Formulare și taxe

În vederea întocmirii proiectului pentru branșarea la rețelele de apă și canalizare aflate în administrarea S.C. APAREGIO GORJ S.A. și pentru încheierea contractului de prestări servicii, sunt necesare următoarele documente:

- autorizaţia de construire a imobilului, emisă de Primăria Locală sau
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de proiect solicitat de client:

Taxă proiect branșament apă – 334,50 lei

Taxă proiect racord canalizare – 334,50 lei

Taxă proiect branșament apă și racord canalizare – 528,60 lei

Alte taxe adiacente:

Tarif pentru operatia de demontare/montare contor D15 – D40, in vederea verificarii metrologice, la cererea utilizatorului, pentru situatia in care s-a constatat ca la verificare metrologica acesta nu prezinta defectiuni – 178,30 + c.v. taxa de verificare merologica

Tarif pentru operatia de demontare/montare contor D50 – D100, in vederea verificarii metrologice, la cererea utilizatorului, pentru situatia in care s-a constatat ca la verificare metrologica acesta nu prezinta defectiuni – 214,90 + c.v. taxa de verificare merologica

TARIF pentru operatia de sigilare/desigilare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 127,80 lei

TARIF pentru operatia de sigilare/desigilare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 183,90 lei

TARIF pentru operatia de blindare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 113,20 lei

TARIF pentru operatia de blindare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 288,70 lei

TARIF pentru operatia de deblindare contor in vederea realimentarii cu apa D15 – D50 – 102,20 lei

TARIF pentru operatia de deblindare contor in vederea realimentarii cu apa D63 – D100 – 188,70 lei

TARIF pentru operatia de demontare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D15 – D50 – 135,70 lei

TARIF pentru operatia de demontare contor in vederea sistarii alimentarii cu apa D63 – D100 – 335,50 lei

TARIF pentru operatia de remontare contor in vederea realimentarii cu apa D15 – D50 – 219,10 lei

TARIF pentru operatia de remontare contor in vederea realimentarii cu apa D63 – D100 – 418,60 lei

TARIF pentru sistarea alimentarii cu apa prin manevrarea robinetului de concesie – 129,10 lei

*Notă
Taxele se achită la casieria societății.
Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație, cu HCA nr.11/21.01.2019.
Prețurile NU conțin TVA.

Lucrarile de executie (bransament apa si record canalizare), se vor executa numai de angajatii SC Aparegio Gorj SA pe baza de deviz lucrari.

  Cerere vidanjare persoane fizice (7 septembrie 2018, 106 descarcari)

  Cerere vidanjare persoane juridice (7 septembrie 2018, 83 descarcari)

  Solicitare acord deversare (7 septembrie 2018, 83 descarcari)

  Cerere pentru obtinerea avizului (9 ianuarie 2019, 65 descarcari)

  Cerere pentru obtinerea avizului în principiu (9 ianuarie 2019, 49 descarcari)

  Cerere întocmire documentație tehnică (9 ianuarie 2019, 46 descarcari)

  Anexa cerere acordare acces la sistemul de distributie a apei (9 ianuarie 2019, 43 descarcari)

  Cerere bransare-racordare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare (4 februarie 2019, 62 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României