Avizări formulare

- autorizaţia de construire a imobilului, emisă de Primăria Locală sau
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de proiect solicitat de client:

Taxă proiect branșament apă – 260,00 lei

Taxă proiect racord canalizare – 260,00 lei

Taxă proiect branșament apă / racord canalizare – 410,00 lei

Taxă aviz proiect – 130,00 lei

Taxă debranșare (locuințe, familii) – 230,00 lei

Taxă rebranșare (locuințe, familii) – 198,00 lei

Taxă debranșare la blocuri – 150,00 lei

Taxă rebranșare la blocuri – 90,00 lei

*Notă
Taxele se achită la casieria societății.
Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație, cu HCA nr.71/19.12.2017.
Prețurile NU conțin TVA.

Lucrarile de executie (bransament apa si record canalizare), se vor executa numai de angajatii SC Aparegio Gorj SA pe baza de deviz lucrari.

  Cerere pentru intocmire proiect (22 decembrie 2010, 1,707 descarcari)

  Cerere pentru obtinerea avizului (22 decembrie 2010, 1,871 descarcari)


  Cerere tip contract deversare (3 februarie 2015, 592 descarcari)

  Cerere tip contract vidanjare (3 februarie 2015, 570 descarcari)


  Comanda solicitare vidanjare (4 februarie 2015, 614 descarcari)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României