele umede şi produsele de igienă intimă, ale căror fibre se agaţă de neregularităţile pereţilor interni ai conductelor, facilitând depunerile și împiedicând scurgerea apelor.

În aceste condiţii, zonele unde cetăţenii au transformat sistemul de canalizare într-o groapă de gunoi riscă să fie inundate chiar şi la cea mai mică aversă de ploaie.

Efectele sunt cât se poate de dăunătoare atât pentru sănătatea noastră cât și pentru mediul înconjurător, iar nerespectarea unui minim de reguli pot duce până la distrugeri ale rețelei, iar eventualele lucrări de reparații generează costuri suplimentare cu funcționarea și întreținerea sistemului de canalizare al municipiului Târgu Jiu.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.02.2019

 
S.C. APAREGIO GORJ S.A. va intreprinde actiuni de debransare începând cu data de 26.02.2019, pentru utilizatorii care inregistreaza debite restante si nu au incheiat contract cu operatorul, în zona Pandurasul, strazile: Lalelelor, Maceșului și Mesteacănului.

În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 241/2006 a Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare, republicată, furnizarea/prestarea serviciilor de apă și de canal se face numai in baza unui contract de prestare, încheiat între operator și utilizator. Utilizarea fără contract a serviciului de furnizare de apă potabilă constituie contraventie.

Toti cei care nu au incă încheiat un contract cu SC APAREGIO GORJ SA, sunt asteptati la sediul operatorului, din Targu Jiu, str. V. Alecsandri, nr. 2. Refuzul de a încheia contract de furnizare-prestare a serviciului de apă si canal va duce la debranșarea de la reteaua publica de alimentare cu apă și sanctionarea cu amendă contraventională conform Legii nr. 51/2006 republicată, art. 47, alin. 1, lit. c si d.

Reluarea alimentării cu apă se face după:
• depunerea la Biroul de relaţii cu clienţii a documentelor necesare încheierii contractului;
• achitarea taxei de debranşare / rebranşare.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 12.02.2019

 
Fata de imaginile apărute în mediul online cu privire la apa din orașul Rovinari, APAREGIO GORJ SA face următoarele precizări:

- De la blocul G4 din orașul Rovinari, de unde au fost distribuite imaginile, în mediul online, au fost prelevate probe, iar conform raportului de încercări nr. 526/12.02.2019 acestea nu indică abateri de la parametrii normali privind calitatea apei.

Rugăm toți abonați S.C. APAREGIO GORJ S.A, din întreaga arie de operare, să dea dovadă de bună credință și să ofere publicului informații exacte și adevărate și nu distorsionate. Înțelegem libertatea de exprimare, dar aceasta trebuie exercitată în anumite limite, astfel încât să nu aducă atingere drepului la imagine. În prezent, prin modificarile aduse de noul cod civil, s-a prevăzut expres la art. 257 din NCC că dispozițiile menționate în capitolul privind « dreptul la imagine » se aplică atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale, persoana juridică poate pretinde despăgubiri, materiale sau morale, precum şi alte mijloace de reparare a prejudiciului, şi poate să utilizeze mijloacele de apărare a drepturilor personalităţii. Prin urmare, exercitarea libertății de exprimare în mod public, în mediul online, este subordonată principiului acţionarii cu bună credinţă astfel încât să se ofere publicului informaţii exacte.

  Raport de Incercare nr. 526 din 12.02.2019 (14 februarie 2019, 239 descarcari)


 


 

Colindatori la Aparegio Gorj SA!

Elevii Colegiului Tehnic Henri Coandă din Târgu Jiu ne-au trecut pragul și ne-au bucurat sufletele cu minunatele lor colinde.

 

 


 

Comunicat de presă

publicat în 24.09.2018

 
S.C. Aparegio Gorj S.A a implementat în aria sa de operare un proiect de investiții, cofinanțat din fondul de Coeziune, având ca scop general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în județul Gorj. Scopul acestuia este de a crea o infrastructură de apă și de canalizare la standarde europene de care să beneficieze toți utilizatorii de apă din mediul urban sau rural.

În urma modificării Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv art.31, alin.14 – ,,Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare, existente sau nou-înfințate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”.

În aceste condiții S.C. Aparegio Gorj S.A. face apel către toți utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare să inițieze demersurile pentru conectarea la sistemul public de canalizare, în zonele care acesta există.

Precizăm că, nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute prin Lege 241/2006, modificată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei de către personalul Gărzii Naționale de Mediu.

În localitățiile din aria de operare a S.C APAREGIO GORJ S.A unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii au obligația de a colecta apă uzată în bazine etans vidanjabile sau mini stații de epurare care sunt constituite și exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și sănatatii populatiei.

Vidanjarea apelor uzate se face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator ACORDUL DE DEVERSARE privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 5.09.2018

 
APAREGIO GORJ SA face următoarele precizări despre problemele apărute în municipiul Târgu Jiu, în urma precipitațiilor din ziua de 4.09.2018:

- În acest moment Aparegio Gorj SA nu are un contract cu Primăria municipiului Târgu Jiu pentru gestionarea apelor pluviale.

- Deoarece 75% din rețelele de apă uzată (menajere) predate de către UAT Târgu Jiu în exploatare către Aparegio Gorj SA prin contractul de delegare, sunt rețele mixte, operatorul a făcut demersuri către Primăria Târgu Jiu pentru a primi suprafețele totale ale municipalității pe categorii (suprafețe betonate, acoperișuri, spații verzi, trotuare dalate) pentru a se putea negocia cele 2 prețuri/m3 de apă pluvială lunară (procent care ajunge în stația de epurare și procent care ajunge la emisar).

- S-a solicitat o comisie mixtă primărie-operator pentru a face o analiză cu toate străzile unde rețelele de apă și canal intră în reabilitare pentru a se puncta solutia tehnică de captare și dirijare a apelor pluviale (facem precizarea că prin programul POIM, Uniunea Europeană și Guvernul României finanțează reabilitarea de rețele de canalizare, dar nu finanțează rețelele pentru apele pluviale).

- Menționăm că nu sunt rezolvate problemele istorice apărute în momentul executării digurilor de la lacurile de acumulare ale Hidroconstrucția SA, problemă care datează din anul 1980.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 16.01.2018

 

Societatea Aparegio Gorj vine în sprijinul abonaților săi cu un nou punct de lucru.

Începând cu data de 17 ianuarie 2018, operatorul regional oferă clienților posibilitatea să achite facturile, să ceară informații despre: contracte, racordări, branșamente, lucrări executate de operator, serviciul de contorizări individuale dar și investițiile aflate în derulare, în locația din strada Nicolae Titulescu (în clădirea Casei Tineretului).

Programul de funcționare este de luni până vineri între orele 10.00 – 18.00.

Menționăm faptul că alte două puncte de lucru sunt deschise în municipiul Târgu-Jiu:

- Str. Vasile Alecsandri, nr. 2 (sediul C.E.D. Târgu Jiu), programul de funcționare este luni-vineri 7.30-19.00;

-Str. Victoriei, nr.196 (lângă sensul giratoriu de la Paralela 45), programul de funcționare este luni-vineri 8.00 – 20.00 / Sâmbătă: 9.00 – 12.00

Pentru informații utile, abonații operatorului regional pot accesa pagina de internet www.aparegio.ro sau pentru a transmite o sesizare/avarie pot apela numărul de telefon 0253/920.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 14.09.2017

 

Traian Pătrășcoiu, ales vicepreședinte în cadrul ARA Comitetul Teritorial Olt-Jiu

Directorul Aparegio Gorj, Traian Pătrășcoiu, este începând cu luna octombrie 2017, noul vicepreședinte al Comitetului teritorial Olt – Jiu al Asociaţiei Române a Apei.

Este pentru prima dată când un reprezentant al SC Aparegio Gorj SA ocupă postul de vicepreşedinte al Comitetului Teritorial.

La sfârșitul lunii septembrie, la Sibiu a avut loc şedinţa Comitetului Teritorial Olt-Jiu al Asociaţiei Române a Apei. În cadrul întâlnirii au fost luate în discuţie problemele principale cu care se confruntă fiecare societate în parte, probleme organizatorice, pe ordinea de zi aflându-se şi alegerea unui vicepreşedinte, după ce unul dintre cele două posturi a rămas vacant. Astfel, noul vicepreşedinte al Comitetului teritorial Olt – Jiu a fost ales directorul SC Aparegio Gorj SA, Traian Pătrășcoiu, care s-a alăturat echipei de conducere teritoriale formată din președintele Vasile Maier și vicepreședintele Costel Avram.

ARA este organizaţia profesională a operatorilor de servicii din domeniul apă – canal, ce reuneşte operatori regionali, proiectanţi, producători şi furnizori de echipamente şi soluţii ce contribuie la funcţionarea sistemelor de captare, tratare, transport, distribuţie şi epurare a apei.

Comitetul Teritorial Olt – Jiu al ARA reuneşte operatorii regionali S.C. APA CANAL S.A. – Sibiu, Compania Apa Târnavei Mari S.A. – Mediaş, Compania de Apă Oltenia S.A. – Craiova, S.C. APAVIL S.A. – Râmnicu-Vâlcea, S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Sfântu Gheorghe, Compania de Apă S.A. – Brașov, S.C. APAREGIO S.A. – Târgu-Jiu, S.C. APA SERV S.A. – Valea Jiului, Compania de Apă Olt S.A. – Slatina, S.C. HARVIZ S.A. – Miercurea Ciuc, S.C. SECOM S.A. – Drobeta Turnu Severin precum şi Direcţiile Bazinale de Apă Olt şi Jiu.

În cadrul acestei structuri sunt dezbătute probleme curente ale operatorilor, printre care se numără implementarea proiectelor cu finanţare europeană, armonizarea cadrului legislativ la directivele europene, soluţii privind eficientizarea serviciilor oferite populaţiei.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 14.09.2017

 

Platforma Aparegio Gorj, accesată doar de 1.000 de persoane

Abonaţii Aparegio Gorj au posibilitatea, de peste un an, să îşi achite facturile on-line prin accesarea platformei de pe site-ul societăţii. Doar 1.000 de persoane care primesc facturi individuale (persoane fizice, neînscrise într-o asociaţie de proprietari) efectuează plăţi prin utilizarea portalului www.aparegio.ro.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se va folosi codul de client şi numărul de contract.

Pe lângă realizarea plăţii electronice, prin card bancar, aplicaţia permite utilizatorilor să îşi vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate şi să transmită electronic petiţii legate de plăţi sau facturi.

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziţia clienţilor metode diversificate de plată – prin reţelele bancare, bancomate, oficiile poştale, reţeaua PayPoint, fără perceperea vreunui comision. Noua facilitate de plată, solicitată de utilizatorii familiarizaţi cu internetul şi tranzacţiile online, vine în completarea celor existente.

După data de 25 a fiecărei luni, clienţii care primesc facturi individuale pot utiliza portalul www.aparegio.ro pentru a transmite indexul, a efectua plăţi sau a transmite sesizări, avarii şi sugestii.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 21.03.2017

 
Aparegio Gorj celebrează Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an pe data de 22 martie. În 2017, tema o reprezintă apele uzate, iar sloganul ‘De ce să irosim apa?’ are doi piloni principali: reducerea cantității de ape uzate și reutilizarea acestora.

Obiectivul marcării acestei zile este acela de a sensibiliza populația atât în privința potențialului pentru o cooperare extinsă, cât și asupra răspunsurilor la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creșterea cererii de acces la apă și la serviciile în domeniu.

În context, miercuri, 22 martie 2017, începând cu ora 11.00, reprezentanții Aparegio Gorj vor derula o acțiune de informare în zona centrală a municipiului Târgu-Jiu unde vor împărți pliante, pixuri,tricouri și insigne.

În acest moment, nu există activitate umană care să nu depindă într-un fel sau altul de consumul de apă. Fie că ne referim la agricultură sau industrie, fie că vorbim despre noile tehnologii sau despre continuarea tehnicilor tradiţionale de producţie, apa rămâne un element esenţial. O societate este direct influenţată de cantitatea şi calitatea apei. Lipsa acesteia determină tulburări grave în societate, cu repercusiuni directe în dezvoltarea populaţiei, în sănătatea şi educaţia cetăţenilor. O apă de proastă calitate are, de asemenea, efecte grave, iar consecinţele sunt unele pe termen lung, care pot influenţa decisiv evoluţia societăţii.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 14.11.2016

 
Peste zece mii de târgujieni din zona Preajba primesc apă potabilă de calitate datorită proiectului „Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – mun. Târgu Jiu”, derulat cu fonduri europene de către operatorul Aparegio Gorj.

Stația de tratare de la Preajba a fost pusă în funcțiune la începutul lunii noiembrie, iar cea de la Polata în luna mai. Valoarea celor două investiții este de aproximativ 10 milioane de lei fără TVA. Reprezentanții Aparegio Gorj, împreună cu Primăria Târgu-Jiu, au organizat luni, 14 noiembrie 2016, o vizită de lucru la Stația de tratare biologică de la Preajba.

Stația de tratare a fost modernizată cu fonduri europene, iar acum este în perfectă stare de funcționare. Investiţiile efectuate la respectivul obiectiv au avut ca scop micşorarea cantităţii de amoniu, fier și mangan din apa care ajunge la robinetele oamenilor.

“Pornirea acestui modul s-a făcut în luna august, potabilizarea apei la parametrii ceruți de exigențele tehnice tot în luna august a avut loc, însă reglajele au durat până la începutul acestei luni( n.r. noiembrie) deoarece instalația este puțin mai complexă, constând nu numai în modulul de tratare biologică a amoniului dar și în modulul de tratare a fierului și a manganului. Investiția a fost realizată din fonduri europene, este vorba despre programul POS Mediu 2007-2013, secțiunea economii. Până la 31.12.2015 a fost eligibilizată pe fonduri europene peste 62% din valoare, urmând ca valoarea de la 1 ianuarie 2016 și până în acest moment să poată fi acoperită din fonduri naționale. Stația de tratare Preajba va deservi zona de Nord-Est, respectiv cartierele Preajba, Drăgoieni, Iezureni, zona industrială din Narciselor și o parte din cartierul din jurul punctului de intrare în Târgu-Jiu. Este pusă în funcțiune la parametri, furnizează apa la parametrii tehnici nominalizați și impuși, treptat pentru fier și mangan de la începutul acestei luni (n.r noiembrie) și pentru amoniu încă din luna august”, a declarat Florin Butiuc, manager de proiect.

Stația de tratare biologică Preajba se va afla 12 luni în perioada de eventuale deficiențe, interval în care constructorul S.C. PROTECNO S.R.L. va trebui să facă reglaje sau să remedieze orice problemă tehnică apărută.

 


 

Comunicat de presă

publicat în 11.11.2016

 
Aparegio Gorj a demarat în luna noiembrie o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare. Angajații operatorului regional, echipați cu veste reflectorizante inscripționate cu mesajul campaniei, au împărțit în perioada 31 octombrie-10 noiembrie 2016, mii de pliante și autocolante în cartierele din municipiul Târgu Jiu: Lido, Plopilor, Teilor, Olari, Minerilor, Paralela 45 9 Mai, 23 August, Victoria, zona Pieței 9 Mai, 22 Decembrie 1989 (8 Mai), Siret, Unirii, zona Victoria-centru, zona Pieței Centrale,Corneliu Coposu, Constantin Brâncuși, Eroilor dar și în localitățile Țicleni, Motru, Târgu-Cărbunești și Bumbești-Jiu.

Campania de informare și conștientizare “Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj are un mesaj simplu: Deşeurile menajere nu mai trebuie aruncate în toaletă pentru că vor avea de suferit instalaţiile de canalizare, conductele, dar şi staţiile de pompare a apei.

Conducerea companiei a luat decizia de a începe acţiuni de informare a populaţiei, din cauza faptului că anual intervențiile pentru desfundarea rețelei de canalizare în diferite cartiere de blocuri sau în zonele cu gospodării se ridică la peste o mie. Angajații societății găsesc tot felul de lucruri în subsolurile blocurilor. Pentru deşeurile textile, menajere, materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau materiale de construcții trebuie folosite containerele pentru salubritate şi nu sistemul de canalizare.

Campania va continua și pe viitor prin mijloacele de informare în masă,respectiv prin pliante atașate la facturile de apă. De asemenea, pliantele se vor împărți și de către angajații unității de la punctele de lucru ale operatorului regional din zona Paralela 45 și strada Vasile Alecsandri, Nr.2.
 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.11.2016

 

Campania de informare și conștientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare“Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj, a continuat joi 10 noiembrie 2016 în municipiul Motru. Angajații operatorului regional au stat de vorbă și le-au înmânat pliante cetățenilor întâlniți în cale, dar le-au fost lăsate și în cutiile poștale. De asemenea, au fost făcute deplasări și la câteva instituții din municipiu pentru a le face cunoscute angajaților acestora obiectivele campaniei.

Și cetățenii orașului Târgu Cărbunești au fost întâmpinați de angajații ApaRegio pe principalele străzi și informați despre campania pe care operatorul regional o derulează.

Și cetățenii din Bumbești Jiu s-au întâlnit cu angajații noștri cu care au discutat și de la care au primit pliante.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 9.11.2016

 

Campania de informare și conștientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare“Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj, a continuat miercuri 9 noiembrie 2016 în orașul Țicleni. Angajații operatorului regional au stat de vorbă cu cetățenii și le-au împărțit pliante.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 4.11.2016

 

Campania de informare și conștientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare“Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj, a continuat și vineri 4 noiembrie 2016 în municipiul Târgu Jiu. Angajații operatorului regional au împărțit pliante și au lipit autocolante în zona Pieței Centrale și pe străzile Corneliu Coposu, Constantin Brâncuși, Eroilor.

Campania se va desfășura în fiecare zi, până pe data de 10 noiembrie 2016.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 2.11.2016

 

Campania de informare și conștientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare“Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj, a continuat și miercuri 2 noiembrie 2016. Angajații operatorului regional, echipați cu veste reflectorizante inscripționate cu mesajul campaniei, au împărțit pliante și au lipit autocolante pe străzile 22 Decembrie 1989 (8 Mai), Siret, Unirii și în zona Victoria-centru.

Campania se va desfășura în fiecare zi, până pe data de 10 noiembrie 2016.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 1.11.2016

 

Campania de informare și conștientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare“Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” demarată de Aparegio Gorj, a continuat și marți 1 noiembrie 2016. Angajații operatorului regional, echipați cu veste reflectorizante inscripționate cu mesajul campaniei, au împărțit pliante și au lipit autocolante în zona Paralela 45 şi pe străzile 9 Mai, 23 August, Victoria și în zona Pieței 9 Mai.

Campania se va desfășura în fiecare zi, până pe data de 10 noiembrie 2016.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 31.10.2016

 

Aparegio Gorj a demarat luni, 31 octombrie 2016, o campanie de conştientizare a populaţiei asupra efectelor pe care le are aruncarea deşeurilor în sistemul de canalizare. Angajații operatorului regional, echipați cu veste reflectorizante inscripționate cu mesajul campaniei, au împărțit pliante și au lipit autocolante în zona Lido şi pe străzile Plopilor, Teilor, Olari și Minerilor.

Campania de informare și conștientizare “Odată și-odată o să ți se înfunde! Canalizarea NU este tomberonul tău!” are un mesaj simplu: Deşeurile menajere nu mai trebuie aruncate în toaletă pentru că vor avea de suferit instalaţiile de canalizare, conductele, dar şi staţiile de pompare a apei. Utilizarea necorespunzătoare a acestora ne afectează pe toţi. Durata de viaţă a instalaţiilor scade, costurile de întreţinere şi operare cresc, iar toate acestea sunt suportate de către toţi membrii comunităţii.

Campania se va desfășura în fiecare zi, până pe data de 10 noiembrie 2016.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 4.10.2016

Peste 200.000 lei, încasați la punctul de lucru deschis de Aparegio

Societatea de apă și canal, Aparegio Gorj, a deschis în luna mai 2016 un punct de lucru în locația din zona 9 Mai (lângă sensul giratoriu de la Paralela 45). Clienții au posibilitatea să achite facturile, să ceară informații despre: contracte, racordări, branșamente, lucrări executate de operator, serviciul de contorizări individuale dar și investițiile aflate în derulare, în locația mai sus amintită, programul de funcționare fiind de luni-vineri între orele 8.00 – 20.00. În primele 5 luni de functionare, sute de târgujieni au ales să plătească lunar, facturile la apă și canal la punctul de lucru din 9 mai. Astfel, în urma centralizării datelor, în perioada mai-septembrie 2016 a fost încasată suma de 246.000 lei de la abonați. De asemenea, în paralel funcționează și modul de plată prin PayPoint, tranzacțiile făcute de abonații Aparegio, în aceeași perioadă cu cea menționată mai sus au fost în valoare de 1,058,413 lei.

Operatorul regional prin activitatea desfășurată, urmărește recuperarea debitelor restante de la abonați și îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și a relațiilor cu toţi beneficiarii serviciilor de apă-canal. De asemenea, se dorește, deservirea în condiții optime a populației, agenților economici și instituțiilor publice din aria de operare a acestora.

Un punct de lucru similar cu cel din zona 9 Mai din Târgu Jiu va fi deschis în aproximativ o lună de zile în Motru (Piața Centrală-Spațiul Nr.19).
 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.08.2016

Tinerii străini, interesați de Stația de Epurare din Târgu-Jiu

Stația de Epurare din Târgu-Jiu și-a deschis porțile, miercuri, 24 august 2016 pentru un grup de 25 de tineri veniți de peste hotare. Vizita a fost posibilă cu ajutorul asociației “ECO Youths”care implementează în perioada 01.06.2016 – 30.11.2016 proiectul de tineret “YES- Youth Eco Summer! Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus + Acţiunea cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul tineretului, program coordonat în Romania de către Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Proiectul se derulează în parteneriat internațional cu organizații din 4 țări europene: Italia , Bulgaria , Slovacia şi Letonia și are ca scop educaţia ecologică în rândul tinerilor, astfel încat aceştia să dezvolte o relaţie de apropiere faţă de mediul înconjurător, asigurând îmbunătăţirea calităţii acestuia prin activităţi responsabile şi eficiente. Proiectul implică 25 de tineri dintre care 10 se confruntă cu diferite probleme de ordin social, economic şi geografic, în activităţi axate pe educația non-formală, construite astfel încât să contribuie la creșterea nivelului de educaţie ecologică al acestora şi de conştientizare al importanţei manifestării unui comportament eco-responsabil zilnic faţă de mediul înconjurator.


 


 

Comunicat de presă

ApaRegio Gorj, operatorul regional de apă și canalizare, continuă procesul de îmbunătățire a interacțiunii cu abonații săi. Astfel, pe lângă call-centerul non-stop disponibil apelând numărul de telefon 0253 920, începând din luna iulie 2016 pe toate celelalte linii telefonice ale societății, respectiv 0253 217 653 , 0253 211 308 și 0253 217 546 a fost facilitat accesul abonaților direct către departamentul dorit, prin introducerea unui robot telefonic, funcțional pe tot parcursul programului de lucru cu publicul, micșorându-se astfel și timpul de așteptare, numerele ramânând de asemenea disponibile și pentru sesizări NON-STOP.

Robotul telefonic este structurat astfel încât să acopere o plajă cât mai largă de nevoi ale abonaților, aceștia putând sesiza un deranjament la departamentul apă-canal (tasta 1), sau cere informații despre contracte, facturi și plăți (tasta 2). De asemenea, oficiul de calcul și facturare (tasta 3), departamentul proiectare (tasta 4) sau departamentul financiar contabil (tasta 5) se numără printre opțiunile disponibile.

Pentru orice alt tip de solicitare sau dacă opțiunea dorită nu se regăsește în meniul robotului telefonic, apelantul poate opta să fie preluat de ofițerul de serviciu.
 


 

Investiții de 10 milioane de lei pentru apă potabilă de calitate în Preajba și Polata

 

Mii de târgujieni din zonele Preajba și Polata primesc apă potabilă de calitate, datorită proiectului „Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din localitățile componente Preajba și Polata – mun. Târgu Jiu”, proiect derulat cu fonduri europene de către operatorul Aparegio Gorj. Stația de tratare de la Polata a fost inaugurată astăzi, 30 mai 2016, iar cea de la Preajba va fi gata peste câteva zile. Valoarea celor două investiții este de aproape 10 milioane de lei.


 


 
Societatea Aparegio Gorj vine în sprijinul abonaților săi cu un nou punct de lucru. Începând din data de 09.05.2016, operatorul regional oferă clienților posibilitatea să achite facturile, să ceară informații despre: contracte, racordări, branșamente, lucrări executate de operator, serviciul de contorizări individuale dar și investițiile aflate în derulare, în locația din zona 9 Mai(lângă sensul giratoriu de la Paralela 45). Programul de funcționare este de luni-vineri între orele 800 – 2000.

Operatorul regional prin activitatea desfășurată, urmărește îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și a relațiilor cu toţi beneficiarii serviciilor de apă-canal. De asemenea, se dorește, deservirea în condiții optime a populației, agenților economici și instituțiilor publice din aria de operare a acestora.

Menționăm faptul că alte trei puncte de lucru similare urmează a fi deschise în săptămânile viitoare în zonele Debarcader și Gării, dar și în muncipiul Motru.


 


 


 

Comunicat de presă

publicat în 25.04.2016

 
Contorizarea individuală la apă este pe placul tot mai multor târgujieni. Societatea Aparegio Gorj a executat până în acest moment lucrări la aproximativ 206 locuințe din municipiul Târgu Jiu, iar pentru lunile ce urmează alte câteva sute de apartamente sunt în programul de contorizări. Pentru a vedea ce spun administratorii asociațiilor de proprietari, reprezentanții operatorului regional au mers în teren, iar în urma discuțiilor s-a dovedit că acest sistem de contorizare este eficient și util. “Noi suntem foarte mulțumiți de lucrare, s-a lucrat foarte bine nu avem găuri prin casă. Este foarte bine cu contorizarea individuală, de aia am și discutat cu locatarii să solicităm la Aparegio să ne pună la fiecare contoare individuale. Acum cât consumăm atât plătim și nu mai rămânem nici fără apă atunci când alții nu își achită datoriile”, a declarat președintele asociației Nr.127, Maria Pruneș; “E foarte bine cu apometrele la ușă. La asociația Nr.91 un număr de 20 de familii au cerut să fie contorizate individual. Suntem mulțumiți, apometrele sunt de calitate bună, plus că ni s-a înlocuit și instalația de apă care era foarte veche”, a precizat administratorul Asociației Nr. 91, Gelu Gridan.

Până în prezent au fost executate lucrări la 4 asociații de proprietari (Nr.127,91,175, 158). Asociațiile de proprietari interesate sunt rugate să emită comandă la sediul Aparegio Gorj la care să fie atașată tabelele cu acordul locatarilor.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 19.04.2016

 
Societatea APAREGIO GORJ se implică activ, ca în fiecare an, în desfășurarea programului național săptămâna ”Școala altfel”, care este un program dedicat activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, desfășurat în perioada 18 – 22 aprilie 2016. Prin intermediul Programului Şcoala Altfel – „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“, zeci de elevi s-au arătat interesați să descopere circuitul apei cu ajutorul specialiștilor din cadrul operatorului regional. Astfel, luni 18 aprilie 2016, un număr de 21 de elevi de la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din Târgu-Jiu au vizitat Stația de epurare a apei Bumbești-Jiu și alți 63 de școlari de la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Târgu-Jiu au putut vedea îndeaproape Stația de epurare a apei Târgu-Jiu.

Pe tot parcursul vizitei, elevii au fost însoţiţi de cadrele didactice și specialişti ai societății Aparegio care au oferit informații amănunțite și explicate pe înțelesul lor, privind procesul tehnologic care stă la baza “drumului apei”.

Prin aceste acţiuni, societatea Aparegio Gorj speră să contribuie la conştientizarea tinerei generaţii în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, protejarea mediului înconjurător și respectul pentru natură.

În cadrul programului național săptămâna ”Școala altfel”, activităţile extracurriculare şi extraşcolare, au vizat și marți 19 aprilie 2016 vizite la obiectivele societății Aparegio Gorj. Astfel, în această dimineață un grup de 55 de elevi de la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu a vizitat Stația de tratare și epurare a apei de pe Dealul Târgului. Aici, angajații societății i-a condus pe elevi prin toate modulele stației și le-a explicat întreg procesul de tratare a apei, de la intrarea și până la ieșirea din stație. Au vizitat decantoarele , stația de filtre, laboratorul de analize, dar și utilajele montate pe fonduri europene.

Specialiștii operatorului regional au explicat, pe înțelesul școlarilor, ce se întâmplă cu apa din momentul în care intră în stația de apă și până când este trimisă, ca apă potabilă, spre robinetele din casele lor, precum și ce se întâmplă cu apa uzată din momentul în care părăsește locuințele și până se reîntoarce în râuri.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 12.04.2016

 

Societatea Aparegio Gorj a demarat la începutul anului 2016 o acțiune de contorizare individuală în rândul populației. Pentru a afla mai multe detalii despre acest sistem de contorizare, directorul operatorului regional, Traian Pătrășcoiu, împreună cu primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, au convocat întâlniri cu administratorii asociațiilor de proprietari. În urma discuțiilor, mai mulți locatari au solicitat contorizarea individuală. Astfel, din luna februarie și până în prezent au fost executate lucrări la 4 asociații de proprietari (Nr.127,91,175, 158), respectiv un număr de 206 de locuințe au fost contorizate individual. Trebuie menționat faptul că începând cu data de 1 mai 2016 se vor pune în funcțiune două sisteme de contorizări individuale la Asoc.127, bl30 și Asoc.91, bl9, sc.1, la care au fost deja executate lucrările.

Lucrările de contorizare individuală vor continua, existând alte 4 asociații de proprietari care deja au lansat comenzi în vederea executării lucrărilor.

Necesar contorizare individuală – Apă rece
1. Tabel cu acordul proprietarilor, majoritatea;
2. Adresă către S.C. Aparegio Gorj S.A. – care ține loc și de comandă
3. Contactarea unui proiectant de specialitate care:
- Intocmește documentația pentru obținerea certificatului de urbanism;
- Întocmește documentația pentru obținerea autorizației de construire și execuție
* Aviz mediu
* Expertiză de rezistență
* Viză verificator proiecte

O parte dintre avantajele contorizării individuale sunt:
- înnoirea instalațiilor de apă pentru fiecare locuință în parte;
- folosirea unor mijloace performante echivalente (ca și clasă de precizie) ducând la eliminarea diferențelor înregistrate între contorul de branșament și suma contoarelor individuale;
- posibilitatea izolării rău-platnicilor și asigurarea continuității de furnizare a apei pentru celelalte categorii de locatari (buni platnici);
- asigurarea uniformității măsurătorilor pentru toți locatarii cu referire la poziția de montare și clasa de precizie.


 


 

Comunicat de presă

publicat în 5.04.2016

 

Societatea ApaRegio Gorj a demarat o acțiune de contorizare în rândul instituțiilor și agenților economici care plătesc în sistem paușal. Astfel, în perioada februarie-martie 2016, au fost montați contori de apă la un număr de 17 de instituții publice și 43 de societăți comerciale. Potrivit graficului realizat de CED Târgu-Jiu, printre abonații contorizați se numără: Prefectura Gorj, Muzeul Județean, Muzeul de Cultură, Registrul Comerțului, Poșta O.D.P. Târgu Jiu, CFR Marfă, Bibliotecile: Iosif Keber, Centrală, Filiala Copii, Filiala Victoria, Protoeria Târgu Jiu, Biserica Creștină Baptistă, Biserica Creștină Maranată, BNR, OTP BANK. De asemenea, menționăm că în următoarea perioadă va fi contorizat și Tribunalul Gorj, instituția având înregistrată în acest sens și o cerere la sediul Aparegio Gorj.

Menționăm faptul că acest program de contorizări ce vizează abonații care plătesc în sistem paușal va continua și în următoarele luni până la finalizare.

Pe această cale solicităm tuturor societăților comerciale care dispun de spații la parterul blocurilor să solicite operatorului regional autorizare tehnică pentru contorizarea individuală, funcție de structura rețelelor interioare.


 

Comunicat de presă

publicat în 23.03.2016

 
Ziua mondială a apei este sărbătorită în întreaga lume, în fiecare an, în 22 martie, pentru a reaminti necesitatea păstrării apei curate și sănătoase, apa fiind o resursă limitată și vulnerabilă, esențială pentru continuitatea vieții umane. Pornind de la aceste deziderate, S.C. APAREGIO GORJ S.A. a desfășurat marți, 22 martie 2016, o acțiune de conștientizare privind importanța apei, în rândul copiilor claselor I-IV din Țicleni, care a constat într-o vizită la Stația de epurare din Țicleni, distribuirea de materiale promoționale și discuții cu copiii despre folosirea rațională a apei. A fost explicat rolul investițiilor efectuate de către ApaRegio pentru conservarea calității apei și gestionarea responsabilă a resurselor de apă în cadrul proiectelelor “Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj” și “Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă si canalizare, modernizarea stațiilor de tratare și a SEAU Târgu-Jiu, judetul Gorj”, finanțate prin POS Mediu 2007–2013.

                    

Director General: Traian PĂTRĂȘCOIU


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României