Avizări formulare

- autorizaţia de construire a imobilului, emisă de Primăria Locală sau
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de proiect solicitat de client:

Persoane Fizice

Taxa pentru documentație branșament apă – 408,91 lei:
(taxă proiectare – 180 lei + taxă branșare – 228,91 lei);
Taxa pentru documentație racord canal – 388,74 lei:
(taxă proiectare – 180 lei + taxă racord – 208,74 lei);
Taxa documentație apă + canal – 737,65 lei:
(taxă proiectare – 300 lei + taxă branșare – 228,91 lei + taxă racord – 208,74 lei);

Persoane Juridice

Taxa pentru documentație branșament apă – 600 lei:
(taxă proiectare – 180 lei + taxă branșare – 240 lei + Taxă Verificare – 180 lei, dacă lucrarea este efectuată de terți);
Taxa pentru documentație racord canal – 600 lei:
(taxă proiectare – 180 lei + taxă racord – 240 + Taxă Verificare – 180 lei, dacă lucrarea este efectuată de terți);
Taxa documentație apă + canal – 960 lei:
(taxă proiectare – 300 lei + taxă branșare – 240 lei + taxa racord – 240 lei + Taxă Verificare – 180 lei (dacă lucrările de branșare/racordare sunt efectuate de terți).

Taxa aviz:

66 lei pentru Populație
84 lei pentru Terți

*Notă
Taxele se achită la casieria societății.
Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație, cu HCA nr.6/26.03.2008.
Prețurile conțin TVA.

  Cerere pentru intocmire proiect (22 decembrie 2010, 1,653 descarcari)

  Cerere pentru obtinerea avizului (22 decembrie 2010, 1,813 descarcari)


  Cerere tip contract deversare (3 februarie 2015, 538 descarcari)

  Cerere tip contract vidanjare (3 februarie 2015, 513 descarcari)


  Comanda solicitare vidanjare (4 februarie 2015, 553 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României