POIM 2014 – 2020

Comunicat de presă

publicat în 27.06.2017

 
SC APAREGIO GORJ SA – Operator Regional pentru sistemele de alimentare cu apă și colectare ape uzate în județul Gorj, împreună cu Asocierea LOUIS BERGER SAS-SC LOUIS BERGER SRL- SC ESCALIA CRAUS SA – prestatoare a serviciilor de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de investiții, proiect cofinanțat din Fondul de coeziune al Uniunii Europene prin programul POIM 2014 – 2020, lansează sesiunea publică de deschidere a prestării serviciilor pentru:

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ, ÎN PERIOADA 2014 – 2020“

Deschiderea lansării are loc, în data de 28.06.2017, la Sala A a Consiliului Județean Gorj din Târgu-Jiu, ora 12,00.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

 


 

Comunicat de presă

publicat în 8.06.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ, IN PERIOADA 2014-2020, Cod SMIS 2014+ 107600

S.C. APAREGIO GORJ S.A., reprezentată de catre ing. Traian Pătrășcoiu in calitate de director general, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 63/26.05.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă elaborarea documentațiilor necesare in vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă si apă uzată si indeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeană, precum si a legislației specifice nationale si europene în sectorul de apă/apă uzată.

Pregătirea si promovarea unui proiect major de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care a făcut necesară contractarea unor servicii specializate. In urma derulării licitației, acest contract a fost atribuit Asocierii Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA.

Proiectul urmărește elaborarea studiului de fezabilitate complet (inclusiv studiile de teren necesare), elaborarea documentelor suport pentru Aplicația de Finanțare, elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, de furnizare si de lucrări, pentru investițiile considerabile care urmeaza a fi realizate in perioada următoare, astfel încât România să respecte obligațiile asumate și să se conformeze cu prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu-Subcapitolul Calitatea apei.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Comunicat de presă

publicat în 10.02.2017

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336


S.C. APAREGIO GORJ S.A. a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, contractul de finanțare nr. 20/06.02.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 42.310.354 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 29.067.404 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si apă uzată îrn județul Gorj”, îl reprezintă imbunătățirea infrastructurii de apă si apă uzată in vederea conformării cu prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor Uniunii Europene.

Scopul proiectului îl constituie continuarea și finalizarea lucrărilor demarate prin proiectul finanțat prin POS Mediu 2007-2013 și anume:

• În sistemele de alimentare cu apă (Târgu-Jiu, Motru și Bumbești-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Târgu-Jiu și Motru);
– 3,40 km de conducte de aducțiuni (Târgu-Jiu);
– 2 stații de tratare apă reabilitate (Târgu-Jiu și Bumbești-Jiu);
– 3,80 km de rețele de distribuție apă extinse (Târgu-Jiu);
– 1,85 km de rețele de distribuție apă reabilitate (Târgu-Jiu).
• În sistemele de apă uzată (Târgu-Jiu):
– 2,45 km de rețele de canalizare reabilitate;
– 3 stații de pompare ape uzate noi;
– 1 stație de epurare extinsă și reabilitată.

Director General: ing. Traian PĂTRĂȘCOIU

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. Târgu-Jiu, Str.Tineretului, Nr. 8, etaj 2, judetul Gorj; Tel: +40-253.211.308; Fax: +40-253.211.457; Email : office [@] aparegio.ro .
 
 


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României