Avizări formulare

- autorizaţia de construire a imobilului, emisă de Primăria Locală sau
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de proiect solicitat de client:

Taxă proiect branșament apă – 260,00 lei

Taxă proiect racord canalizare – 260,00 lei

Taxă proiect branșament apă / racord canalizare – 410,00 lei

Taxă aviz proiect – 130,00 lei

Taxă debranșare (locuințe, familii) – 230,00 lei

Taxă rebranșare (locuințe, familii) – 198,00 lei

Taxă debranșare la blocuri – 150,00 lei

Taxă rebranșare la blocuri – 90,00 lei

*Notă
Taxele se achită la casieria societății.
Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație, cu HCA nr.71/19.12.2017.
Prețurile NU conțin TVA.

Lucrarile de executie (bransament apa si record canalizare), se vor executa numai de angajatii SC Aparegio Gorj SA pe baza de deviz lucrari.

  Cerere pentru obtinerea avizului (7 septembrie 2018, 70 descarcari)

  Cerere vidanjare persoane fizice (7 septembrie 2018, 45 descarcari)

  Cerere vidanjare persoane juridice (7 septembrie 2018, 32 descarcari)

  Solicitare acord deversare (7 septembrie 2018, 37 descarcari)

  Solicitare incheiere contract servicii (7 septembrie 2018, 55 descarcari)

  Cerere bransare-racordare la reteaua de alimentare cu apa si canalizare (30 octombrie 2018, 26 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României